The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Triumph of Death

Plaque, Disasters, expectation the Apocalypse, and macabre of Death in late medieval Europe.Created by: PICRYL - Public Domain Media Search EngineDated: 2017
The Triumph of Death was a fairly common theme for late medieval artists. Like the another theme, Memento Mori, it was intended to remind viewers of mortality and death. Triumph of Death often depicts an army of skeletons massacring people of every age and gender. Sometimes, a wild carnivalesque atmosphere was emphasized in the popular motif of the Danse Macabre, or Dance of Death.
Understanding the macabre spirit of death-culture in late medieval Europe requires an understanding of the terror and panic of epidemic disease, and, more generally, a fear of catastrophe and sudden death. The population of the medieval world experienced death first-hand: wide-scale death, physical decay, and the subsequent crumbling of societal infrastructure.
The Black Death was the period in Europe from approximately 1347 to 1353, when bubonic plague ravaged and initiated a long-term period of cultural trauma. In fourteenth-century Europe, the mortality rate from plague was between 50% and 90% of those people who contracted the disease.
The most recent works increase estimates of the total population loss to 65% in both Asia and Europe. Previous estimates state that about one-third of the population died from the disease in the years spanning the Black Death.
1,626 Media in collectionpage 1 of 17
Triumph of Death from BL Harley 5761, f. 29

Triumph of Death from BL Harley 5761, f. 29

Full border with flowers, birds, deer, skulls, coral beads, a marginal vignette of the Triumph of Death, and an historiated initial 'Q'(uesta). Image taken from f. 29 of Trionfi (index Triumphs) (ff. 11-52v); R... More

De dood van Maria - Engraving, Public domain image

De dood van Maria - Engraving, Public domain image

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naakte vrouw vastgegrepen door de Dood

Naakte vrouw vastgegrepen door de Dood

Naakte vrouw wordt vastgegrepen door de Dood, weergegeven als een gevleugelde man met een doodshoofd. Naast hen staat een zandloper. Het Latijnse opschrift op een zuil waarschuwt dat ook schoonheid niet ontkom... More

Hans Sebald Beham - Dood en slapende jonge vrouw

Hans Sebald Beham - Dood en slapende jonge vrouw

Een slapende naakte jonge vrouw wordt belaagd door de Dood, weergegeven als een skelet met grote vleugels en een zandloper.

Graftombe met de Dood gekleed als Egyptische Farao met scepter en bol

Graftombe met de Dood gekleed als Egyptische Farao met scepter en bol

Picryl description: Public domain image of a fountain, historic landmark, classical or neoclassical architecture, free to use, no copyright restrictions.

Picryl description: Public domain image of portrait, 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions

Picryl description: Public domain image of portrait, 16th-17th century...

Public domain image of portrait, 17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description image - Picryl description

Triomf van de faam, Philips Galle

Triomf van de faam, Philips Galle

De gevleugelde Faam (Fama) blaast op haar twee bazuinen. Zo verkondigt zij de roem van veldheren en filosofen uit het verleden. In haar stoet lopen Alexander de Grote, Julius Caesar, Cato en Plato. De wielen va... More

Rouwstoet verlaat het graf van Christus

Rouwstoet verlaat het graf van Christus

Na de graflegging vertrekken Christus' vrienden en familie van de tombe. Johannes en enkele vrouwen bewenen de dood van Christus. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie over de ... More

Jacob de Gheyn II - De geldwegers en de Dood

Jacob de Gheyn II - De geldwegers en de Dood

Twee mannen zitten in een vertrek aan een tafel waarop vele geldstukken, twee boeken en een stokbeurs liggen. Een van de mannen heeft een weegschaaltje in de hand, de ander wordt door de Dood (in de gedaante va... More

Vrolijk gezelschap dat door de dood wordt gestoord

Vrolijk gezelschap dat door de dood wordt gestoord

Public domain scan of 17th-18th century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Koning David leert van de dood van Absalom

Koning David leert van de dood van Absalom

Public domain scan of 17th-18th century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Amor en de Dood, als geraamte met speer

Amor en de Dood, als geraamte met speer

Public domain image of a mythological scene, classic mythology, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Simei vervloekt David en de dood van Absalom

