The World's Largest Public Domain Media Search Engine

AMH-5288-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Peildatum: 8 november

Notities verso: Caart van de Bank voor de Rivier van Batavia Gepeijlt op den 8 November Anno 1732 / 1733 N2 / 3787 [folionummer in de band ?] / No. 58 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the map of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Reference date: November 8

Notes on reverse: Caart van de Bank voor de Rivier van Batavia Gepeijlt op den 8 November Anno 1732 / 1733 N2 / 3787 [folio number in the binder ?] / No. 58 [serial number of the item in the binder ?] /268 [in pencil].

date_range

Date

1732
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
maps
vintage maps
atlases
maps of the dutch east india company indonesia
1732
dutch maps
nationaal archief
atlas of mutual heritage
high resolution