PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • collectionsCollections
  • camera_altMedia
  • infoAbout

  • account_boxLogin

Things on Wheels from Tekniska museet, Sweden

Things on Wheels from Tekniska museet. The Swedish National Museum of Science and Technology (Swedish: Tekniska museet) is a Swedish museum in Stockholm. It is Sweden’s largest museum of technology, and has a national charter to be responsible for preserving the Swedish cultural heritage related to technological and industrial history. Its galleries comprise around 10,000 square meters, and the museum attracts annually about 350, 000 visitors. The collections consist of more than 50,000 objects and artifacts, 600 shelf metres of archival records and documents, 200,000 drawings, 620,000 images and just over 50,000 books. The National Museum of Science and Technology also documents technologies, processes, stories and memoirs in order to preserve them for generations to come.
DIG92678
185 Media in collectionpage 1 of 2

Timber trailers, or trailer for transportation.

Timmerkärra, eller vagn för transport.

Harsprånget powerhouse. The first locomotive for the track to the sinks.

Harsprångets kraftstation. Första loket för spåret till sänkorna.

2-wheeled velocipede, of iron, for ladies, model "Svea". Pneumatic rings and tires. Factory number during the velocipede on the seat tags anvil): 68th

2-hjulig velociped, av järn, för damer, modell "Svea". Pneumatiska ringar och däck. Fabriksnummer under velocipeden på sadelstagsstädet): 68.

Portable Lokomobil manufactured by Bolinder AB.

Transportabel lokomobil tillverkad vid Bolinders Fabriks AB.

Producer gas system Svedlund, type SP-3-4 mounted on the back of a car.

Gengasaggregat System Svedlund, typ SP-3-4 monterad bak på en bil.

Wagon, probably a fire truck. (The picture is included in the hardback album, a gift from officials at Tidaholms Bruks AB to Use Managing Director Ivar Barthen).

Vagn, troligen brandvagn. (Bilden ingår i innbundet album, en gåva från tjänstemän vid Tidaholms Bruks AB till Bruksdisponenten Ivar Barthen).

Omnibuss. (The picture is included in the hardback album, a gift from officials at Tidaholms Bruks AB to Use Managing Director Ivar Barthen).

Omnibuss.(Bilden ingår i innbundet album, en gåva från tjänstemän vid Tidaholms Bruks AB till Bruksdisponenten Ivar Barthen).

Grader for two horses. Made of Sodertalje Workshops.

Väghyvel för parhästar. Tillverkad av Södertälje Verkstäder.

Tank wagon for two horses. Swedish Petroleum Company Standard.

Tankvagn för parhästar. Svenska Petroleumaktiebolaget Standard.

Locomotives and wagons with SKF bearings in their transmissions. (The picture is included in the hardback album).

Lok och vagnar med SKF rullager i sina axellådor. (Bilden ingår i inbundet album).

Steam from Wiener Locomotive Factory Actien Gesellschaft in Floridsdorf, Austria.

Ånglok från Wiener Locomotiv Fabriks Actien Gesellschaft i Floridsdorf, Österike.

Malmo - continent Railroad Locomotives. No. 500 from Nydqvist & Holm in Trollhättan.

Malmö - Kontinentens Järnvägslokomotiv. No 500 från Nydqvist & Holm i Trollhättan.

Trolley manufactured at AB Stockholm carriage and Karosserifabrik.

Vagn tillverkad vid AB Stockholms Vagn- och Karosserifabrik.

When shooting the world's most tires. 2900 kg. Manufactured by Firestone supplied tires to the special vägmaskinsbjässar. 2.8 meters high and 1.3 meters wide, with a tread depth of 15 centimeters. Sitting in the deck is Mary Morgoan.

Vid fotograferingstillfället världens mesta däck. 2900 kg. Tillverkat vid Firestone som levererade däcken till speciella vägmaskinsbjässar. 2,8 meter högt och 1,3 meter brett, med ett mönsterdjup på 15 centimet... more

Trolley manufactured at AB Stockholm carriage and Karosserifabrik.

Vagn tillverkad vid AB Stockholms Vagn- och Karosserifabrik.

C2777

Väghyvel på Tyresövägen för Stockholm Stads Gatukontor. N. Bernzon.

DIG97587

Fotografi ur album från Meisters-Flygaktiebolag i Göteborg.

DIG96196

De färdiga droskkärra bogseras ut för skeppning.

DIG99479

Kulspruta från Palmcrantz & Co i Stockholm.

DIG99495

Lokomotiv från Baldwin Locomotive Works. Burnham, parry, Williams & Co i Philiadelphia.

DIG96295

Fordonstraktor med plog som körs av pojke.

DIG96285

Traktor från Tisaholms Bruk AB.

DIG96296

Fordonstraktor.

DIG96305

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

DIG96281

Traktor med plog.

DIG96306

Traktortåg från Wulf & Co AB i Vänersborg.

DIG96308

Liten amerikansk traktor med plog.

DIG96702

Barnvelociped/cyke. Trehjuling.

DIG96405

Interiör av innerstadsspårvagn.

DIG96421

Tunnelbanan i Stockholm. Tåg vid Vällingby.

DIG95669

Traktor med plog, tillverkad vid Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna.

DIG95942

Lokomobil 30 och 40 hk.

DIG95077

Gamla "Tarantassen", Baku. Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

KSKC370

Kolorerad skioptikonbild med motiv av ånglok med vagnar.

KSKC398

Kolorerad skioptikonbild med motiv av luftburen järnvägsräls. Möjligen The High Line i New York.

SKC5003

Skioptikonbild. Okänd stad i Amerika.

DIG93160

Järnvägsbron, Linköping. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

DIG92898

Elektriskt drivet malmtåg. I bakgrunden Torneträsk och Lapporten.

DIG92906

Tvåhjulig "folkbil" konstruerad av Åke Jarlborg i Finspång.

DIG92857

T-lok 759 tillverkat av Nydqvist & Holm AB Amerikansk modell - utvändiga cylindrar och koniskt ångskåp. Från höger: Värme, Jonsson, Forsblad, okänd, Bergström samt Bäckström.

DIG92821

Elektriskt drivet lok med vingplog.

DIG92816

"The smallest railway in the world at Groudle Glen, Isle of Man". Vid tiden för fotografiet, världens minsta järnväg, Groudle Glen, Isle of Man.

SKC4959

Skioptikonbild. Court House Street, Calcutta.

DIG92814

Interiör av postvagn till Statens Järnvägar.

DIG92809

Kiruna lokstation.

DIG92811

Malmvagnar till Oxelösund-Flen.-Västmanlands Järnväg.

DIG92733

Sadelmakeriavdelningen vid Volvo AB, Göteborg.

DIG92760

Volkswagen Kupé med Karmann-Gia-kaross.

DIG92696

Volvo L245 med HP lyft.

B11125

Scania-Vabis lastbil för Sydsvenska Petroleums Aktiebolag. "Red Star".

DIG92673

Phänomobiler uppställda på rad.

B11173

Gengasbil med gengasagregat system Svedberg typ SP 3-4.

DIG92663

Scania-Vabis lastbil. Snöröjnig på Blasieholmskajen framför Grand Hotel, Stockholm, av företaget AB Sleipner.

DIG92695

"Helios" lastautomobil.

DIG92532

Malm fraktas i pråmar från gruvorna till bruket vid Nyängs Järngruvor, Gästrikland.

B13639

Terrängkörning med Tempobil i Jämtland och Medelpad. 2-motorig.Fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning.

A10103

Tankning av lastbil med Hesselmanmotor.

A10345

Reklambild för Svenska ägghandelsförbundet.

A10099

Man vid lastbil med Hesselmanmotor.

A10098

Man vid lastbil med Hesselmanmotor.

SKC5045

Skioptikonbild. Okänd ort ?

A10003

Uppställda bilar utanför Gustav Ericssons Automobilfabrik.

A10120

Bild från arbetsplatsdokumentation utförd av Arbetarskyddsstyrelsen. Lackering av bil, okänd verkstad.

DIG26717

Interiör måleriavdelningen Volvo Göteborg

DIG14904

Bondkärra på Apcheron. Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Bollée

Bil med tre hjul, lågt byggd och av lätt konstruktion, inspirerad av samtida cykel- och mc-tillverkning med rörram och trådekerhjul. En eller två passagerare kan sitta framför föraren. Motorn startas i svänghju... more

C11117

Drottning Victorias bilder. Ett ekipage, häst och vagn med körkarl. Troligen Öland.

C11116

Drottning Victorias bilder.Drottning Victoria kör ett ekipage, häst och vagn. Troligen på Öland.

B15325

Man med svetsaggregat vid Slussen i Stockholm.

A8641

Hudson. Bil och två tennisspelare. Bilden är tagen på Södermalm i Stockholm. I bakgrunden syns Årstabron.

A8639

Hudson. Tennis Open, Torsten Johansson och Lennart Bergelin. Bilden är tagen på Södermalm i Stockholm.

SKC8105

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande sällskap vid tågstation, i södra Italien. Bilden är troligen tagen av John Hertzberg under en resa i Europa..