Simei vervloekt David en de dood van Absalom

Twee Bijbelse voorstellingen uit 2 Sam. 16 en 18. Simei vervloekt David en gooit stenen naar hem, en Absalom blijft met zijn haren hangen aan een eik en wordt gedood. Twee voorstellingen van één plaat, elk voor... More

Allegorie op de dood - Rijksmuseum public domain dedication image

Allegorie op de dood - Rijksmuseum public domain dedication image

Public domain image of infant, child, no copyright restrictions image - Picryl description

Robbert Muys - Treurende putti bij een graf

Robbert Muys - Treurende putti bij een graf

Drie treurende putti bij een grafmonument. Links de Dood in de gedaante van een skelet met een zeis. Middenboven in de sierlijke omlijsting een gevleugelde zandloper als symbool voor het vlieden van de tijd.

David hoort van de dood van Saul en Jonatan / Absaloms dood

David hoort van de dood van Saul en Jonatan / Absaloms dood

Twee bijbelse voorstellingen. Boven brengt een boodschapper aan David en zijn mannen het bericht dat Saul en Jonatan zijn omgekomen. Als bewijs heeft hij de kroon en de armband van koning Saul meegenomen. David... More

Antonio Tempesta - Hippolytus van de dood gered

Antonio Tempesta - Hippolytus van de dood gered

Hippolytus wordt van de dood gered door Aesculapius. Diana staat er naast. Titel in het Latijn in ondermarge.

Matthaus Merian I - Blindheid van de oude Tobit

Matthaus Merian I - Blindheid van de oude Tobit

Holle, ronde, zilveren plaquette, omgeven door een bladkrans. Rechts op de voorgrond ligt Tobias (sic) te slapen naast zijn woning. Boven zijn hoofd op een balkeinde een nestje met de vogeltjes die zijn blindhe... More

Christoffel van Sichem II - Drie Maria's verlaten het lege graf

Christoffel van Sichem II - Drie Maria's verlaten het lege graf

De drie Maria's verlaten het lege graf om aan de leerlingen van Christus te vertellen dat hij is opgestaan uit de dood. De wachters liggen dood op de grond. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan... More

Trap des ouderdoms - Engraving, Public domain image

Trap des ouderdoms - Engraving, Public domain image

Een trap des ouderdoms: een mannentrap. Op de treden van de trap, in de vorm van een brug, staan mannen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug een voorstelling van het Laatste Oordeel. Linksvoor een p... More

Jan Snellinck I - Josafat, Joram en Achazja

Jan Snellinck I - Josafat, Joram en Achazja

De koningen Josefat, Joram en Achazja. Op de achtergrond enkele belangrijke gebeurtenissen uit hun leven. Midden op de achtergrond slaan twee mannen met stokken drie kinderen. Rechts op de achtergrond de dood v... More

Hooiwagen bestuurd door Vader Tijd en de Dood

Hooiwagen bestuurd door Vader Tijd en de Dood

Een hooiwagen, waarvan omstanders plukken hooi nemen, wordt bestuurd door Vader Tijd en de Dood. Een allegorische voorstelling op de vergankelijk- en ijdelheid. Vier cherubijnen in de vier hoeken.

Triomflied over de Schilderkunst en de Dood (deel 2)

Triomflied over de Schilderkunst en de Dood (deel 2)

Vervolg van de hymne voor de Schilderkunst, de enige kracht die de strijd met de Dood kan trotseren in het toneelstuk Gooden Pleijdt ofte Triomphe der Schilderconst over de Doodt.

Vrouw (Aeltien?) staand naast de Dood in de Sint-Michaëlskerk, Zwolle

Vrouw (Aeltien?) staand naast de Dood in de Sint-Michaëlskerk, Zwolle

Public domain image of Dutch print, ship, harbor, port, maritime artwork, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Allegorie op de dood van Michiel de Ruyter, 1676

Allegorie op de dood van Michiel de Ruyter, 1676

Public domain scan of 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Schrijver Willem Sluiter wijst naar diverse voorwerpen en naar een huis waar een vrouw geschrokken is van de Dood die aanklopt

Schrijver Willem Sluiter wijst naar diverse voorwerpen en naar een hui...

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Spotprent op Lodewijk XIV bij het vernemen dat de dood van Willem III vals is, 1690

Spotprent op Lodewijk XIV bij het vernemen dat de dood van Willem III ...

