The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Åls kyrka - KMB - 16000200010319

Similar

Åls kyrka - KMB - 16000200010319

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Detalj av altarskåp från 1480-talet. Ena flygeln. Detalj av Ernim med Servatius.
Kategori: (05) Altarprydnader, detaljer

date_range

Date

1963
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden