The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-5230-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Similar

AMH-5230-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

description

Summary

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Peildatum: 12 oktober.

Notities verso: Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia 1723 4 deel (2 stuks) / 1814 [folionummer in de band ?] / 268 [in potlood].
English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart als voren, 'Chart as before', referring to the chart of VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier.
Reference date: October 12.

Notes on reverse: Behoort by de overgekomen Brieven en papieren van Batavia 1723 4 deel (2 stuks) / 1814 [folio number in the folder ?] / 268 [in pencil].

date_range

Date

1722
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography