The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Memories from the past

Pictures from the beginning of the 20th century.Created by: PICRYL - Public Domain Media Search EngineDated: 2016
Pictures from the beginning of the 20th century.
50 Media in collectionpage 1 of 1
Märsgaster på af Chapman 1930. Fotografi från Svenska flottan

Märsgaster på af Chapman 1930. Fotografi från Svenska flottan

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Fullriggaren Jarramas vid Borgmästarefjärden

Fullriggaren Jarramas vid Borgmästarefjärden

Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Jarramas/ ) ..Vet du något mer om ... More

Skeppsgossar ombord på af Chapman 1930

Skeppsgossar ombord på af Chapman 1930

Skeppsgossar utför dagliga bestyr ombord på af Chapman 1930...Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Pansarskepp av Sverige-klass - A black and white photo of a battleship

Pansarskepp av Sverige-klass - A black and white photo of a battleship

Aktra 28,3 cm kanontornet på ett av Sverige-pansarskeppen. Tre fartyg i serien: Sverige, Gustav V och Drottning Victoria...Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Skeppsgossar som badar. Fotografi från Svenska flottan

Skeppsgossar som badar. Fotografi från Svenska flottan

Skeppsgossar som badar...Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Befäl ombord fullriggaren Jarramas

Befäl ombord fullriggaren Jarramas

Befäl ställer upp sig framför kameran...Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullrig... More

Skeppsgossar Jarramas. Fotografi från Svenska flottan

Skeppsgossar Jarramas. Fotografi från Svenska flottan

Skeppsgossar som spexar framför kameran ombord fullriggaren Jarramas...Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se... More

Besättning ombord HMS Bremön 1945

Besättning ombord HMS Bremön 1945

Besättning i turbinen på HMS Bremön 1945. Idag är HMS Bremön ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsveparen-Bre... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Mi... More

Sösättningen av HMS Bremön 1940

Sösättningen av HMS Bremön 1940

År 1940 sjösattes och färdigbyggdes minsveparen Bremön på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Idag är HMS Bremön ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsveparen-Bre... More

Undervisning ombord på Jarramas

Undervisning ombord på Jarramas

Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Jarramas/ ) ..Vet du något mer om ... More

Utbildning av skeppsgossar. Fotografi från Svenska flottan

Utbildning av skeppsgossar. Fotografi från Svenska flottan

Utbildning av skeppsgossar ombord fullriggaren Jarramas...Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Mus... More

Sjösättning av HMS Västervik 1975

Sjösättning av HMS Västervik 1975

Sjösättningen av HMS Västervik som idag är ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Robotbaten-Vast... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Robotbaten-Vastervik/... More

Fullriggaren Jarramas besättning 1925

Fullriggaren Jarramas besättning 1925

Fullriggaren Jarramas 1925. Pojkarna gör sig klara för landgång. ..Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/... More

Swedish Navy images - Skeppsgossar

Swedish Navy images - Skeppsgossar

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Flyghangarerna på Stumholmen, Karlskrona

Flyghangarerna på Stumholmen, Karlskrona

Flyghangarerna på Stumholmen i Karlskrona...Läs mer om flygets historia på Stumholmen: www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ) ..Vet du något mer om denna ... More

HMS Bremön 1940. Warship photograph collection

HMS Bremön 1940. Warship photograph collection

År 1940 sjösattes och färdigbyggdes minsveparen Bremön på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Idag är HMS Bremön ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsveparen-Bre... More

The submarine Delfinen / Ubåten Delfinen av stapeln

The submarine Delfinen / Ubåten Delfinen av stapeln

Fotograf: Lennart bergkvist, Kockums 1961. Public domain photograph of Swedish navy, naval ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Swedish Navy images - Skeppsgossar

Swedish Navy images - Skeppsgossar

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Ubåtarna Najaden, Näcken och Neptun klass I

Ubåtarna Najaden, Näcken och Neptun klass I

På bilden syns ubåtarna Najaden, Näcken och Neptun klass I...Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Kapten Falkenberg. Fotografi från Svenska flottan

Kapten Falkenberg. Fotografi från Svenska flottan

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Sjösättning av HMS Västervik 1975

Sjösättning av HMS Västervik 1975

Sjösättningen av HMS Västervik som idag är ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Robotbaten-Vast... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Robotbaten-Vastervik/... More

Charles Lindberghs hustru Ann Morrow Lindbergh Karlskrona 1933

Charles Lindberghs hustru Ann Morrow Lindbergh Karlskrona 1933

Charles Lindberghs hustru, Ann Morrow Lindbergh, under sitt besök på Stumholmen 1933...Läs mer om flygets historia på Stumholmen: www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/F... More

Fullriggaren Jarramas - A black and white photo of a sailboat in the ocean

Fullriggaren Jarramas - A black and white photo of a sailboat in the o...

Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Jarramas/ ) ..Vet du något mer om ... More

Flygstationspersonal Karlskrona

Flygstationspersonal Karlskrona

Flygstationspersonal vid Karlskrona flygstation på Stumholmen...Läs mer om flygets historia på Stumholmen: www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ) ..Vet du... More

Flygbild över Karlskrona från 1935

Flygbild över Karlskrona från 1935

Flygbild över Karlskrona från 1935. Jämför gärna med denna moderna flygbild från samma håll:..joakim_kna/5260815110/sizes/o/in/co... ( joakim_kna/5260815110/sizes/o/in/contacts/ ) ..Vet du något mer om denna bi... More

Sjösättningen av HMS Bremön 1940

Sjösättningen av HMS Bremön 1940

År 1940 sjösattes och färdigbyggdes minsveparen Bremön på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Idag är HMS Bremön ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsveparen-Bre... More

Swedish Navy images - Skeppsgossar

Swedish Navy images - Skeppsgossar

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Ubåten Hajen 1 - A black and white photo of people on a boat

Ubåten Hajen 1 - A black and white photo of people on a boat

Flottans första ubåt, Hajen 1 från 1904. Idag är Hajen ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Ubaten-Hajen/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Ubaten-Hajen/ ... More

I maskinrummet på en ubåt - A black and white photo of a man working on a machine

I maskinrummet på en ubåt - A black and white photo of a man working o...

