The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Æresport, Dal gård, Ullensaker, i anledning daværende prins Gustavs besøk der under hans opphold på Gardermoen. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.