Spotprent op de Franse koning Lodewijk XIV die doodziek wordt als hij verneemt dat het bericht over het sneuvelen van Willem III bij de slag aan de Boyne vals is, 1690. Het bed is omringd door de drie maitresse... More

Liefhebbende vrouw en de Dood - Engraving, Public domain image

Liefhebbende vrouw en de Dood - Engraving, Public domain image

Public domain scan - 18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Daniel Nikolaus Chodowiecki - Benning valt op zijn knieën, Germany

Daniel Nikolaus Chodowiecki - Benning valt op zijn knieën, Germany

In een vertrek zijn Clara, Feldheim en zijn tante, Henriette's moeder en de waardin bij elkaar gekomen vanwege de dood van Henriette, die onder een doek opgebaard ligt. Plotseling komt Benning binnen die op zij... More

Theodoor Koning - Dood van Charles de Boisot, 1575

Theodoor Koning - Dood van Charles de Boisot, 1575

Tijdens een gevecht met Mondragon vindt Charles de Boisot de dood op het slagveld, 29 september 1575. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-... More

Vijf allegorische voorstellingen van de dood en twee gedichten in boekdruk op acht bladen

Vijf allegorische voorstellingen van de dood en twee gedichten in boek...

Public domain reproduction of illuminated book page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Crédit est mort, les mauvais Payeurs l'ont tué, Philippus Jacobus Brepols

Crédit est mort, les mauvais Payeurs l'ont tué, Philippus Jacobus Brep...

De dood van Krediet, door wanbetalers. Het dode lichaam van Krediet ligt op de grond. Om zijn lichaam staan een gans, een schilder, een violist en een schermer. Onder elke afbeelding een Frans vers in zes kolom... More

Die 't sterven in zyn leven heeft geleerd, / Die vind de bitterheid des doods geweerd

Die 't sterven in zyn leven heeft geleerd, / Die vind de bitterheid de...

Blad met 16 voorstellingen van emblemata rondom de dood. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 297.

Kindren! zo gy met elkander, over deeze beeldjens praat, / Zult gy zeker wel iet leeren, dat myn werk niet vruchtloos laat

Kindren! zo gy met elkander, over deeze beeldjens praat, / Zult gy zek...

Blad met 16 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schoenmaker, kuiper, metselaar en bakker. Rechtsonder een voorstelling van de dood als een skelet met zandloper en een zeis. Onder elke afbeeldin... More

Barend Koene III - Trap des ouderdoms

Barend Koene III - Trap des ouderdoms

Een trap des ouderdoms: een parentrap. Op de treden van de trap, in de vorm van een brug, staan mannen en vrouwen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug een voorstelling van het Laatste Oordeel. Links... More

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Het motto Mors Omnia Aeqvat op dit kleine prentje betekend dat in de dood iedereen gelijk is.

Vrouw wijst op de Dood die een figuur op zijn sterfbed een beker laat leegdrinken

Vrouw wijst op de Dood die een figuur op zijn sterfbed een beker laat ...

Public domain scan of 17th-18th century dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Wenceslaus Hollar - De bruid en de Dood

Wenceslaus Hollar - De bruid en de Dood

Een bruid trekt haar jurk aan. De Dood doet haar een ketting van botten om. 22ste prent uit een reeks van 30 dodendansprenten; met een omlijsting met Democritus en Heraclitus.

Kind in skelet van de Dood gekropen

Kind in skelet van de Dood gekropen

Een kind is in het zittende skelet van de Dood gekropen, zij staat met gevouwen handen in gebed tussen de ribben in de holte van de borstkas.

Jan Punt - Man verrast door de Dood

Jan Punt - Man verrast door de Dood

Een man in een schuur wordt verrast door de Dood, die met een brandende fakkel in zijn hand de deur open doet. Illustratie van fabel XV La mort et le malheureux.

Hieronymus Wierix - Strijd van de Christelijke Ridder

Hieronymus Wierix - Strijd van de Christelijke Ridder

De Christelijke Ridder vertrapt de personificatie van Lichamelijke Lust (Caro). Hij is omringd en wordt aangevallen door de Wereld (Mundus), de Zonde (Peccatum), de Duivel (Diabolus) en de Dood (Mors). Boven zi... More

Rudolph Meyer - Koopman en de Dood

Rudolph Meyer - Koopman en de Dood

Man lopend op kade, vergezeld van de Dood met doodskop waaruit een slang tevoorschijn komt. Op de achtergrond schepen in de haven en ruiters en burgers in gevecht met de Dood.

