The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-6053-NA Map of farmlands in the Batavia area, part nineteen

Similar

AMH-6053-NA Map of farmlands in the Batavia area, part nineteen

description

Summary

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Zeeker stukje Compagnie's land geleegen eeven buijten deese stadts nieuw poort in de zuijder voorstadt thans beset met eene planke school.
Het kaartje maakt deel uit van een verzameling van 24 kaartjes en is genummerd no. 19, linksboven en in het midden N.19..
De nummers 11, 20, 21 en 26 ontbreken.
Doorsnede van Planke School, Open Plaats.

Onder is een kompas N,O,Z,W en een schaalverdeling Schaal van Ses Rhyns: Roeden.
English: Title in the Leupe catalogue (NA): Zeeker stukje Compagnie's land geleegen eeven buijten deese stadts nieuw poort in de zuijder voorstadt thans beset met eene planke school.
The map is part of a collection of 24 charts and is numbered no. 19, top left and in the centre N.19..
The numbers 11, 20, 21 and 26 are missing.
Cross-section of Planke School, Open Plaats.

Bottom is a compass N,O,Z,W and a scale Schaal van Ses Rhyns: Roeden.

date_range

Date

1689 - 1709
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography