The World's Largest Public Domain Media Search Engine
A Vanitas Still-Life with a Skull, a Book and Roses (Jan Davidsz. de Heem) - Nationalmuseum - 23891

Similar

A Vanitas Still-Life with a Skull, a Book and Roses (Jan Davidsz. de Heem) - Nationalmuseum - 23891

description

Summary

This painting is an allegory of the transience of life. It shows a number of objects symbolising the fleetingness of time and the vanity of all human ambition. As moral and religious metaphors, they exhort the viewer to observe moderation in worldly affairs and sensual pleasures. In depicting these objects, the artist is also showing off his skill at imitating reality – his painted roses admittedly spread no seductive fragrance, but nor will they ever wilt and die. Svenska: Målningen är en allegori över livets förgänglighet. Här avbildas en rad föremål som symboliserar tidens flykt och fåfängan i all mänsklig ambition. Som metaforer med
moraliskt och religiöst innehåll uppmanar de betraktaren att iaktta måtta i världsliga ting och sinnliga njutningar. I sin gestaltning av föremålen briljerar konstnären

samtidigt med sin skicklighet att efterlikna verkligheten – hans målade rosor sprider visserligen ingen förförisk väldoft, men de kommer heller aldrig att vissna och dö.

date_range

Date

1630
create

Source

Nationalmuseum Stockholm
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

artwork
artwork