PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source

The Machine Age, Tekniska Museet

The Machines Age, Tekniska Museet, SwedenCreated by: PICRYLDated: Invalid date
DIG107599
The Machines Age from Tekniska museet. The Swedish National Museum of Science and Technology (Swedish: Tekniska museet) is a Swedish museum in Stockholm. It is Sweden’s largest museum of technology, and has a national charter to be responsible for preserving the Swedish cultural heritage related to technological and industrial history. Its galleries comprise around 10,000 square meters, and the museum attracts annually about 350, 000 visitors. The collections consist of more than 50,000 objects and artifacts, 600 shelf metres of archival records and documents, 200,000 drawings, 620,000 images and just over 50,000 books. The National Museum of Science and Technology also documents technologies, processes, stories and memoirs in order to preserve them for generations to come.
341 Media in collectionpage 1 of 4
Solar cooker designed by Auguste Mouchot in the gardens of the Tuileries in Paris. Auguste Mouchot took out a patent in 1861 on a solar cooker that is considered the first practical attempt to use the sun as a heat source for cooking different cooking.

Solar cooker designed by Auguste Mouchot in the gardens of the Tuileri...

Denna solmaskin konstruerad av fransmannen Auguste Mouchot förevisades i Tuilerieträdgården i Paris där den drev en tryckpress som framställde 500 exemplar av tidningen "Soleil-Journal" i timmen. Mouchot-Pifres... more

DIG103471

DIG103471

Sveriges avdelning vid Världsutställningen i Paris 1855, Exposition Universelle eller Paris International 1867.

DIG22474

DIG22474

Stereobild med motiv från Fransk- Tyska kriget 1870. Armstrong-Kanonen.

DIG22468

DIG22468

Stereobild med motiv från Fransk- Tyska kriget 1870. Kullager (Arsenal von Metz).

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch o...

Lokomotiv från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

B3431

B3431

Klipp från Ny Illustrerad Tidning 1874. Sandvikens Jernverk (Järnverk). Bessemerståltillverkning.

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch offic...

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Electrical machinery. The rotor and the stator to a generator for Vargöns power plant. During the building of Asea's workshop. The outer diameter of 11.4 m.

Electrical machinery. The rotor and the stator to a generator for Varg...

Elektriska maskiner. Rotorn och statorn till en generator för Wargöns kraftverk. Under byggnad i Aseas verkstad. Ytterdiametern 11.4 m.

Stator for Rjukan power station.

Stator for Rjukan power station.

Stator för Rjukanfos kraftstation.

DIG103468

DIG103468

Nationella Industri- och Konstutställningen i Moskva 1882.

DIG106487

DIG106487

Maskinrum vid Skånska Bomullskrutfabriks AB. de Lavals Ångturbin, 110 hkr.

SKC7401

SKC7401

Skioptikonbild med motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Industrihallen.

DIG95592

DIG95592

Hofors Jernverk, interiör. Fotografiet är en gåva till säjaren av Göth Odelberg i september 1901 och tillhör en samling av 13 fotografier.

DIG99531

DIG99531

Halmstads elektricitetsverk 1903.

B4087

B4087

På Säfnäs järnväg användes ännu en av de vagnar som tillhörde Kristinehamn-Sjöändans Järnväg. En bil har monterats för järnvägsdrift och sammankopplats med den gamla vagnen, varigenom ett litet bekvämt extratåg... more

B8114

B8114

Bild från Fordfabrik. Löpandebandsmontering.

DIG92677

DIG92677

Phänomobil i Arvid Nordqvists tjänst.

DIG92625

DIG92625

Ångbil. Stanley car modell 740, 1922.

Lightship "Grisbådarna" in the Bohuslän archipelago. The new ship 1924th

Lightship "Grisbådarna" in the Bohuslän archipelago. The new ship 1924...

Fyrskeppet "Grisbådare" i Bohusläns skärgård. Det nya skeppet 1924.

 Surahammars Bruk. Large cast propeller, 1924th

Surahammars Bruk. Large cast propeller, 1924th

Surahammars Bruk. Större gjuten propeller, 1924.

DIG95530

DIG95530

Surahammars Bruk. Interiör av gamla kraftstationen, 1927.

The first night mail flights in Europe with the world's first flying mail compartment. Notary of the Royal Academy. General Post Board Olaf Olson at the window. Aero Transports night flight year in 1928.

The first night mail flights in Europe with the world's first flying m...

De första nattpostflygningarna i Europa med världens första flygande postkupé. Notarien i kungl. Generalpoststyrelsen Olav Olson vid fönstret. Från Aerotransports nattflygning år 1928.

A1459

A1459

Liggande varmluftsmaskin av John Ericssons konstruktion. Använd 1879 vid Hemlingby Tegelbruk för drift av en lerblandare.

B4350

B4350

Flygfoto: Luftskeppet Italia flyger över Stockholm den 3 maj 1928 på sin väg till Spetsbergen.

