The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Memento Mori

The Art of Dying: artistic and symbolic reminders of mortality.Created by: PICRYL - Public Domain Media Search EngineDated: 2017
Stechbüchlein - Harsdörffer - 00322
In art, mementos mori are artistic or symbolic reminders of mortality. Memento mori is a Latin expression meaning "remember that you have to die". It was then reused during the medieval period, it is also related to the ars moriendi ("The Art of Dying") and related literature. Memento mori has been an important part of ascetic disciplines as a means of perfecting the character by cultivating detachment and other virtues, and by turning the attention towards the immortality of the soul and the afterlife.

1,726 Media in collectionpage 1 of 18
Albrecht Durer - De soldaat en de Dood

Albrecht Durer - De soldaat en de Dood

Een soldaat ontmoet bij een stadsmuur de Dood. Deze toont hem een zandloper. Oorspronkelijk stond er tekst in boekdruk om deze prent (op één en hetzelfde blad gedrukt; de tweede helft van de tekst op een tweede... More

Hans Holbein II - Bisschop en de Dood

Hans Holbein II - Bisschop en de Dood

De bisschop wordt door de dood bij de arm genomen terwijl zij lopen tussen een schaapskudde en herders in een landschap. In de marge boven de prent staat de teskt Mat. XXVI. Mar. XIIII.

Hans Holbein II - Marskramer en de Dood

Hans Holbein II - Marskramer en de Dood

Een marskramer loopt met een grote mand koopwaar op zijn rug en hij wordt tegengehouden door de Dood die hem aan zijn mouw trekt. Achter het tweetal staat een skelet op een strijkinstrument te spelen. Naast de ... More

Adam en Eva en de Dood - Drawing. Public domain image.

Adam en Eva en de Dood - Drawing. Public domain image.

Adam en Eva staan bij de boom der kennis van goed en kwaad in de gedaante van de Dood. De slang kronkelt zich door het skelet en bijt in de appel die Eva vasthoudt. Kopie naar een prent van Barthel Beham

Paar bedreigd door Vader Tijd en de dood

Paar bedreigd door Vader Tijd en de dood

Een gedeeltelijk ontkleed paar in innige omhelzing voor de ingang van een grot. De man wijst op het spiegelbeeld van de vrouw dat te zien is in de spiegel die Vader Tijd hen voorhoudt. Achter hen in de grot sta... More

Hieronymus Wierix - Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

Hieronymus Wierix - Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

De Dood vertrapt drie rijk geklede dames die respectievelijk verlangen, rijkdom en trots personifiëren. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Joh. 2 in het Latijn.

Johann Sadeler I - Zonsverduistering bij de dood van Christus

Johann Sadeler I - Zonsverduistering bij de dood van Christus

Picryl description: Public domain photo of Biblical art print, free to use, no copyright restrictions image.

De Dood met een zandloper en een pijl

De Dood met een zandloper en een pijl

Public domain scan of 17th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Raphael Sadeler I - Allegorie op de dood

Raphael Sadeler I - Allegorie op de dood

De Dood als skelet zit geknield op de grond en houdt in beide handen een fakkel. Voor zijn lichaam een schild met daarop de afbeelding van een doodskist en een gedolven graf. Op het hoofd van de Dood een zandlo... More

Gilliam van der Gouwen - Rouwklacht van de Israëlieten

Gilliam van der Gouwen - Rouwklacht van de Israëlieten

De Israëlieten rouwen om de dood van Mozes. Op de achtergrond de begrafenis van Mozes op een heuveltop door twee engelen (Deut. 34:8). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands o... More

Rudolph Meyer - Keizerin en de Dood

Rudolph Meyer - Keizerin en de Dood

Keizerin, begeidt door de Dood als gevleugeld skelet met scepter. Public domain scan of 17th-century etching print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description Public domain scan of 18th... More

Hendrick Hondius - Skelet met vaandel

Hendrick Hondius - Skelet met vaandel

De Dood in de gedaante van een skelet met een vaandel over zijn schouder, lopend naar links in een landschap. Prent uit een serie van 23 prenten met voorstellingen van skeletten door Hendrick Hondius I, Andries... More

Patricq Kroon - Dood als vredesstichter

Patricq Kroon - Dood als vredesstichter

De Dood in uniform als een Duitse vredesstichter. Ontwerp voor een politieke spotprent.

