PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • collectionsCollections
  • camera_altMedia
  • infoAbout

  • account_boxLogin

The Machine Age, Tekniska Museet

The Machines Age from Tekniska museet. The Swedish National Museum of Science and Technology (Swedish: Tekniska museet) is a Swedish museum in Stockholm. It is Sweden’s largest museum of technology, and has a national charter to be responsible for preserving the Swedish cultural heritage related to technological and industrial history. Its galleries comprise around 10,000 square meters, and the museum attracts annually about 350, 000 visitors. The collections consist of more than 50,000 objects and artifacts, 600 shelf metres of archival records and documents, 200,000 drawings, 620,000 images and just over 50,000 books. The National Museum of Science and Technology also documents technologies, processes, stories and memoirs in order to preserve them for generations to come.
DIG107599
341 Media in collectionpage 1 of 4

Electrical machinery. Impeller, Vargö turbine. In the assembly hall at Karlstad AB Mechanical Werlstad in Kristinehamn.

Elektriska maskiner. Löphjul, Vargö-turbinen. I monteringshallen vid AB Karlstads Mekaniska Werlstad i Kristinehamn.

Probably Sweden's first female air passengers, Countess Ellen Hamilton.Den French aviator George Legagneux goes up in Nizza with Ellen Hamilton passengers. The picture published in Hvar 8 Dag årg. XII, No. 28th

Troligen Sveriges första kvinnliga flygpassagerare, grevinnan Ellen Hamilton.Den franske flygaren George Legagneux går upp i Nizza med Ellen Hamilton som passagerare. Bilden publicerad i Hvar 8 Dag årg. XII, nr 28.

Tube at the Porjus Power Station II.

Sugtub nr II vid Porjus Kraftverk.

Dryer at FORSSA Mill.

Torkmaskin vid Forsså Bruk.

Production of three-phase motors in Mimer workshop at ASEA's plants in Vasteras.

Tillverkning av trefasmotorer i Mimerverkstaden vid ASEAs fabriker i Västerås.

AB Vapor Accumulator. Ruths.

AB Vaporackumulator. Ruths.

Portable Lokomobil manufactured by Bolinder AB.

Transportabel lokomobil tillverkad vid Bolinders Fabriks AB.

Electric engine at Arlöfs Sugar Factory (Arlöv sugar factory).

Elektriskt maskinrum vid Arlöfs Sockerfabrik (Arlövs Sockerfabrik).

Bofors ironworks. Old assembly hall.

Bofors Järnverk. Gamla monteringshallen.

Bofors ironworks. Guns during assembly.

Bofors Järnverk. Kanoner under montering.

Bofors ironworks. Ball mills.

Bofors Järnverk. Kulkvarnar.

Machine Department at Bofors mountain workshop.

Automatavdelningen vid Bofors bergverkstad.

Bofors ironworks. Forging press.

Bofors Järnverk. Smidespress.

Bofors ironworks. Ore Crusher.

Bofors Järnverk. Malmkross.

36 tonne forging porridge by AB Bofors.

36 tons smidesgöt vid AB Bofors.

Engineer Oscar Larsson's collection at the Urania Institute. Experiments Table.

Ingenjör Oscar Larssons samling vid Urania-institutet. Experimentbord.

Semi-automatic 75mm anti-aircraft gun in the battery field position made by AB Bofors.

Halvautomatisk 75mm fältluftvärnskanon i batteriställning tillverkad av AB Bofors.

28 cm turrets at Bofors.

28 cm kanontorn vid Bofors.

Product made of Baltic Workshops.

Produkt tillverkad av Baltics Verkstäder.

DIG106366

Demonstrationsbild för produkt tillverkad av Baltics Verkstäder, Södertälje.

DIG107446

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Stockviksverken söder om Sundsvall. Maskineri för kväveframställning ur luft.

DIG106420

Turbinlöphjul med 14 ingjutna skovlar för Imatra Kraftverk i Finland. Levererad till AB Karlstads Mekaniska Verkstad, Kristinehamn.

DIG106427

Automatisk våg vid Thomaskvarnen.

