PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
76. Brudgomsdrakt, samedrakt, fra  Karasjok. Portrett av mann stående i skinnklær, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.76) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

76. Brudgomsdrakt, samedrakt, fra Karasjok. Portrett av mann stående i skinnklær, ant. i fotoatelier med malt naturbakgrunn. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" (nr.76) tatt av fotografen Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.