The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-5237-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Similar

AMH-5237-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Peildatum: 25 augustus.
In de rechterbovenhoek staat 1498, waarschijnlijk het folionummer van het stuk in de band.

Notities verso: Batavia 1743 3 deel [in potlood] / 268 [in potlood].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the chart of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Reference date: August 25.
Inscribed in the top right corner is 1498, probably the folio number of the item in the binder.

Notes on reverse: Batavia 1743 3 deel [in pencil] / 268 [in pencil].

date_range

Date

1742
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography