PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source

Norway Industry by DEXTRA Photo

Dextra Photo is a Norwegian photo and object collection.Created by: PICRYLDated: 1930
Freia sjokoladefabrikk
Dextra Photo is a photo and object collection, the 20th century mostly. The photographs show various aspects of Norwegian society and culture, such as industry, transport, art, architecture and landscape.
61 Media in collectionpage 1 of 1
Freia sjokoladefabrikk

Freia sjokoladefabrikk

Freia Sjokoladefabrikk.Foto: Teigens fotoatelier / Eier: Dextra Photo

Freia sjokoladefabrikk

Freia sjokoladefabrikk

Freias reklamebil parkert i en gate..Foto: Teigen / Eier: DEXTRA Photo

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag.."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ved... more

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "A/S Lilleborg Fabrikker i ny skikkelse etter gjenoppbygningen i 1900/1902."

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "Lilleborg fabriker's første lastebil, som ble anskafet i 1910."

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "Lilleborgs oljemølle i 1914."

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "En del av Lilleborg Fabrikers område i 1920. Hestene ble i denne tid skiftet ut med lastebiler."

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "Fotoutsnitt av Lilleborgs oljemølle i 1903."

Josungfjord

Josungfjord

Håndkolorert dias. Zink-raffineriet i Jøssingfjord.

Fordelingsbasinet. 88.

Fordelingsbasinet. 88.

Håndkolorert dias. Fordelingsbasseng, også kalt inntaksdam, ved Vemork kraftstasjon.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "Sepefabrikken ved århundreskiftet."

Akerselven ved Bentse Bruk. Hvor Thaulow malte. 1900

Akerselven ved Bentse Bruk. Hvor Thaulow malte. 1900

Håndkolorert dias. Bentse Bruk ved Akerselva, Norges første tresliperi, som kom i drift i 1863. .I boken " Norsk landskap og norske menn" forteller Wilse: "På min videre ferd nådde jeg fram til Bentse Bruk ved ... more

Höianger. Aluminium

Höianger. Aluminium

Håndkolorert lysbilde. Alumniumsbarrer ligger stablet under tak og på pall hos Norsk Aluminium Company A/S i Høyanger.

Rjukan fabriker. 90.

Rjukan fabriker. 90.

Håndkolorert dias. Rjukan fabrikker med elva i forgrunnen.

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "Fra fabrikkområdet ved århundreskiftet."

Per Kure

Per Kure

Interiørfoto av A/S Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik på Hasle. Her blei det produsert transformatorer, motorer, dynamoer og andre deler til elektrisitetsbransjen. Fabrikken blei bygd i 1913, produksjonen b... more

Per Kure

Per Kure

Interiørfoto av A/S Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik på Hasle. Her blei det produsert transformatorer, motorer, dynamoer og andre deler til elektrisitetsbransjen. Fabrikken blei bygd i 1913, produksjonen b... more

Spikerverket, nybygg. Viksjø

Spikerverket, nybygg. Viksjø

Spikerverket sett fra vannfallet. Bak nybygget sees eldre fabrikkbygninger. En bro krysser elva...Fra Teigens arkiv; Spikerverket, nybygg. Viksjø.

Porjus Kraftstation. 121.

Porjus Kraftstation. 121.

Håndkolorert dias. Stora Luleälv renner forbi Porjus kraftstasjon.

Lienfos. 114.

Lienfos. 114.

Håndkolorert dias. Damanlegg og kraftstasjonen ved Lienfoss.

Norge skofabrikken

Norge skofabrikken

Dokumentasjonsfoto av A/S Skofabrikken Norge.

DEX_PR_000398

DEX_PR_000398

Foto av arbeidsfolk som tar en pause på taket av Wilhelmsenbygningen i Vika. I bakgrunnen utsikt mot Akers mekaniske verksted og jernbaneskinnene vestover.

Oslo Bølgepappfabrikk

Oslo Bølgepappfabrikk

Dokumentasjon av arbeidet på Oslo bølgepappfabrikk.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Oslo Bølgepappfabrikk

Oslo Bølgepappfabrikk

Dokumentasjon av arbeidet på Oslo bølgepappfabrikk.

Höyanger Kraft Inter

Höyanger Kraft Inter

Håndkolorert dias. Interiør fra Høyanger kraftverk, antakelig K1A.

"94. Rjukan No.II"

"94. Rjukan No.II"

Håndkolorert dias. Vannkraftverket Saaheim. Elven Måna renner forbi kraftstasjonen.

Tinnsjödammen

Tinnsjödammen

Håndkolorert dias. Demningsanlegget i Tinnsjå, også kalt Tinnsjøen. I bakgrunnen sees Tinnsjåferga.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Per Kure

Per Kure

Interiørfoto av A/S Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik på Hasle. Her blei det produsert transformatorer, motorer, dynamoer og andre deler til elektrisitetsbransjen. Fabrikken blei bygd i 1913, produksjonen b... more

Norge skofabrikken

Norge skofabrikken

Dokumentasjonsfoto av A/S Skofabrikken Norge.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "En solskinns-søndag med hestevanning i Lielleborgdammen år 1909."

DEX_PR_000397

DEX_PR_000397

Foto av arbeidsfolk som tar en pause på taket av Wilhelmsenbygningen i Vika. I bakgrunnen ferjeanløpet på Rådhusplassen.

Norge skofabrikken

Norge skofabrikken

Dokumentasjonsfoto av A/S Skofabrikken Norge.

Oslo Bølgepappfabrikk

Oslo Bølgepappfabrikk

Dokumentasjon av arbeidet på Oslo bølgepappfabrikk.

Per Kure

Per Kure

Interiørfoto av A/S Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik på Hasle. Her blei det produsert transformatorer, motorer, dynamoer og andre deler til elektrisitetsbransjen. Fabrikken blei bygd i 1913, produksjonen b... more

Oslo Bølgepappfabrikk

Oslo Bølgepappfabrikk

Dokumentasjon av arbeidet på Oslo bølgepappfabrikk.

Vestbanen

Vestbanen

Utsikt mot Vestbanebygningen (1872), med Aker mekaniske verksted og Pipervika i bakgrunnen.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

Rjukan Sam Eide monument

Rjukan Sam Eide monument

Håndkolorert dias. En statue av Sam Eyde på Rjukan, laget av Gunnar Utsond. Statuen ble avduket på torget i 1920. Bak sees Såheim kraftstasjon.

Lilleborg fabrikker

Lilleborg fabrikker

Reprofotografier av fotografier av Lilleborg fabrikker. Påskrift: "Akerselven med fossen og "Lilleborgdammen" i 1907. Bemerk den måten fossen er regulert på."

Oslo Bølgepappfabrikk

Oslo Bølgepappfabrikk

Dokumentasjon av arbeidet på Oslo bølgepappfabrikk.

Norge skofabrikken

Norge skofabrikken

Dokumentasjonsfoto av A/S Skofabrikken Norge.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more

(Mösvann). 81 el.18

(Mösvann). 81 el.18

Håndkolorert dias. Damanlegget i Møsvatn ved Rjukan. Møsvatn ble regulert i to omganger, 1903-06 og i 1908. Anlegget var ett av fem fra Møsvatn til Heddalsvatn som ga energi til industriproduksjon på Rjukan.

Spikerverket

Spikerverket

Produksjonshall på Spikerverket..Fra Teigens arkiv; Spikerverket, nybygg. Viksjø.

Isaksen, Ingv. H.

Isaksen, Ingv. H.

Objektfotografi av en maskin med ukjent funksjon.

Per Kure

Per Kure

Interiørfoto av A/S Per Kure Norsk Motor- og Dynamofabrik på Hasle. Her blei det produsert transformatorer, motorer, dynamoer og andre deler til elektrisitetsbransjen. Fabrikken blei bygd i 1913, produksjonen b... more

Akerselven ved Bentse Bruk. Hvor Thaulow malte.

Akerselven ved Bentse Bruk. Hvor Thaulow malte.

Håndkolorert dias. Bentse Bruk ved Akerselva, Norges første tresliperi, som kom i drift i 1863. .I boken " Norsk landskap og norske menn" forteller Wilse: "På min videre ferd nådde jeg fram til Bentse Bruk ved ... more

Norge skofabrikken

Norge skofabrikken

Dokumentasjonsfoto av A/S Skofabrikken Norge.

Spikerverket

Spikerverket

Produksjonshall på Spikerverket..Fra Teigens arkiv; Spikerverket, nybygg. Viksjø.

Trio fabrikker

Trio fabrikker

Dokumentasjonsfoto av Trio fabrikker. Menn i arbeidsklær i arbeid med å produsere låser, dørklinker og beslag..."Trio Fabrikker / A/S De forenede norske Laase- og Beslagfabriker..Firmaet ble grunnlagt i 1902 ve... more