DIG107613

Bomullsskördemaskin, tillverkad av International Harvester Company, USA. Märkt med bildtext: "International Harvester Companys nya automatiska snabbverkande bomullsskördemaskin. Firman ämnar starta masstilverkn... more

DIG40024

"Triumfvagnen" troligen byggd på 1630-talet och enligt uppgift såld 20 år senare till Karl X Gustaf. Kraftkällan var en mycket grov klockfjäder.

B13535

Ritning av John Ericssons ångbrandspruta 1841.

A6349

Kopia av den första cykeln med pedaler, som 1850 byggdes av instrumentmakare Fischer i Schweinfurt.

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Lokomotiv från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

A6356

Velociped/cykel. Höghjuling från Hochrad and Holz, 1880-talet.

DIG92902

Kompound-lokomotiv No 3 tillhörande Örebro-Köpings Järnväg. Tillverkningsår okänt. Ombyggt år 1870, 1897 och 1900. Cylinderdiameter 350/470 mm, slaglängd 508 mm, cylinderkvot 1.80, drivhjulsdiameter 1535 mm, ån... more

B4078

Ånglok med tillverkningsnummer 45, byggt 1887 av Karlstads Mekaniska Werkstads filial i Kristinehamn. Spårvidd 891 mm. Levererat till Galtströms Bruk som då ägdes av Klosters Bruk. Loket ankom till Sundsvall pe... more

Steam carriage, designed and built in 1892 by Painting Cederholm, Ystad. Located at the Ystad Ancient Monument Society.

Ångvagn, kostruerad och byggd år 1892 av Målaremästare Cederholm, Ystad. Tillhör Ystads Fornminnesförening.

B4070

Munkedals järnväg (spårvidd 600 mm). Parti av linjer mellan hamnen vid Saltkällan och Åtorp i Västra Götaland. Lok nr 1 Motala Verkstad 1895, boggigodsvagn litt Io och personboggivagn byggd av Vagnfabriks AB 1895.

DIG92764

Två av Tekniska museets automobiler, De Dion Bouton, 1899, under deltagandet i en kortège genom Stockholm. Första körkortet i sverige utfärdades i denna automobil 1902.

C402

De Dion Bouton, modell 1899, med encyilindrig, luftkyld explosionsmotor. Första körkortet i sverige utfärdades i denna automobil 1902.

DIG92698

Mjöltransport på tysk lastbil ca 1900.

Passenger car according to the "System Helios", which can be inferred from the sign on the right-hand sida.Strålkastare designated Dietz and Dunlop tires Detachable. The production of this car was occupied in 1901 by agreement with the German factory. Made of Sodertalje Workshops.

Personbil enligt "System Helios", vilket kan utläsas av skylten på vagnens högra sida.Strålkastare med beteckningen Dietz och däck Dunlop Detachable. Tillverkningen av denna bil upptogs 1901 efter avtal med den... more

B10719

Hästspårvagn i Göteborg 1901.

DIG96108

Värtahamnen i maj 1901.

B4099

Nelhammars järnvägsstation i Ukna församling, Norra Tjust. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens pristävlan 1902.

B4098

Storsjö järnvägsstation i Ukna församling, Norra Tjust. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens pristävlan 1902.

DIG92776

10 hk, 2 cyl. Daimler lastvagn för 5000 kg belastning. Levererad till Münchens Bryggeri, Stockholm 1903.

DIG40017

Den första kappkörningen i Sverige ägde rum på Idrottsparkens gamla cementbana under 1903 års utställning. Båda vagnarma var Oldsmobiler, och den främsta föres av ingenjör Richard Björkman.

A4135

Lastbil "Helios", tillverkad av Södertälje Verkstäder 1903. Troligen byggd på licens från Daimler. Sveriges "äldsta" bevarade lastbil med 2 cyl bensinmotor på 12 hk, tändsystem med hammarbrytare, hastighetsregl... more

B3977

12-18 hk, 4 cyl. Daimler lastvagn för 3000 kg belastning. Levererad till Gumme & Son, Stockholm 1904. Vid ratten Johan Eklund, anställd på Grumme & Son 1904-1919.

Automobile with passengers outside Gustaf LM Ericsson Automobile Factory.

Automobile with passengers outside Gustaf LM Ericsson Automobile Factory.

Automobile with passengers outside Gustaf LM Ericsson Automobile Factory.

Automobil med passagerare utanför Gustaf LM Ericssons Automobilfabrik. Vid ratten Gustaf LM Ericsson.

DIG92813

Personvagnsinteriör, 3:e klass, från Oxelösund - Flen Wästmanlands järnväg nr. 12. Tillverkad av Södertälje Werkstäder före 1905.