The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-5310-NA Map of the island of Obi

Similar

AMH-5310-NA Map of the island of Obi

description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Land en Zeecaert van 't Eyland Ouby en daeromleggende Eylanden, zoodanig als het zelve door den Luytenant Pieter Lyn en den Sergeant Jacob Cloek zy bevonden.
Notities verso: 't Eyland Oubij / No. 2: / overgekomen Batavia 1699 2 deel / 784 [gedeeltelijk doorgestreept, dus slecht leesbaar; folionummer in de band ?].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Land en Zeecaert van 't Eyland Ouby en daeromleggende Eylanden, zoodanig als het zelve door den Luytenant Pieter Lyn en den Sergeant Jacob Cloek zy bevonden.
Notes on reverse: 't Eyland Oubij / No. 2: / overgekomen Batavia 1699 2 deel / 784 [partly crossed out, so difficult to read; folio number in the binder ?].

date_range

Date

1700
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography