The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Dutch West India Company

Geoctroyeerde Westindische CompagnieCreated by: PICRYLDated: 2017
New Amsterdam, a small city on Manhattan Island
Geoctroyeerde Westindische Compagnie, or Dutch West India Company, was a chartered company (known as the "WIC") of Dutch merchants. Among its founding fathers was Willem Usselincx (1567–1647). On June 3, 1621, it was granted a trade monopoly in the West Indies (meaning the Caribbean) by the Republic of the Seven United Netherlands and given jurisdiction over the Atlantic slave trade, Brazil, the Caribbean, and North America. The intended purpose of the charter was to eliminate competition, particularly Spanish or Portuguese, between the various trading posts established by the merchants. The company became instrumental in the Dutch colonization of the Americas. Some historians date the origins of the firm to the 1500s with arrivals of colonial settlers in what is now called New York long before the English at Jamestown, Virginia.
The WIC was organized similarly to the Dutch East India Company (Dutch: Vereenigde Oost-Indische Compagnie, abbreviated as VOC). Like the VOC, the WIC company had five offices, called chambers (kamers), in Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Middelburg and Groningen, of which the chambers in Amsterdam and Middelburg contributed most to the company. The board consisted of 19 members, known as the Heeren XIX (the Lords Nineteen).
The company was initially relatively successful; in the 1620s and 1630s, many trade posts and colonies were established. The largest success for the WIC in its history was the seizure of the Spanish silver fleet, which carried silver from Spanish colonies to Spain, by Piet Heyn in 1628; privateering was at first the most profitable activity.
In 1629 the WIC gave permission to a number of investors in New Netherlands, which included New Amsterdam, covered parts of present-day New York, Connecticut, Delaware, and New Jersey.
The settlers had little success with populating the colony of New Netherland, and to defend themselves against local Indians. The main focus of the WIC now went to Brazil and in 1630 the West India Company conquered a part of Brazil.
Due to the Peace of Westphalia the hijacking of Spanish ships was no longer allowed. Merchants from Amsterdam and Zeeland decided to work with marine and merchants from Hamburg, Glückstadt (then Danish), England and other countries. In 1663 and 1664 the WIC sold more enslaved Africans than the Portuguese and English together. The first West India Company suffered a long agony and ended in 1674.
The Collection includes Dutch maritime prints of the time period.
416 Media in collectionpage 1 of 5
Portrait of Isaac de l'Ostal de Saint-Martin, Member of the Council of the Dutch East Indies and Commander of the Garrison at Batavia
West Indies from BL Royal 20 E IX, ff. 23v-24

West Indies from BL Royal 20 E IX, ff. 23v-24

Map of the West Indies, with the eastern coast of North America, Central America, and the north coast of South America. Image taken from ff. 23v-24 of Boke of Idrography (The 'Rotz Atlas'). Written in English.

Cartografie in Nederland, kaart van West Afrika
Penning met plattegrond van Batavia, aangeboden aan Jacques Specx, 1632
Plattegrond van Batavia - Dutch East Indies
Plattegrond en doorsnede van Friese en Hollandse forten tijdens het beleg van Bergen op Zoom, 1622
Filips II vertrekt per schip naar Spanje, 1559
Filips II vertrekt per schip naar Spanje, 1559
Gezicht op Batavia (rechter blad)
Christus slaapt aan boord van het schip tijdens de storm
Titelprent met Willem van Oranje die de Hollandse Maagd naar een troon leidt
Gezicht op landhuis Weltevreden te Batavia
De grote zaal van het Generaal Gouvernement in het Kasteel van Batavia
Gezicht op Batavia - Dutch East Indies
Gezicht op fort de Waterplaats aan de Molenvliet te Batavia
Gouvernement, kasteelkerk en dragonderwacht binnen het Kasteel te Batavia
Sebastiaan de Lange blaast zijn schip en zichzelf op, 1572
[Portolan chart of the Mediterranean and Black Seas with the west coast of Spain and Portugal] /

[Portolan chart of the Mediterranean and Black Seas with the west coas...

Portolan chart with seaport names given for all coastlines. Title devised by cataloguer. Fragmentary signature on upper right portion leading into neck reads "Io Placid...". Oriented with north to the right (in... More

De prins vaart in het schip door de Nieuwe Vaart, 1577
Het schip Fin de la guerre, 1585
Het schip Fin de la guerre, 1585
Het schip Fin de la guerre, 1585
Het schip Fin de la guerre, 1585
Het schip vastgelopen in het ijs, 1596
Het schip raakt vast in het ijs, 1596
Het schip dreigt bij Oranje-eiland in het ijs vast te raken, 1596
Album met 56 schetsen in zwart krijt naar schilderijen van Hollandse Meesters uit de 17de eeuw.
Wijnglas met klimmende Hollandse leeuw en het opschrift: VREEDE EN VRIJHEIJD
Model van de dwarsdoorsnede van een schip, met pompen
Model van een onvoltooid schip op samengestelde scheepskamelen
Spektakel met schip met vuurwerk en de zuilen van Hercules; intocht van Ferdinand te Gent in 1635 (nr. 34)
Nachtelijk overval op het legerkamp van Cerialis waarbij zijn schip wordt buitgemaakt, 69-70
Het Hollandse Opstaan
Schotel, veelkleurig beschilderd met op het plat een schip op zee dat aangevallen wordt door een monster
Schotel, op het plat een zeilend schip binnen een Louis XV rand
[Dutch and Portuguese fighting over fresh water supply. Principe Island. West Africa]
Tegeltableau met schip, met op de vlaggen VOC A
Hollandse schepen voor anker bij Duinkerke, ca. 1605
Abraham de Visscher (1605-67). Amsterdam merchant and director of the Dutch West India Company
Titelprent van: Opera van Sebastianus Castellio met een vignet van de Hollandse Tuin, 1613
Allegorie op de onbetrouwbaarheid van Spanje en de vrijheid en welstand van de Zeven Provinciën: de Hollandse Tuin
Vechtende Hollandse soldaten bij het kasteel van Batavia, 1618
Doorsneden van verschillende Hollandse schansen en dijken, 1629
Portrait of Cornelis Tromp (1629-91), vice-admiral of Holland and West Friesland
Zilveren kroon of reaal van 48 stuivers uit Batavia
Hollandse Maagd met leeuw op troon spreekt voor mannen uit verschillende landen, cartouche met titel
Vrijage om de Hollandse Bruid, ca. 1647-1648
Schip op zee in een onweersbui
Zeeslag met overname van een schip, 1652 (?)
Zeeslag met een zinkend schip
Een zeeslag met een zinkend Engels schip, ca. 1652-1654
Zeeslag met overname van een schip
Een zeeslag met een zinkend Engels schip, ca. 1652-1654
Zeeslag met een zinkend schip
Zeeslag met een zinkend schip
Spotprent op de Hollandse kuiperijen tegen de Engelsen, 1652
Reparaties aan de romp van een schip
Hollandse vloot in de slag bij Terheide, 1653
Zeegevechten voor de Hollandse kust tussen de Staatse vloot onder Tromp en de Engelse vloot onder Monck, 1653
West-Indische paskaert waer in de graden der breedde over weder zijden vande middellijn wassende so vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden der lengde. vertonende behalve Europaes zuydelijcste alle de seekusten van Africa en America, begrepen in 't Octroy bij de H.M.H. Staten Generael der vereenigde Nederl. verleent aende Generale West Indische Compagnie.

West-Indische paskaert waer in de graden der breedde over weder zijden...

Shows the west coast of North America from Belle Isle, Newfoundland, both coasts of South America, mediterranean Europe, and the east coast of Africa. Includes illustrations. Available also through the Library ... More

De Hollandse vloot onder Michiel de Ruyter voor de stad Algiers, 1662
Kaart van de Noordzee en de Hollandse kust
Hollandse koopvaardijschepen aangevallen in de haven van Bergen in Noorwegen, 1665
Een loodsman komt aan boord van een schip
Een loodsman komt aan boord van een schip
Hollandse koopvaardijschepen aangevallen in de haven van Bergen in Noorwegen, 1665
[West Indies: manufacture of manioc or cassava]

[West Indies: manufacture of manioc or cassava]

Illus. in: Du Tertre, Histoire generale des Antilles habitees par les François, Paris, 1667-1671, between pp. 420-421. Reference copy may be in SSF (Gr) - INDUSTRY SUGAR MISC. 1667. This record contains unverif... More

[West Indies: manufacture of sugar]

[West Indies: manufacture of sugar]

Illus. in: Du Tertre, Histoire generale des Antilles habitees par les François, Paris, 1667-1671, between pp. 122-123. Reference copy may be in SSF (Gr) - INDUSTRY FOOD MISC. 1667. This record contains unverifi... More

Feestmaal voor het Hollandse gezantschap in het paleis, 1667
[West Indies: manufacture of indigo]

[West Indies: manufacture of indigo]

Illus. in: Du Tertre, Histoire generale des Antilles habitees par les François, Paris, 1667-1671, between pp. 106-107. Reference copy may be in SSF (Gr) - INDUSTRY DYES AND DYEING MISC. 1667. This record contai... More

Verwelkoming van de Hollandse ambassadeur van Hoorn buiten Peking, 1667
[Birds and turtles of the French West Indies; men spear-fishing from rowboat]

[Birds and turtles of the French West Indies; men spear-fishing from r...

Illus. in: Du Tertre, Histoire generale des Antilles habitees par les François, Paris, 1667-1671, plate between pp. 246-247. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: ... More

Jan Bart valt Hollandse schepen in de Baltische zee aan, 1675
Optocht van Hollandse militaire en politieke leiders, 1650-1675
Jan Bart valt met zijn eskader een Hollandse vloot aan, 1676
Een Spaans galei neemt een stuurloos Hollands schip op sleeptouw, 1676
Hollandse maagd geflankeerd door Mars en Mercurius
Schip van de schrijver Jean de Thevenot door zeerovers overmeesterd
Schip door zeerovers overmeesterd te Congo
Zeeslag tussen Hollandse en Spaanse schepen voor de kust bij Goa, 1638
Jan Bart verovert een Spaans schip met 350 soldaten aan boord, 1683
Zeeslag tussen Hollandse en Spaanse schepen voor de kust bij Goa, 1638
Begrafenispenning naar aanleiding van het overlijden van Laurens Pit, oa. gouverneur van Coromandel van 1652 tot 1663 en Raad van Indië van 1662 tot 1678, op 29 juni 1684 in Batavia
Overlijden van Cornelis Speelman, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Batavia, 11 januari 1684
Vrouw uitkijkend over een baai waar een schip door een groep mannen wordt voortgetrokken
Schip van de schrijver Jean de Thevenot door zeerovers overmeesterd
Deels verbrand schip op de Oostindische Werf op Oostenburg, 1690
Jacobus II gaat in Waterford aan boord van een schip naar Frankrijk, 1690
Jacobus II gaat in Waterford aan boord van een schip naar Frankrijk, 1690
Jan Bart valt zes Hollandse schepen aan voor de kust van Portugal, 1693
Treffen tussen een vloot onder Jan Bart en een Hollandse vloot, 1696
Treffen tussen een vloot onder Jan Bart en een Hollandse vloot, 1696
Plattegrond van Batavia, ca. 1693-1696
Redding van 100 Hollandse matrozen van het ijs in de Sont, 1697
Don Clarazel wordt bij het verlaten van het schip van Mussabelin ontvangen door de hertog van Nevers
Hollandse schip Walcheren explodeert samen met vijf Portugese schepen, 1631
Vriendschappelijke ontmoeting van Spaanse en Hollandse soldaten tijdens een wapenstilstand bij het beleg van Breda, 1637
In de haven van het Noorse Bergen worden Hollandse koopvaardijschepen aangevallen door de Engelsen, 1665
Jona in de storm uit het schip geworpen / Jona uitgespuwd door de walvis
Hollandse koopvaardijvloot wordt in het Vlie door Engelse branders vernietigd, 1666
Previous

of 5

Next