Jonge vrouw aangesproken door de Dood

Jonge vrouw aangesproken door de Dood

Een jonge vrouw met een roos en een luit in haar handen wordt aangesproken door de Dood. Hij houdt een pijl en een zandloper vast. Op de achtergrond wandelende elegante figuren en muzikanten in een tuin. In de ... More

Bijbelsche geschiedenissen uit het Nieuwe Testament

Bijbelsche geschiedenissen uit het Nieuwe Testament

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Nieuwe Testament. Marta en Maria treuren om de dood van hun broer, het huis op de rots, de gast zonder bruiloftskleren en de verwoesting van de tempel. Onder elke ... More

Johannes Josephus Aarts - De Dood met afgehakt hoofd

Johannes Josephus Aarts - De Dood met afgehakt hoofd

Een figuur met een doodshoofd bij een afgehakt hoofd met open mond en halfgeopend oog. Onderaan een rechthoekig vignet van een doodshoofd met gevleugelde helm.

Lodewijk Schelfhout - Ex libris van J.L. Pierson

Lodewijk Schelfhout - Ex libris van J.L. Pierson

Een uil, zittend op een boek. Links het Flatiron Building in New York, rechts de toren van een kerk. Onderaan de spreuk 'Otium sine litteris mors est', oftewel 'Vrije tijd zonder literaire bezigheid is de dood'.

Death on horseback from BL YT 6, f. 137

Death on horseback from BL YT 6, f. 137

Detail of a miniature of Death riding a skeletal horse, at the beginning of Matins in the Hours of Dead. Image taken from f. 137 of Book of Hours, Use of Rome. Written in Latin. Henry Yates Thompson (1838-1928... More

Albrecht Durer - Jonge vrouw aangevallen door de Dood

Albrecht Durer - Jonge vrouw aangevallen door de Dood

Een jonge vrouw zit op een bank naast een blote man met wilde haren. Hij probeert haar te overweldigen, zij weert hem boos af.

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Slapend kind met zandloper en vier schedels

Het motto Mors Omnia Aeqvat op dit kleine prentje betekend dat in de dood iedereen gelijk is.

Hans Holbein II - Astronoom en de Dood

Hans Holbein II - Astronoom en de Dood

Een astronoom zit aan een tafel te studeren met voor hem een opengeslagen boek. Hij kijkt omhoog en wijst naar een armillarium (atronomisch instrument) dat boven de tafel hangt. Naast hem staat de Dood met een ... More

Hans Holbein II - Arts en de Dood

Hans Holbein II - Arts en de Dood

De Dood geeft een arts een fles met urine van een oude man die leunend op zijn stok het oordeel van de arts afwacht. Op de tafel links waaraan de arts zit staat een zandloper. In de marge boven de prent staat d... More

Hans Sebald Beham - Vrouw en de Dood

Hans Sebald Beham - Vrouw en de Dood

Vrouw wordt verrast door de Dood, weergegeven als een skelet gekleed in een kostuum van een nar met een zandloper. In een pot staat een bloeiende lelie. Het Latijnse opschrift waarschuwt dat ook schoonheid niet... More

Heinrich Aldegrever - De Dood en de bisschop

Heinrich Aldegrever - De Dood en de bisschop

Een bisschop, bij de hand genomen door de Dood, lopend door een landschap. Bij een knotwilg staat een herder met zijn kudde schapen. Onder de voorstelling een drieregelige tekst in het Latijn. Zevende prent uit... More

Triomf van Religie - Engraving, Public domain image

Triomf van Religie - Engraving, Public domain image

De gevleugelde Religie staat naast het kruis en vertrapt de Dood. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting bekroond met het tetragram in een cartouche. Rond de omlijsting de vrouwelijke personificaties ... More

Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne

Van 80-jarige leeftijd tot de dood: de ruïne

Een stokoude man zit op een stoel in een nis. Boven op de ruïne zit Vader Tijd, ervoor bij een gat staat de dood. Diverse ruïnes en afgebroken zuilen staan verspreid over het landschap. In de marge een vierrege... More

