The World's Largest Public Domain Media Search Engine
A. Th. Sandbäcks Kakelfabrik 1878 - 1931.

Similar

A. Th. Sandbäcks Kakelfabrik 1878 - 1931.

description

Summary

Sandbäcks Kakelfabrik, som framförallt tillverkade kakelugnar, startades 1878 av fabrikör A. T. Sandbäck och var belägen på Fabriksgatan mitt emot Kalmar Nya Tapetfabrik. Dessa fabriker gav gatan dess namn. Året efter startade ytterligare en kakelfabrik i Kalmar, Kalmar Kakelfabrik. Starten av Sandbäcks var blygsam men efter en större utbyggnad på 1890-talet steg produktionen. En eldsvåda drabbade fabriken 1902 och vid återbyggnaden utökades lokalerna ytterligare. 1907 installerades nya, från Tyskland inköpta, maskiner och produktionen var omkring 1910 uppe i närmare 4 000 ugnar per år. Under de bästa åren sysselsattes cirka 100 personer. De flesta ugnarna såldes inom Sverige men före 1905, unionsupplösningen, såldes även många till Norge. Fabrikens alster representerade de olika tidernas stilar; 1880-talets rikt dekorerade renässansugnar, efterbildningar av svenskt 1700-tal och senare även jugendstilen. Många av dessa ugnar målades av John Sjöstrand. Värmeteknikens utveckling en bit in på 1900-talet försämrade marknaden för kakelugnar och fabriken vidgade då sitt utbud genom att starta tillverkning av fajans under firmanamnet Kalmarfajans. Man tillverkade spisar, väggkakel, thebordsskivor och i viss omfattning även stora fajanskrukor. Fabriken nedlades vid årsskiftet 1931–1932, sedan den förvärvats av Upsala-Ekeby AB.

date_range

Date

01/01/1918
create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

Explore more

sverige
sverige