Image from BibliOdyssey collection

Image from BibliOdyssey collection

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Personificatie van de dood - Engraving, Public domain image

Personificatie van de dood - Engraving, Public domain image

De Dood als gevleugeld skelet met een zeis in de hand.

Monogrammist AI - Het levensrad

Monogrammist AI - Het levensrad

Allegorie op de wisselvalligheid en de vergankelijkheid van de levensloop van de mens. Op een liggend rad in een landschap, zijn de vier levensfasen van de mens afgebeeld: een naakt kind met bloemen (kindheid);... More

Hieronymus Wierix - Triomferende Christus

Hieronymus Wierix - Triomferende Christus

De triomferende Christus overwint de Dood en de duivel. In de marge een drieregelig Bijbelcitaat uit Heb. 2 in het Latijn.

Spiegel van het menselijk leven

Spiegel van het menselijk leven

Vanitas-voorstelling met in het midden de Dood, in de gedaante van een gekroond skelet, als triomfator over alle mensen. De randversiering bevat een verwijzing naar het Laatste Oordeel en vijf bijbelcitaten ove... More

Letter W met de Dood en twee treurende engelen bij een opgebaard lichaam

Letter W met de Dood en twee treurende engelen bij een opgebaard licha...

Public domain scan of 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hendrick Hondius - Skelet met pijl en boog

Hendrick Hondius - Skelet met pijl en boog

De Dood in de gedaante van een skelet met een pijlenkoker op zijn rug en boog in de hand. Voor een landschap met rechts een boom. Prent uit een serie met voorstellingen van skeletten door de prentmakers Hendric... More

Dood met pijl en zandloper. Jan van de Velde II

Dood met pijl en zandloper. Jan van de Velde II

De Dood met een gevleugelde zandloper en een pijl. Laatste prent uit een serie van achttien.

Pieter Schenk I - Vanitasstilleven met een bloembekranste schedel

Pieter Schenk I - Vanitasstilleven met een bloembekranste schedel

Vanitasstilleven met een bloembekranste schedel, portretalbum, kostbare kandelaar met gedoofde kaars, een vat en zeepbellen. In de marge een citaat van Horatius 'Mors ultima lenea rerum est' ('De dood is de eindstreep').

Bernard Picart - Duivels in de onderwereld

Bernard Picart - Duivels in de onderwereld

Duivels, demonen en de Dood in de onderwereld. In de onderhoeken van de ornamentele omlijsting harpijen.

Hans Holbein II - Koning en de Dood

Hans Holbein II - Koning en de Dood

De koning zit aan tafel voor een maaltijd met links en rechts hofdienaren. Rechts staat de Dood die een kan leeg schenkt in een kom. Links op tafel staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Eccle. X.

Hans Holbein II - Gek en de Dood

Hans Holbein II - Gek en de Dood

Een gek danst en tilt zijn kleding op zodat zijn geslachtsdeel zichtbaar is. De Dood danst naast hem en speelt op een doedelzak.

Wenceslaus Hollar - De marskramer en de Dood

Wenceslaus Hollar - De marskramer en de Dood

Een marskramer wordt door twee geraamtes overvallen. Een leeuw loopt tussen zijn benen door.

De dood als maaier - Drawing. Public domain image.

De dood als maaier - Drawing. Public domain image.

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Alexander Ver Huell b - Drawing. Public domain image.

Alexander Ver Huell b - Drawing. Public domain image.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Robe a la fluxion de poitrine, des ateliers de Mademoiselle Vanite (C Philipon - Nouveau Journal de Modes)

Robe a la fluxion de poitrine, des ateliers de Mademoiselle Vanite (C ...

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Hans Holbein II - Edelvrouw en de Dood

Hans Holbein II - Edelvrouw en de Dood

Een edelvrouw loopt hand in hand met een edelman langs de Dood die met twee stokken slaat op een trommel. Rechts op de grond staat een zandloper. In de marge boven de prent staat de tekst Rvth I.

Allegorie op de ijdelheid (de Dood en het meisje)

Allegorie op de ijdelheid (de Dood en het meisje)

Public domain image of 17th century Dutch art, Netherlands, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hans Collaert I - De dood van de rijke man

Hans Collaert I - De dood van de rijke man

De rijke man ligt op zijn sterfbed. Familie en vrienden treuren om de dode. Een duivel neemt de ziel van de rijke man mee naar de hel.

Cornelis Cort - Hercules en de pygmeeën

Cornelis Cort - Hercules en de pygmeeën

In zijn slaap wordt Hercules aangevallen door de pygmeeën, die de dood van de reus Antaeus willen wreken. De dode Antaeus ligt links, Hercules ligt rechts te slapen. Somnus brengt Hercules in slaap. De pygmeeën... More

Man met de Dood - Political cartoon, public domain image

Man met de Dood - Political cartoon, public domain image

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Josephus Aarts - De Dood als harlekijn, bilboquet spelend

Johannes Josephus Aarts - De Dood als harlekijn, bilboquet spelend

De Dood, gekleed als harlekijn, met een bilboquet in zijn hand. Hij probeert een schedel met een zwaaibeweging op een spies terecht te laten komen. Boven de Dood is een gedeelte van een hoofd zichtbaar.

Allegory of the Five Obstinate Monsters (c. 1575 - 1618) - Anon.

Allegory of the Five Obstinate Monsters (c. 1575 - 1618) - Anon.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Bâstard Foetus Hérédité - Drawing. Public domain image.

Bâstard Foetus Hérédité - Drawing. Public domain image.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Ein Totentanz by W Draesner 1922

Ein Totentanz by W Draesner 1922

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Imago Mortis --- devil's dance in the Nuremberg Chronicle

Imago Mortis --- devil's dance in the Nuremberg Chronicle

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Image from BibliOdyssey collection

Image from BibliOdyssey collection

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Souls ascending to Janus and Terminus, who are holding the world; souls descending to hell

Souls ascending to Janus and Terminus, who are holding the world; soul...

Public domain scan of a medieval manuscript, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Die 't sterven in zijn leven heeft geleerd / Die vind de bitterheyd des doods geweerd

Die 't sterven in zijn leven heeft geleerd / Die vind de bitterheyd de...

Blad met 16 voorstellingen van emblemata rondom de dood. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: **48.

The Triumph of Eternity - Public domain dedication museum photo

The Triumph of Eternity - Public domain dedication museum photo

Ronde gebrandschilderde ruit met voorstelling van de Triomf van de Eeuwigheid. De Eeuwigheid is voorgesteld door Christus, tronend op een klassieke zegekar, die wordt getrokken door een leeuw en een os, symbole... More

De dood van Priamus - Rijksmuseum public domain dedication

De dood van Priamus - Rijksmuseum public domain dedication

Public domain image of 18th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cornelis Cort - Cyparissus - Engraving, Public domain image

Cornelis Cort - Cyparissus - Engraving, Public domain image

Cyparissus wordt door Apollo in een cipres verandert omdat hij treurt om de dood van zijn favoriete hert. Het hert dat door een pijl getroffen is ligt achter Cyparissus. Uit Cyparissus handen en haren groeien t... More

De Dood met Adam en Eva na de zondeval

De Dood met Adam en Eva na de zondeval

Adam samen met de Dood aan het werk. Beide zijn bezig met een stok een boom te ontwrichten. Naast hen staat een zandloper. Eva zittend in het landschap met een kind tegen haar borst. Onder de voorstelling een v... More

Dirck Volckertsz Coornhert - In het stervensuur baat geen rijkdom

Dirck Volckertsz Coornhert - In het stervensuur baat geen rijkdom

Op het eind van zijn leven wordt de Mens geconfronteerd met de Dood. Hij richt zijn dodelijke pijl op hem. De mens zoekt bescherming achter het beeld van de Hoop, maar de zak met geld begeeft het en valt om. Ee... More

Gilliam van der Gouwen - Rouwklacht van de Israëlieten

Gilliam van der Gouwen - Rouwklacht van de Israëlieten

De Israëlieten rouwen om de dood van Mozes. Op de achtergrond de begrafenis van Mozes op een heuveltop door twee engelen (Deut. 34:8). De prent heeft een Hebreeuws, Latijns, Frans, Engels, Duits en Nederlands o... More

Dood verschijnt aan hemel boven kasteel

Dood verschijnt aan hemel boven kasteel

Skelet met vleermuisvleugels, zeis en zandloper als de Dood verschijnt tegen een donkere hemel in landschap met kasteel.