Jan Saenredam - Dood verrast een jonge man

Jan Saenredam - Dood verrast een jonge man

Links staat een jonge man met een bloem in zijn hand. Rechts zit de Dood als skelet op een graftombe met daarop de Latijnse vertaling van: Ik ben geweest, ik ben niet [meer]. Jij bent geweest, jij zult niet [me... More

Poëzie treurt om de dood van Adriaan de Kramer

Poëzie treurt om de dood van Adriaan de Kramer

Public domain scan of 17th-18th century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frederik II de Grote, koning van Pruisen opgehaald door de dood

Frederik II de Grote, koning van Pruisen opgehaald door de dood

Voor een poort wordt Frederik II de Grote, zittende op zijn paard, door de dood opgehaald. De koning van Pruisen wordt door zijn officieren begeleid en op de wolken staan enkele soldaten.

De geldwegers en de Dood - Rijksmuseum public domain dedication image

De geldwegers en de Dood - Rijksmuseum public domain dedication image

Public domain scan - 18th-century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Religie vertrapt de Dood - Engraving, Public domain image

Religie vertrapt de Dood - Engraving, Public domain image

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gilliam van der Gouwen - Rouwklacht van de Israëlieten

Gilliam van der Gouwen - Rouwklacht van de Israëlieten

De Israëlieten rouwen om de dood van Mozes. Op de achtergrond de begrafenis van Mozes op een heuveltop door twee engelen (Deut. 34:8). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands o... More

H. Marcus redt een slaaf van de dood

H. Marcus redt een slaaf van de dood

Public domain image, 17th-18th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

De ouderdom, Cornelis Dusart - Rijksmuseum public domain dedication image

De ouderdom, Cornelis Dusart - Rijksmuseum public domain dedication im...

Twee oude mannen en een oude vrouw bij de haard. De mannen roken en drinken en de vrouw heeft een kom in de handen. Aan de muur hangt een prent met de personificatie van de dood. De prent is onderdeel van een r... More

Jacob van der Heyden - Allegorie op de dood, by Jacob van der Heyden

Jacob van der Heyden - Allegorie op de dood, by Jacob van der Heyden

Rechtsonder genummerd: 15. Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Ornament met de Dood en een uil

Ornament met de Dood en een uil

Een ornament met de Dood slaand op een trommel. Tussen zijn vleugels is een doek gespannen met een voorstelling van kronen. Onder een uil met een lint in zijn bek waar een bel aan hangt.

Giovanni Battista Pasqualini - Opwekking van Lazarus

Giovanni Battista Pasqualini - Opwekking van Lazarus

Christus wekt Lazarus op uit de dood. Lazarus is uit zijn graf tevoorschijn gekomen en zijn gebonden handen worden losgemaakt. Onder de verbaasd reagerende omstanders bevinden zich Lazarus' zusters Marta en Mar... More

Frederick Bloemaert - Heilige Philoromus Galata

Frederick Bloemaert - Heilige Philoromus Galata

De heilige Philoromus Galata in een graftombe waar hij zes jaar woonde en mediteerde over de dood. Prent uit een serie van 80 prenten en een titelprent met kluizenaars uit de 2e tot de 6e eeuw.

Jan Lievens - Twistende kaartspelers en de Dood

Jan Lievens - Twistende kaartspelers en de Dood

Twee kaartspelers zijn slaags geraakt, de oude man rechts zwaait met een kruik als wapen en zijn tegenspeler heeft de tafel met speelkaarten omgestoten terwijl een hand met een mes dreigend in de lucht steekt. ... More

Landschap met kasteel, jager en elegant paar

Landschap met kasteel, jager en elegant paar

Landschap met links een kasteel, een jager met jachthonden en rechts een elegant paar. Volgens het opschrift onder de voorstelling moet de voorstelling worden geïnterpreteerd als het hof van Herodes waar de doo... More

Rudolph Meyer - Wederkomst van Christus

Rudolph Meyer - Wederkomst van Christus

De Dood verslagen door Christus: Christus met banier, vertrapt onder zijn voeten de Dood die op een wereldbol ligt.

Rudolph Meyer - Soldaat en de Dood

Rudolph Meyer - Soldaat en de Dood

Een soldaat trekt zijn degen tegen de aanvallende Dood. Op de grond een geweer. Rennende mensen en een brandende stad in de achtergrond.

Conrad Meyer - Dokter en de Dood

Conrad Meyer - Dokter en de Dood

Een dokter in zijn studeervertrek. Naast hem de Dood als skelet die hem een plant en een schedel voorhoudt.

Gesina ter Borch - Dood naast een klein meisje

Gesina ter Borch - Dood naast een klein meisje

De Dood dansend naast een meisje. Links op de voorgrond is het graf van het meisje te zien met de datum waarop de tekening gemaakt is of waarop het meisje is gestorven. Rechts loopt een lange begrafenisstoet na... More

Gesina ter Borch - Dans van de Dood

Gesina ter Borch - Dans van de Dood

Public domain image of painting, 17th-18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Voor- en keerzijde van een penning op de dood van de gebroeders De Witt, 1672

Voor- en keerzijde van een penning op de dood van de gebroeders De Wit...

Picryl description: Public domain image of coin, money, numismatic catalog page, free to use, no copyright restrictions

De dood van Johan en Cornelis de Witt, 1672

De dood van Johan en Cornelis de Witt, 1672

Public domain scan of 17th-18th century Dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Penning op de dood van de gebroeders De Witt, 1672

Penning op de dood van de gebroeders De Witt, 1672

Picryl description: Public domain image of coin, money, numismatic catalog page, free to use, no copyright restrictions

De moord op de gebroeders De Witt

De moord op de gebroeders De Witt

De dood van Johan en Cornelis de Witt, 20 augustus 1672. Voorstelling waarin de verschillende episodes van de moord op de gebroeders De Witt tot één grote voorstelling zijn verwerkt.

Wenceslaus Hollar - De kaartspeler en de Dood

Wenceslaus Hollar - De kaartspeler en de Dood

Drie kaartspelers zitten om een tafel. De Dood in de gedaante van een skelet en een duivel hebben de middelste speler vastgegrepen.

Portret van Dara Shikoh, de oudste zoon van Shah Jahan, die in de tijd van zijn vader regeerde over de provincie Delhi; na de dood van zijn vader heeft Aurangzeb hem gedood en is zelf heerser van Delhi geworden

Portret van Dara Shikoh, de oudste zoon van Shah Jahan, die in de tijd...

Dara Shikoh is tot aan zijn heupen afgebeeld, naar links gewend, met zijn rechter hand houdt hij zijn zwaard op zijn schouder en in zijn linker hand heeft hij een vliegenkwast. Blad 8 in het `Witsen-Album', met... More

Vrouw kijkt om naar een gebouw dat instort doordat de Dood er tegenaan leunt

Vrouw kijkt om naar een gebouw dat instort doordat de Dood er tegenaan...

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

In het Poolse dorp Perzyn vinden 23 mensen de dood door een blikseminslag tijdens een doopmaal, 1676

In het Poolse dorp Perzyn vinden 23 mensen de dood door een bliksemins...

Public domain scan - 18th-century Dutch print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mozes wordt gevonden door de dochter van de farao

Mozes wordt gevonden door de dochter van de farao

Een lijst met de dochter van de farao en haar dienstmaagden, die aan de oever van de Nijl het biezen mandje met Mozes vinden. Rondom de lijst werkende mannen (de joodse gemeenschap die als slaven moeten werken ... More

Spotprent van Volkert Sloot - Drawing. Public domain image.

Spotprent van Volkert Sloot - Drawing. Public domain image.

Spotprent van Volkert Sloot, rechter van Van Oldenbarnevelt; de Dood met in linkerhand een zandloper en rechterhand stok en wapen, zittend op een krokodil. In krans van bladeren. Daaronder cartouche waarin naam... More

Caesar in de tempel van Saturnus - Ludwig Gottlieb Portman

Caesar in de tempel van Saturnus - Ludwig Gottlieb Portman

In de tempel van Saturnus wordt Metellus door Caesar met de dood bedreigd. Caesar rooft alle kostbaarheden uit de tempel.

Kindren! zo gy met elkander, over deeze beeldjens praat, / Zult gy zeker wel iet leeren, dat myn werk niet vruchtloos laat

Kindren! zo gy met elkander, over deeze beeldjens praat, / Zult gy zek...

