The World's Largest Public Domain Media Search Engine

The Machine Age, Tekniska Museet

The Machines Age, Tekniska Museet, SwedenCreated by: PICRYL - Public Domain Media Search EngineDated: Invalid date
Machinery DIG107599 Tekniska museet, Sweden
The Machines Age from Tekniska museet. The Swedish National Museum of Science and Technology (Swedish: Tekniska museet) is a Swedish museum in Stockholm. It is Sweden’s largest museum of technology, and has a national charter to be responsible for preserving the Swedish cultural heritage related to technological and industrial history. Its galleries comprise around 10,000 square meters, and the museum attracts annually about 350, 000 visitors. The collections consist of more than 50,000 objects and artifacts, 600 shelf metres of archival records and documents, 200,000 drawings, 620,000 images and just over 50,000 books. The National Museum of Science and Technology also documents technologies, processes, stories and memoirs in order to preserve them for generations to come.
341 Media in collectionpage 1 of 4
Electrical machinery. The impeller into one of the four Kaplan turbines, manufactured at the workshop Kristinehamn Swiranläggningen in Russia, in 1932. One of the world's largest power plant. It depicted the impeller, which is the largest in the world and will be surpassed in size only by the running wheels of the turbines to the Swedish State, under construction, power plant at Vargön. Susisaari consume 300 000. liters / sec. If the opinion and 37,500 hp. Impeller diameter amounts to 7.4 meters. 75 rev / min. Weight 152 tons. The four meters löphjulsskovlarna are made of Swedish stainless steel and weighs each about 10 500 kg, and is probably the biggest piece so far by such material. The picture shows the chief engineer for Swir facility, Professor H. Graftio.

Electrical machinery. The impeller into one of the four Kaplan turbine...

Elektriska maskiner. Löphjulet till en av de fyra Kaplanturbiner, som tillverkats vid verkstaden Kristinehamn för Swiranläggningen i Ryssland, 1932. Ett av världens största kraftverk. Det avbildade löphjulet, s... More

Machinery DIG100987 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG100987 Tekniska museet, Sweden

Oxelösunds Järnverks A.-B. Kraftstationen/Interiör/. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG96699 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG96699 Tekniska museet, Sweden

Förberedelserna inför loppet av sex dagars vinterloppet Vel. d'Hiver. Mästare André Leducq provar en av utställningens alla populära unika cyklar, 1930.

Teckniska musset A3161, Stockholm

Teckniska musset A3161, Stockholm

Verk till tonur, förfärdigat 1765 för Maria kyrka i Stockholm vid den av Christopher Polhem på Stjernsunds Bruk i Dalarna grundade urfabriken, den första i Sverige. Uret var i bruk fram till 1910. Tornurets gån... More

Machinery DIG92625 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG92625 Tekniska museet, Sweden

Ångbil. Stanley car modell 740, 1922. Public domain image of a car, industrial site, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG95797 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG95797 Tekniska museet, Sweden

Bångbro Järnverk i Västmanland. Bessemerblåsfläkten, Z-seriefläkt, tillverkad vid de Lavals Ångturbin. Driven av 1000-hkrs vattenturbin. 1924.

Dryer at FORSSA Mill., Tekniska museet, Sweden

Dryer at FORSSA Mill., Tekniska museet, Sweden

Torkmaskin vid Forsså Bruk. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG95699 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG95699 Tekniska museet, Sweden

Ångsmedjan vid Fagersta Bruk, 1916. 1000 tons smides, ångdrift. Nya Götverken.

Locomotives and wagons with SKF bearings in their transmissions. (The picture is included in the hardback album).

Locomotives and wagons with SKF bearings in their transmissions. (The ...

Lok och vagnar med SKF rullager i sina axellådor. (Bilden ingår i inbundet album).

Machinery DIG107807 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG107807 Tekniska museet, Sweden

Hoprullning av mindre väv. Personen längstbort är Lars Johansson.

Teckniska musset SKC7160, Stockholm

Teckniska musset SKC7160, Stockholm

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Malmo - continent Railroad Locomotives. No. 500 from Nydqvist & Holm in Trollhättan.

