The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-5271-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Similar

AMH-5271-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Peildatum: 29 oktober

Notities verso: Caart van de Banck voor de Rivier van Batavia gepeijlt op den 29 October Anno 1726 / No. 32 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the map of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Reference date: October 29

Notes on reverse: Caart van de Banck voor de Rivier van Batavia gepeijlt op den 29 October Anno 1726 / No. 32 [serial number of the item in the folder ?] / 268 [in pencil].

date_range

Date

1726
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography