The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-5283-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Similar

AMH-5283-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Peildatum: 8 mei

Notities verso: Caart van d'Bank voor d'Rivier van Batavia Gepeijlt op den 8 Meij 1730 / No. 79 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the map of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Reference date: May 8

Notes on reverse: Caart van d'Bank voor d'Rivier van Batavia Gepeijlt op den 8 Meij 1730 / No. 79 [serial number of the item in the binder ?] / 268 [in pencil].

date_range

Date

1730
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography
maps
maps
vintage maps
vintage maps
atlases
atlases
maps of the dutch east india company indonesia
maps of the dutch east india company indonesia
1730
1730
dutch maps
dutch maps
nationaal archief
nationaal archief
atlas of mutual heritage
atlas of mutual heritage
high resolution
high resolution