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Flygbild över Stumholmen Karlskrona 1935

Flygbild över Stumholmen Karlskrona 1935

Flygbild från 1935 över Stumholmen i Karlskrona...Läs mer om flygets historia på Stumholmen: www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ) ..Vet du något mer om ... More

Officerare Karlskrona flygstation 1922

Officerare Karlskrona flygstation 1922

Officerare vid flygstationen på Stumholmen i Karlskrona 1922...Läs mer om flygets historia på Stumholmen: www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ) ..Vet du ... More

Motortorpedbåt T 38. Fotografi från Svenska flottan

Motortorpedbåt T 38. Fotografi från Svenska flottan

Motortorpedbåt T 38 ingick under 50-talet i den svenska kustflottan. Idag är hon ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Motortorpedbat-... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Be... More

Ubåten Ulven. Fotografi från Svenska flottan

Ubåten Ulven. Fotografi från Svenska flottan

Besättning ombord på ubåten Ulven...Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Jarramas besättning 1921. Fotografi från Svenska flottan

Jarramas besättning 1921. Fotografi från Svenska flottan

Jarramas besättning samlad på däck år 1921. ..Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/F... More

Matdags på HMS Bremön. Fotografi från Svenska flottan

Matdags på HMS Bremön. Fotografi från Svenska flottan

Matdags för meniga på HMS Bremön...Idag är HMS Bremön ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsveparen-Bre... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsvepare... More

HMS Västervik. Warship photograph collection

HMS Västervik. Warship photograph collection

Robotbåten Västervik var från början en torpedbåt . Idag är hon ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Robotbaten-Vast... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/... More

af chapman 1930. Fotografi från Svenska flottan

af chapman 1930. Fotografi från Svenska flottan

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Flygbåt Karlskrona flygstation Stumholmen 1921

Flygbåt Karlskrona flygstation Stumholmen 1921

Flygbåt tillhörande flygstationen på Stumholmen i Karlskrona 1921...Läs mer om flygets historia på Stumholmen: www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Flyghangaren/ ) ..Ve... More

Charles Lindbergh Karlskrona 1933

Charles Lindbergh Karlskrona 1933

Piloten Charles Lindbergh besökte Karlskrona vid sitt Sverigebesök 1933. Charles Lindbergh står till vänster. I mitten står hans fru - Ann Morrow Lindberg...Svenskättade Charles Lindbergh blev känd när han som ... More

Jarramas besättning år 1904 - A group of men standing on top of a boat

Jarramas besättning år 1904 - A group of men standing on top of a boa...

Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Jarramas/ ) ..Vet du något mer om ... More

Box 17 Carl Hanssons fotosamling 15-16.jpg

Box 17 Carl Hanssons fotosamling 15-16.jpg

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Pansarskepp av Sverige-klass - A black and white photo of a battleship

Pansarskepp av Sverige-klass - A black and white photo of a battleship

Aktra 28,3 cm kanontornet på ett av Sverige-pansarskeppen. Tre fartyg i serien: Sverige, Gustav V och Drottning Victoria...Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

HMS Fylgia. Warship photograph collection

HMS Fylgia. Warship photograph collection

Pansarkryssaren Fylgia. Sjösatt 1905 vid Finnboda slip. ..Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Dopceremoni HMS Fylgia 1919. Fotografi från Svenska flottan

Dopceremoni HMS Fylgia 1919. Fotografi från Svenska flottan

HMS Fylgia år 1919. Dopceremoni för de som för första gången passerar ekvator. ..Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Fullriggaren Jarramas 1925. Fotografi från Svenska flottan

Fullriggaren Jarramas 1925. Fotografi från Svenska flottan

Fullriggaren Jarramas till havs år 1925. God bris lä gångbord god fart...Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.... More

Jarramas besättning besöker Kronborg 1924

Jarramas besättning besöker Kronborg 1924

Fullriggaren Jarramas besättning besöker Kronborg slott i Helsingör 1924...Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseu... More

Sjösättningen av HMS Bremön 1940

Sjösättningen av HMS Bremön 1940

År 1940 sjösattes och färdigbyggdes minsveparen Bremön på Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Idag är HMS Bremön ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Minsveparen-Bre... More

Sjösättningen av fullriggaren Jarramas 1900

Sjösättningen av fullriggaren Jarramas 1900

Sjösättningen av fullriggaren Jarramas på Karlskronavarvet år 1900 . Idag är Jarramas ett av Marinmuseums museifartyg...www.marinmuseum.se/sv/Besok/Museifartygen/Fullriggaren-Ja... ( http://www.marinmuseum.se/s... More

Befäl Jarramas - A group of men standing next to each other on a boat

Befäl Jarramas - A group of men standing next to each other on a boat

Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!

Neptun på besök ombord af Chapman 1930

Neptun på besök ombord af Chapman 1930

Neptun på besök ombord af Chapman 1930. ..Vet du något mer om denna bild? Fyll gärna på med information!