PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-5267-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5267-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

 
 
description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Peildatum: 15 oktober
Ter versteviging op een vel papier geplakt.

Notities verso: No. 52 [volgnummer van het stuk in de band ?] / 268 [in potlood].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the map of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Reference date: October 15
Chart has been pasted on a piece of paper as reinforcement.

Notes on reverse: No. 52 [serial number of the item in the binder ?] / 268 [in pencil].

date_range

Date

1725
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore1725