Blad met 16 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals schoenmaker, kuiper, metselaar en bakker. Rechtsonder een voorstelling van de dood als een skelet met zandloper en een zeis. Onder elke afbeeldin... More

Franse soldaat probeert zijn tong te ontdooien aan een lamp

Franse soldaat probeert zijn tong te ontdooien aan een lamp

Een verkleumde en in lompen gehulde Franse soldaat probeert zijn tong te ontdooien aan een olielamp (snotneus). Met zijn blote voeten staat hij op een blok ijs als stoof. Op de achtergrond vuurwerk en een winte... More

Christoph Wilhelm Bock - Vlucht van Napoleon, 1815

Christoph Wilhelm Bock - Vlucht van Napoleon, 1815

Spotprent op de vlucht van Napoleon na de Franse nederlaag in de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Centraal de Nederlandse Maagd met de steek van Napoleon op de vrijheidslans. Links rijdt Napoleon op de Duivel... More

Opstanding van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Opstanding van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Christus staand op de rand van een graf met een vaandel in de handen, waarmee hij een duivels dier ter aarde duwt. Rondom de voorstelling een omlijsting met diverse gebeurtenissen die zich afspeelden na de dood... More

Scene in het Daifukuya huis, Torii Kiyonaga

Scene in het Daifukuya huis, Torii Kiyonaga

Courtisane Miyagino, staand met pijp in rechter hand, luisterend naar haar zusje Shinobu, zittend in groene kimono, vertellend over de dood van hun vader, terwijl de uitbater van het Daifukuya huis, Soroku, ze ... More

Hans Holbein II - Predikant en de Dood

Hans Holbein II - Predikant en de Dood

Een predikant staat op een kansel in de kerk en preekt voor de aanwezige mannen en vrouwen. Links zit een slapende man. Achter de predikant op de kansel staat de Dood met een zandloper. In de marge boven de pre... More

Hans Holbein II - Schipper en de Dood

Hans Holbein II - Schipper en de Dood

Een schip vaart in een storm met een gebroken mast en gescheurde zeilen op zee met woeste golven. De bemanning en de schipper reageren in paniek op de Dood die zich vastklampt aan de geboken mast. In de marge b... More

Fotoreproductie van een kartonschildering, voorstellende de dood van Ananias

Fotoreproductie van een kartonschildering, voorstellende de dood van A...

The albumen silver print is a photographic printing process that was widely used in the 19th century. It involves coating paper support with a mixture of egg whites and salt, which creates a glossy surface to h... More

Een familie verrast door de Dood

Een familie verrast door de Dood

De levensfasen van de mens verbeeld door twee kinden, twee jonge mensen en twee oude. De Dood met mantel en zandloper, begeleid door vrouw met doodshoofd in handen. In de lucht Cupido met pijl en boog.

Spotprent op de brand op een bal in Den Haag, 1863

Spotprent op de brand op een bal in Den Haag, 1863

Spotprent op een bal gehouden in een zaal van de Tekenacademie waar brand is uitgebroken. Gordijnen gaan in vlammen op, rechts speelt de Dood viool. Plaat verschenen bij het weekblad De Nederlandsche Spectator,... More

Antoine Alphee Piaud - Bijbelsche kinderprenten

Antoine Alphee Piaud - Bijbelsche kinderprenten

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Simson doodt de leeuw, Simson en Delila, de dood van Simson en Job op de mesthoop wordt bezocht door zijn vrienden. Onder elke afbeelding een Bijbe... More

The dance of death / Gordon Ross.

The dance of death / Gordon Ross.

Illustration shows, in a banner across the top, men and women dancing at a dance club or nightclub; the banner breaks at the center and the women fall into prostitution, separating the bottom of the cartoon int... More

De dood voert een vader uit zijn gezin weg

De dood voert een vader uit zijn gezin weg

Picryl description: Public domain photo of a monument or sculpture, free to use, no copyright restrictions image.

Die 't sterven in zijn leven heeft geleerd / Die vind de bitterheyd des doods geweerd

Die 't sterven in zijn leven heeft geleerd / Die vind de bitterheyd de...

Blad met 16 voorstellingen van emblemata rondom de dood. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: **48.

Venus treurt over de dood van Adonis

Venus treurt over de dood van Adonis

Public domain image of a mythological scene, classic mythology, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Previous

of 17

Next