Spooky doorway to a Halloween-season attraction in Fort Worth, Texas

Spooky doorway to a Halloween-season attraction in Fort Worth, Texas

Title, date and keywords based on information provided by the photographer. Credit line: The Lyda Hill Texas Collection of Photographs in Carol M. Highsmith's America Project, Library of Congress, Prints and Ph... More

Matthew Darly - An Essay on Woman (pub. Darly) late 18th c.

Matthew Darly - An Essay on Woman (pub. Darly) late 18th c.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Beauty's Lot, English, 1778 - Drawing. Public domain image.

Beauty's Lot, English, 1778 - Drawing. Public domain image.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Four Monsters - Public domain dedication image

Four Monsters - Public domain dedication image

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Imago Mortis --- devil's dance in the Nuremburg Chronicle (obras raras .br)

Imago Mortis --- devil's dance in the Nuremburg Chronicle (obras raras...

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Mummy - Drawing. Public domain image.

Mummy - Drawing. Public domain image.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Robe a la fluxion de poitrine, des ateliers de Mademoiselle Vanite (C Philipon - Nouveau Journal de Modes) (detail)

Robe a la fluxion de poitrine, des ateliers de Mademoiselle Vanite (C ...

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Adam en Eva uit het Paradijs verdreven

Adam en Eva uit het Paradijs verdreven

Adam en Eva worden verdreven door een engel met een zwaard. De Dood, een skelet met een draailier, leidt hen het paradijs uit. Onder de voorstelling een vierregelige tekst in het Latijn. Derde prent uit een ser... More

Philips Galle - Rijkdom is waardeloos na de dood

Philips Galle - Rijkdom is waardeloos na de dood

Aan de oever van de rivier Styx wordt een koning ontdaan van zijn mantel, kroon en staf. Op de grond liggen symbolen van wereldlijke en geestelijke macht, alsook van rijkdom. Deze spullen moet de mens achter zi... More

Dans van de Dood - Drawing. Public domain image.

Dans van de Dood - Drawing. Public domain image.

Public domain scan of 17th-18th century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Michael Snijders - Allegorie van de dood

Michael Snijders - Allegorie van de dood

Twee geraamtes met een mantel om de schouders houden een wapenschild op met daarop de afbeelding van een altaar met een crucifix en kaarsen. Tussen hen in een met een zonnewijzer gekroonde schedel waardoor slan... More

Man achtervolgd door Satan en de Dood

Man achtervolgd door Satan en de Dood

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dood van de zonde brengt een nieuw mens tot leven

Dood van de zonde brengt een nieuw mens tot leven

De personificatie van de Dood houdt een mensenhart in zijn rechterhand. In zijn linkerhand heeft hij een speer waarmee hij het hart wilt doorboren. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van ... More

Gerard van Groeningen - Vier ruiters van de apocalyps

Gerard van Groeningen - Vier ruiters van de apocalyps

De vier ruiters van de apocalyps rijden door de lucht. Van achter naar voor: de Overwinnaar met een boog, Oorlog met een groot zwaard, Honger met een weegschaal en de Dood met een zeis (Op. 6:1-8). In de lucht ... More

Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1727

Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1727

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XXXVIII over het jaar 1727. Strijd tussen de Dood en een soldaat voor een standbeeld van de Vrede, op de voorgrond enkele skeletten.

Johannes Josephus Aarts - De Dood bij de guillotine

Johannes Josephus Aarts - De Dood bij de guillotine

De Dood zittend voor een guillotine. Hij rookt een pijp. Bij zijn voeten liggen vier afgehakte hoofden. Op de achtergrond een stad.

The last ditch / C. D. Gibson. - Public domain portrait engraving

The last ditch / C. D. Gibson. - Public domain portrait engraving

Drawing shows female symbol of Democracy pushing a German soldier labeled "Militarism" into a ditch in which a skeleton awaits him with open arms. Title from Life magazine. Published in: Life, 1917 March 22, pp... More

Enderung vn.d. schmach der bildung Marie 1511 mdz10.bvb.de

Enderung vn.d. schmach der bildung Marie 1511 mdz10.bvb.de

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Feeding Toads closeup - Drawing. Public domain image.

Feeding Toads closeup - Drawing. Public domain image.

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Persecutiones adversus Catholicos à Protestantibus Caluinistis excitae in Anglia e

Persecutiones adversus Catholicos à Protestantibus Caluinistis excitae...

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Man op zijn sterfbed - Drawing. Public domain image.