A1126

A1126

Propeller av John Ericssons konstruktion. Diameter: ca. 1,75 m.

DIG106425

DIG106425

Lager av plåt.

DIG106435

DIG106435

Stålgjuteri vid Domnarvets Järnverk 7 juli 1932. Gjutning av kaplann för Vargöturbinen, bestäld av AB Karlstads Mekaniska Werkstad, Kristinehamn.

DIG108044

DIG108044

Interiör av Stockholms Yllefabrik vid Reimersholme på Södermalm i Stockholm. Fotografiet är taget 1934, det vill säga samma år fabriken gick i konkurs.

DIG3699

DIG3699

Elektriska maskiner. Bilden är från Lumalampan i Stockholm och visar avsyning av 2 000 watts glödlampor. Lumafabriken tillverkar 40 000 lampor om dagen (1948) och lagerför över 4 000 olika typer: standardlampor... more

DIG3701

DIG3701

Elektriska maskiner. Lumalampans tråddrageri, där volframtråden till glödlampsspiralen drages.

Forbidden Planet Movie

Forbidden Planet Movie

Förbjuden värld 1959.

DIG3491

DIG3491

Robot "Vanya".

Telecommunications cab Ball 1965th
Bofors ironworks. Guns during assembly.

Bofors ironworks. Guns during assembly.

Bofors Järnverk. Kanoner under montering.

DIG96554

DIG96554

Muskelarbete vid grundläggning av hus, omkring 1935.

DIG96133

DIG96133

Björnänge, Åre, mars 1922. Betjäning av 1 kw gnistradiostation från SATT.

SKC1810

SKC1810

Bild visande skråverksamhet. Demonstrationssal.

DIG108298

DIG108298

Kapsylringsmaskin vid AB Stockholms Bryggerier.

DIG108334

DIG108334

Elektricitetsverk i Basel, Tyskland.

Dryer at FORSSA Mill.

Dryer at FORSSA Mill.

Torkmaskin vid Forsså Bruk.

DIG95699

DIG95699

Ångsmedjan vid Fagersta Bruk, 1916. 1000 tons smides, ångdrift. Nya Götverken.

DIG99279

DIG99279

Skalmodell av Emanuel Swedenborgs flygapparat "machine att flyga i wädret" från år 1716. För första gången antydes här de viktigaste principerna för flygmaskinen med fast, bärande vingar.

DIG108164

DIG108164

Utvändig slipning av kullager med en maskin som är tillverkad i SKF:S egna mekaniska verkstäder.

A2622

A2622

Automobil med karosseri tillverkat vid AB Stockholms Vagn- och Karosserifabrik.

DIG108957

DIG108957

Elektrodregulator anläggning (Bilden ingår i ett fotoalbum med rubriken Bildalbum visande Regulator A - Bol. Armas tillverkningsutveckling sedan 1923 på begäran tillägnat Tekniska museet 1936).

DIG107791

DIG107791

I de värmeåtervinningsanläggningar, som bland annat Svenska Fläktfabriken till och med 1939 levererat till vellulosa- och pappersindustrier världen runt, vinns en värmebesparing motsvarande mer än 250 tusen ton... more

DIG100263

DIG100263

Sandvikens Järnverk (Sandvikens Jernverk). Apparatur för röntgenundersökning av stål. Här utför Sandvikens forskare grundläggande strukturundersökningar bland annat i utvecklingsarbetet för rostfritt rakklingstål.

C3971

C3971

Trumminne. Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK på Drottninggatan i Stockholm. Detta trumminne är kortare än de som satt i BESK. Troligen kan det vara ett försök eller möjligen det trumminne som... more

Machine Department at Bofors mountain workshop.

Machine Department at Bofors mountain workshop.

Automatavdelningen vid Bofors bergverkstad.

SKC1056

SKC1056

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

DIG106449

DIG106449

Syrgasverk vid Domnarvets Järnverk. Syrgasverkets kalla apparater är inbyggda i ett skal av prismaformade plåtar. Syrgasen lagras i de höga behållarna i bakgrunden. Sfären tillhör det äldre syrgasverket.

DIG108174

DIG108174

Sfäriska radialrullager. AB Svenska Kullagerfabriken SKF, Göteborg.

SKC1889

SKC1889

Bild från Teknologiska Institutet. Mekanisk verkstad.

A3488

A3488

Reklambild av "6 hk 2cyl. Daimler - Lastvagn för 2000kg belastning". "Levererad till J.A Pripps & Son, Göteborg år 1898". Sveriges första lastautomobil.

SKC6655

SKC6655

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... more

DIG102825

DIG102825

Nydqvist & Holms. Nitning av ångpannor omkring 1905.

DIG106420

DIG106420

Turbinlöphjul med 14 ingjutna skovlar för Imatra Kraftverk i Finland. Levererad till AB Karlstads Mekaniska Verkstad, Kristinehamn.