DIG106449

Syrgasverk vid Domnarvets Järnverk. Syrgasverkets kalla apparater är inbyggda i ett skal av prismaformade plåtar. Syrgasen lagras i de höga behållarna i bakgrunden. Sfären tillhör det äldre syrgasverket.

DIG106299

Stora maskinhallen vid Svenska Maskinverken.

DIG107535

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Ljungaverk.

DIG107553

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Ljungaverk. Ammoniakkompressor.

DIG107703

Torvgasmotoranläggning vid Sunne kvarn. Byggd av Ingenjörsfirma Frits Egnell. Konstruerad av E. Hubendick.

B12956

Interiör av mekanisk verkstad vid Alfr. Wesströms Verktygsfabrik i Rotebro, Uppland. Neg. från Nordiska Museet.

DIG107919

Tvåans maskin tillverkad 1910 vid Jönköpings mekaniska verkstad (Jönköpings Mekaniska Werkstads AB).

DIG103518

Porträtt av uppfinnare Martin Wiberg och den av honom konstruerade räknemaskinen 1875.

DIG107630

Lokomotiv från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG107636

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG107648

ångmaskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG107645

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG107629

Lokomotiv från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG107807

Hoprullning av mindre väv. Personen längstbort är Lars Johansson.

DIG107623

Ångpump från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG110679

Hissmaskineri vid Klippans Chromläderfabrik.

DIG107791

I de värmeåtervinningsanläggningar, som bland annat Svenska Fläktfabriken till och med 1939 levererat till vellulosa- och pappersindustrier världen runt, vinns en värmebesparing motsvarande mer än 250 tusen ton... more

DIG107614

Ångmaskin från Graham Brothers.

DIG102269

Bild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Stadsmotiv, vinterbild. Hålkamerabild. (för mer info: se fotografiet)

DIG110913

8 tum spårfräsningsmaskin.

Wagon, probably a fire truck. (The picture is included in the hardback album, a gift from officials at Tidaholms Bruks AB to Use Managing Director Ivar Barthen).

Vagn, troligen brandvagn. (Bilden ingår i innbundet album, en gåva från tjänstemän vid Tidaholms Bruks AB till Bruksdisponenten Ivar Barthen).

DIG110914

Svarv.

DIG110916

Fransk ångmaskin, Paris 1870-tal.

DIG108298

Kapsylringsmaskin vid AB Stockholms Bryggerier.

DIG108294

Rengöring av stöpkar vid AB Stockholms Bryggerier.

DIG108292

Tappningsmaskin vid AB Stockholms Bryggerier.

DIG100291

Aktiebolaget Formator.

DIG108018

Pumprum vid AB Vin & Spritcentralen i Åhus, Skåne.

D102

Symaskin Singer med motor.

DIG107961

Ångpannerum vid spritfabrik i Eslöv.

DIG108164

Utvändig slipning av kullager med en maskin som är tillverkad i SKF:S egna mekaniska verkstäder.

DIG108080

Motor i sockerfabrik.

DIG108083

Motor med 20 hästkrafter, som driver 5 sockermaskiner.

DIG108044

Interiör av Stockholms Yllefabrik vid Reimersholme på Södermalm i Stockholm. Fotografiet är taget 1934, det vill säga samma år fabriken gick i konkurs.

DIG108140

Materialförråd vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

DIG109007

Kipphyvel Inköpt av Gevärsfaktoriet, Eskilstuna år 1870 till ett pris av kr. 800-. Har av Gevärsfaktoriet använts för diverse arbeten, senast för framställning/jagning/ av fasonerade hål och spår i delar till M... more

DIG108974

Bergborrmaskin RWT-80 monterad på pelare.

DIG107603

250 tons excenterpress med dubbelslidor vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG108153

Tillverkning av kullager vid Svenska Kullagerfabriken, SKF.

DIG108149

Tillverkning av kullager. Polering av kulor vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

A6945

Montering av kulor vid AB Svenska Kullagerfabriken, SKF.

DIG107599

Sikttrommel för järnmalm vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG107601

2,5 karusellsvarv vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG108126

Tillverkning av kullager. Slipning av ringarnas sidor vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

DIG107600

Montering av varmvalsverk vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG103595

Vibrationssikt vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG108970

Tryckluftsdriven lastmaskin, år 1922.

Locomotives and wagons with SKF bearings in their transmissions. (The picture is included in the hardback album).

Lok och vagnar med SKF rullager i sina axellådor. (Bilden ingår i inbundet album).

DIG108133

Tillverkning av kullager. Automatsvarvning av kullagerringar vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

DIG108987

Dieselmotor från A B Diesels Motorer, Sickla. Konstruktör: K.J. Hesselman. Omkring 1907. Den första utförd enligt Jonas Hesselman. 40 hkr. Typ K III (äldre).

DIG108904

Stora motorn i kvarnen. (250 hkr) Bilden ingår i ett fotoalbum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets snart 65-åriga verksamhet och visa de industriell... more

DIG108901

Gamla veteverkets valsstolar. (Mjölkvarnen) Bilden ingår ett fotoalbum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets snart 65-åriga verksamhet och visa de ind... more

DIG108900

Ångmaskinen. Bilden tagen året före övergången till elektrisk drift (Mjölkvarnen) Bilden ingår i ett fotoalabum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets ... more

DIG108899

Transmissionsrummet (Mjölkvarnen) Bilden ingår i ett fotoalbum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets snart 65-åriga verksamhet och visa de industriell... more

DIG108119

Trepunktsmätning av kulor till kullager vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

DIG108174

Sfäriska radialrullager. AB Svenska Kullagerfabriken SKF, Göteborg.

DIG108957

Elektrodregulator anläggning (Bilden ingår i ett fotoalbum med rubriken Bildalbum visande Regulator A - Bol. Armas tillverkningsutveckling sedan 1923 på begäran tillägnat Tekniska museet 1936).

DIG108956

Tryckregulator vid ångcentral. (Bilden ingår i ett fotoalbum med rubriken Bildalbum visande Regulator A - Bol. Armas tillverkningsutveckling sedan 1923 på begäran tillägnat Tekniska museet 1936).

DIG101852

Helsvetsad tvättcistern. 3,5 diam. 4m. cyl. höjd. vikt c:a 12 ton. 4 st. likadana levererade.(Bilden ingår i ett fotoalbum).

DIG108984

Interiör från 3 klass tågkupé i Mora-Venerns järnvägs personboggivagn nr 8.

B8383

Mekaniserad gjutavdelning vid SKF i Katrineholm. Bilden är märkt "OR.1363".

SKC7636

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som undervisningsmaterial. Bäckström var Sveriges förste professor i fotografi vid Kungliga ... more

B9274

Maskin under uppbyggnad för tillverkning av 25 kg vegetabiliskt silke per dag. Fotografi funnet i Arrheniuslaboratoriet, KVA 1974.

SKC7774

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som undervisningsmaterial. Bäckström var Sveriges förste professor i fotografi vid Kungliga ... more

DIG108334

Elektricitetsverk i Basel, Tyskland.

DIG108330

Vattenkraftverk i Eisenberg, Tyskland.

DIG108329

Vattenkraftverk i staden Belle med Körtings gasmaskiner.

DIG108338

Maskinutställning, okänd plats, troligen i Tyskland.

Steam from Wiener Locomotive Factory Actien Gesellschaft in Floridsdorf, Austria.

Ånglok från Wiener Locomotiv Fabriks Actien Gesellschaft i Floridsdorf, Österike.

Malmo - continent Railroad Locomotives. No. 500 from Nydqvist & Holm in Trollhättan.

Malmö - Kontinentens Järnvägslokomotiv. No 500 från Nydqvist & Holm i Trollhättan.

DIG108980

Spårvägsarbete med Atlasutrsustning i Rio de Janeiro år 1925. (Fotografiet är ett vykort).

DIG102848

Skovelhjul till ångfartyget City of Toledo.

DIG102710

Nedläggning av vattenläggningsrör i Riddarfjärden, Stockholm 3 oktober 1899.

DIG103471

Sveriges avdelning vid Världsutställningen i Paris 1855, Exposition Universelle eller Paris International 1867.

DIG100929

Svenska Skoindustri AB i Örebro. Randen av kärnläder sys fast vid bindsulan. Sömmen går genom randen, ovanläder och foder samt bindsulritsen.