The World's Largest Public Domain Media Search Engine
426 Gabrielsson på logementet. Radion i fönstret fick vi hyra av en Rustmästare som gick till alla logement första veckan. TV fanns inte på kompaniet, markan och soldathemmet tror jag hade. /P-O RosénKasern 5, logement 3.

426 Gabrielsson på logementet. Radion i fönstret fick vi hyra av en Rustmästare som gick till alla logement första veckan. TV fanns inte på kompaniet, markan och soldathemmet tror jag hade. /P-O RosénKasern 5, logement 3.

 
 
description

Summary

BSI = Befälsskola Instruktör. För ynglingar som redan vid mönstringen anmält att de var intresserade av anställning i Armén. Förtidsinskrivning var möjlig, så man kunde rycka in till värnpliktstjänstgöring redan vid 16 års ålder. Som utfyllnad placerades även "vanliga" vpl på plutonen. På P 10 under 60-talet var utbildningsinriktningen varannat år stridsvagn och varannat år pansarskytte.

date_range

Date

01/01/1964 - 01/01/1965
place

Location

create

Source

Digital museum
copyright

Copyright info

No known restrictions on publication.

Exploreper olof rosen 1947