B3563

B3563

Hyttkransen vid Forsbacka Jernverks A. B.

DIG95743

DIG95743

Marti´nverket med ugn, Fagersta Järnbruk.

SKC1475

SKC1475

Ljusbild gällande tillverkning av aluminium och lättmetall i slutet av 1920- talet. Man i verkstad.

DIG110914

DIG110914

Svarv.

D3207

D3207

Svetsarbete, okänd plats.

DIG108330

DIG108330

Vattenkraftverk i Eisenberg, Tyskland.

SKC6232

SKC6232

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... more

DIG96675

DIG96675

Ångmaskin. A.B. Fogelfors Bruk. Tillverkad av Jönköpings Mekaniska verkstad.

DIG108153

DIG108153

Tillverkning av kullager vid Svenska Kullagerfabriken, SKF.

Trumminne

Trumminne

BESK:s två trumminnen var monterade i botten på ett skåp som även innehöll elektronik för styrning. Fundament av gjutjärn. Två lagerhus mellan vilka trumman är monterad. Utmed trumman sitter läs- och skrivhuvud... more

D60

D60

Glava glasbruk i Värmland.

DIG108974

DIG108974

Bergborrmaskin RWT-80 monterad på pelare.

DIG103170

DIG103170

Morteltillverkning vid Fropptorps Marmor AB. Över 40 000 levererades varje år, enbart till den svenska marknaden.

A6955

A6955

Sliperiet.

SKA1003

SKA1003

Stereobild av de stora bombvapnen vilka förstörde "Gibraltar of the East", bakom kullarna, invid Port Arthur.

C3956

C3956

Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK på Drottninggatan i Stockholm. Remsstans.

DIG107446

DIG107446

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Stockviksverken söder om Sundsvall. Maskineri för kväveframställning ur luft.

DIG108040

DIG108040

Laboratorium vid Skånska Superfosfat- och Svavelsyrefabriks AB i Limhamn, Malmö.

DIG101669

DIG101669

Arbete i den så kallade Chokladhallen hos Cloetta i Ljungsbro. Den råa kakaomassan förvaras och silas till vänster. Den tillsättes med socker, mjölk etc. allt efter den chokladsort, som skall tillverkas. Häreft... more

DIG99464

DIG99464

Direkt omkastbar marinmotor, 75 hk. Tillverkad vid Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

DIG96194

DIG96194

Inhamring av ekrar i hjulcentrum. För droskkärra.

C1534

C1534

Långö Bruk i Dalarna. Nedre bruket, slipverkstaden.

DIG96627

DIG96627

Lekrum på M/S Kundsholm, Svenska Amerika Linien.

DIG95202

DIG95202

Norsborgs Vattenverk byggt 1904, maskinutrustning levererad av Nydqvist & Holm, Trollhättan. Arbetsledare civilingenjör Gösta Klemming.

DIG112500

DIG112500

Uppbyggnadet av Hellekis Cementfabrik. Förkrossen sprängd till större djup. Markplanet bakom förkrossen utfylld till större delen.

DIG108547

DIG108547

Bild ur album från Motala Mekaniska Verkstad. Motala Verkstad Nya Aktiebolag.

DIG95213

DIG95213

Filmprojektor vid AB Svensk Filmindustri i Råsunda, Stockholm.

DIG31616

DIG31616

Ståltappning vid Hofors Järnbruk i Gästrikland.

DIG96429

DIG96429

Köksinteriör. Spis.

DIG96308

DIG96308

Liten amerikansk traktor med plog.

DIG99355

DIG99355

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

DIG107703

DIG107703

Torvgasmotoranläggning vid Sunne kvarn. Byggd av Ingenjörsfirma Frits Egnell. Konstruerad av E. Hubendick.

B9301

B9301

Mynttillverkning, okänd fabrik.

DIG108980

DIG108980

Spårvägsarbete med Atlasutrsustning i Rio de Janeiro år 1925. (Fotografiet är ett vykort).

DIG108900

DIG108900

Ångmaskinen. Bilden tagen året före övergången till elektrisk drift (Mjölkvarnen) Bilden ingår i ett fotoalabum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets ... more

DIG103405

DIG103405

Kolbrytning vid Höganäs-Billesholms AB.

DIG96739

DIG96739

John Ericssons varmluftsmaskin på The Science Museum, South Kensington, London.

Weylandt engine. E. Hubendicks collection.

Weylandt engine. E. Hubendicks collection.

Weylands motor. E. Hubendicks samling.

DIG95739

DIG95739

Kransen vid Fagersta Järnbruk.

DIG95745

DIG95745

Martinverket, Fagersta Järnbruk.Ugn nr 3.

DIG96795

DIG96795

Reklam. Litet barn pratar i telefon.

A616

A616

Oljeslageri i Trollhättan, 1920,

SKC965

SKC965

Skioptikonbild med motiv från Göteborgsutställningen 1923. Maskinhallen, Bolinders montrar.