Man op zijn sterfbed - Drawing. Public domain image.

Een stervende man liggend op bed, aan het hoofdeinde drie engelen en een duivel, aan zijn zijde twee monniken met een crucifix en een wijwaterkwast. Aan het voeteneind staat de Dood in de gedaante van een skele... More

Wenceslaus Hollar - De keizer en de Dood

Wenceslaus Hollar - De keizer en de Dood

De keizer zit op zijn troon, de Dood staat achter hem. Zesde prent uit een reeks van 30 dodendansprenten; met een omlijsting met Minerva en Hercules.

Triptych with Scenes from the Life of the Virgin

Triptych with Scenes from the Life of the Virgin

Drieluik met taferelen uit het leven van Maria. Op het middenpaneel de geboorte van Maria, de verkondiging aan Maria, de Visitatie, de geboorte van Christus, de Aanbidding der koningen en de Besnijdenis. Op de ... More

Gebod der liefde veroorzaakt de dood van de zonde

Gebod der liefde veroorzaakt de dood van de zonde

Mozes met in zijn rechterhand een schedel (de dood) en in zijn linkerhand de stenen tafel met de tien geboden. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een veertiendelige serie met als onde... More

Liefdespaar en de Dood - Engraving, Public domain image

Liefdespaar en de Dood - Engraving, Public domain image

Liefdespaar, musicerend aan tafel. De dame heeft een zangboekje voor zich, de man bespeelt de luit. Achter hen de Dood in de gedaante van een vioolspelende magere figuur met doodshoofd. Op de vensterbank een z... More

Wenceslaus Hollar - De oude vrouw en de Dood

Wenceslaus Hollar - De oude vrouw en de Dood

De Dood begeleidt een oude vrouw. Voor haar op de grond staat een gebroken zandloper. 29ste prent uit een reeks van 30 dodendansprenten; met een omlijsting met Tijd en Eeuwigheid.

Centrum Mundi - Public domain banknote scan

Centrum Mundi - Public domain banknote scan

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Totentanz - A drawing of two men fighting with each other

Totentanz - A drawing of two men fighting with each other

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

The roads to Heaven and Hell - Drawing. Public domain image.

The roads to Heaven and Hell - Drawing. Public domain image.

People taking the road to Heaven by helping the poor, praying, etc. and others taking the road to Hell by drinking, being violent and engaging in other activities. No. 4689B U.S. Copyright Office. R.J. Stock, C... More

The tree of death--The sinner / lith. & pub. by N. Currier.

The tree of death--The sinner / lith. & pub. by N. Currier.

Devil watering tree of sins and skeleton about to chop it down. Currier & Ives : a catalogue raisonné / compiled by Gale Research. Detroit, MI : Gale Research, c1983

Memento Mori from BL Add 39636, ff. 5-8, 11-12, 30-32, f. 6

Memento Mori from BL Add 39636, ff. 5-8, 11-12, 30-32, f. 6

Historiated initial 'D' of a Memento Mori, measuring 125 x 110. On the reverse, partial four-line stave, musical notation and text: '..antur'. Image taken from f. 6 of Cuttings from a Gradual. Written in Latin.

Hans Holbein II - Ridder en de Dood

Hans Holbein II - Ridder en de Dood

Een ridder verweert zich met zijn zwaard tegen de Dood maar dit kan hem niet meer baten want de Dood heeft al een lans door zijn lichaam gestoken. In de marge boven de prent staat de tekst Iob XXXIIII.

Triomf van de dood - Engraving, Public domain image

Triomf van de dood - Engraving, Public domain image

Public domain photo of art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Reinier Vinkeles I - Zieke dokter en de Dood

Reinier Vinkeles I - Zieke dokter en de Dood

Een dokter ligt ziek in bed en wordt toegesproken door een monnik. Achter de monnik staat de Dood met zijn zeis. Illustratie bij het verhaal 'De zieke doctor' uit 'Fabelen voor de Nederlandsche jeugd'.

Glenisson van Genechten - Mort de Malek-Adhel / Dood van Malek-Adhel

Glenisson van Genechten - Mort de Malek-Adhel / Dood van Malek-Adhel

Blad met een grote voorstelling van de dood van Malek Adhel, uit het toneelstuk van Mathilde en Malek Adhel (de Kruisridders) door Hendrik Kraaijesteijn. Onder de voorstelling de titel. Genummerd midden onder: ... More

Christuskind overwint de Dood en de duivel

Christuskind overwint de Dood en de duivel

Het triomferende Christuskind overwint de Dood en de duivel. Hij staat op een globe en vertrapt een skelet en een slang. Boven zijn hoofd de Heilige Geest in de gedaante van een duif en een tetragram, het symbo... More

Drie personen bij een ziekbed, achter de zieke is de Dood verschenen

Drie personen bij een ziekbed, achter de zieke is de Dood verschenen

Public domain scan of 17th-18th century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hans Holbein II - Keizer en de Dood

Hans Holbein II - Keizer en de Dood

De keizer zittend op zijn troon onder een baldakijn met voor hem op de grond symbolen van zijn macht op een kussen, een scepter en de rijksappel. De keizer houdt een zwaard in zijn hand en de Dood zit op zijn r... More

Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd

Geduld triomfeert over de Tijd, de Dood en de Nijd

Op een wereldbol zit de vrouwelijke personificatie van Geduld (Patientia), met schild en palmtak in de handen. Ze zit op Nijd (Discordia) en een skelet (de Dood). Naast haar Vader Tijd, als oude man met bokkenp... More

Cornelis Anthonisz - Sinte Aelwaer

Cornelis Anthonisz - Sinte Aelwaer

Satire op de twistzucht. De verzonnen schijn-heilige Sinte Aelwaer als patrones van de twistzieke lieden. Vrouw met aureool om het hoofd, rijdend op een ezel (koppigheid), met drie dieren als attributen. In rec... More

Hans Holbein II - Oude vrouw en de Dood

Hans Holbein II - Oude vrouw en de Dood

Oude vrouw loopt krom met een stok en naast haar danst de Dood in het gezelschap van een skelet dat speelt op een xylofoon. In de marge boven de prent staat de tekst Ecle. XXX.

Dialoog tussen Mens en Religie, ca. 1578

Dialoog tussen Mens en Religie, ca. 1578

Gevleugelde stralende personificatie van Religie vertreedt de Dood in de vorm van een geraamte met zeis en met een been in het graf. Religie leunt op een houten kruis en houdt in een hand een opengeslagen boek ... More

Willem Isaacsz van Swanenburg - Man wordt door de dood gehaald

Willem Isaacsz van Swanenburg - Man wordt door de dood gehaald

De Dood komt met een pijl in zijn hand en een pijlkoker op zijn rug de kamer binnen. Links staat een man die probeert te voorkomen dat een standbeeld met een anker als symbool voor hoop van de geldzak valt. Bij... More

Roem overwint de dood - Engraving, Public domain image

Roem overwint de dood - Engraving, Public domain image

Public domain photo of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Hendrick Hondius - Skelet met pijl en boog

Hendrick Hondius - Skelet met pijl en boog

De Dood in de gedaante van een skelet met een pijlenkoker op zijn rug en boog in de hand. Voor een landschap met rechts een boom. Prent uit een serie met voorstellingen van skeletten door de prentmakers Hendric... More

Incunabulum woodcut p - Public domain dedication image

Incunabulum woodcut p - Public domain dedication image

Collection of medieval manuscript pages from various sources selected by BibliOdyssey.

Melusine - von Ringoltingen, 1468 b

Melusine - von Ringoltingen, 1468 b

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Persecutiones adversus Catholicos à Protestantibus Caluinistis excitae in Anglia g

Persecutiones adversus Catholicos à Protestantibus Caluinistis excitae...

Collection of spooky and death images from various sources selected by BibliOdyssey.

Vlakdecoratie: de dood van Hercules

Vlakdecoratie: de dood van Hercules

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Pieter Serwouters - De smalle en de brede weg

Pieter Serwouters - De smalle en de brede weg

Op de bovenste helft van de prent is de poort tot de smalle weg te zien, waar engelen mensen bij de hand pakken en begeleiden naar de Stad Gods. Op de onderste helft staat de poort tot de brede weg, waar de doo... More

Wapen van de Dood geflankeerd door man en vrouw

Wapen van de Dood geflankeerd door man en vrouw

Het schild met het wapen van de Dood verbeeld als een doodskop of schedel met een worm kruipend tussen de grijnzende kaken. Bovenop het schild staat een helm met het attribuut van de Dood, een zandloper, tussen... More

Previous

of 18

Next