Malmo - continent Railroad Locomotives. No. 500 from Nydqvist & Holm i...

Malmö - Kontinentens Järnvägslokomotiv. No 500 från Nydqvist & Holm i Trollhättan. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright r... More

DIG103471 - Exposition Universelle Internationale de 1900, Paris

DIG103471 - Exposition Universelle Internationale de 1900, Paris

Sveriges avdelning vid Världsutställningen i Paris 1855, Exposition Universelle eller Paris International 1867. The Exposition Universelle Internationale de 1900, also known as the Paris World Fair of 1900, wa... More

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch o...

Lokomotiv från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Teckniska musset DIG95217, Stockholm

Teckniska musset DIG95217, Stockholm

Arbete i maskinrummet vid AB Svensk Filmindustri i Råsunda, Stockholm.

Teckniska musset DIG99355, Stockholm

Teckniska musset DIG99355, Stockholm

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG95745 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG95745 Tekniska museet, Sweden

Martinverket, Fagersta Järnbruk.Ugn nr 3. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG107703 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG107703 Tekniska museet, Sweden

Torvgasmotoranläggning vid Sunne kvarn. Byggd av Ingenjörsfirma Frits Egnell. Konstruerad av E. Hubendick.

Machinery DIG108900 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG108900 Tekniska museet, Sweden

Ångmaskinen. Bilden tagen året före övergången till elektrisk drift (Mjölkvarnen) Bilden ingår i ett fotoalabum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets ... More

Machinery DIG102192 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG102192 Tekniska museet, Sweden

Svenska Skoindustri AB i Örebro. Snittpolering- sulkanten brännes.

Machinery DIG97218 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG97218 Tekniska museet, Sweden

Husqvarna Vapenfabriks AB. Interiör från lärlingsavdelningen. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Telecommunications cab Ball 1965th

Telecommunications cab Ball 1965th

Telehytten Klot 1965. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Semi-automatic 75mm anti-aircraft gun in the battery field position made by AB Bofors.

Semi-automatic 75mm anti-aircraft gun in the battery field position ma...

Halvautomatisk 75mm fältluftvärnskanon i batteriställning tillverkad av AB Bofors. Public domain photograph of artillery gun, military weapon, cannon, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tube at the Porjus Power Station II.

Tube at the Porjus Power Station II.

Sugtub nr II vid Porjus Kraftverk. Public domain photograph of hydroelectric power station, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bofors ironworks. Forging press.

Bofors ironworks. Forging press.

Bofors Järnverk. Smidespress. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckniska musset SKC6116, Stockholm

Teckniska musset SKC6116, Stockholm

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Teckniska musset A2622, Stockholm

Teckniska musset A2622, Stockholm

Automobil med karosseri tillverkat vid AB Stockholms Vagn- och Karosserifabrik. Public domain photograph of a car, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery B4087 Tekniska museet, Sweden

Machinery B4087 Tekniska museet, Sweden

På Säfnäs järnväg användes ännu en av de vagnar som tillhörde Kristinehamn-Sjöändans Järnväg. En bil har monterats för järnvägsdrift och sammankopplats med den gamla vagnen, varigenom ett litet bekvämt extratåg... More

Solar cooker designed by Auguste Mouchot in the gardens of the Tuileries in Paris. Auguste Mouchot took out a patent in 1861 on a solar cooker that is considered the first practical attempt to use the sun as a heat source for cooking different cooking.

Solar cooker designed by Auguste Mouchot in the gardens of the Tuileri...

Denna solmaskin konstruerad av fransmannen Auguste Mouchot förevisades i Tuilerieträdgården i Paris där den drev en tryckpress som framställde 500 exemplar av tidningen "Soleil-Journal" i timmen. Mouchot-Pifres... More

Machinery DIG107599 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG107599 Tekniska museet, Sweden

Sikttrommel för järnmalm vid Arboga Mekaniska Verkstad.

Machinery DIG95702 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG95702 Tekniska museet, Sweden

Interiör från tråddrageriet vid Fagersta Bruk. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Forbidden Planet Movie, Tekniska museet, Sweden

Forbidden Planet Movie, Tekniska museet, Sweden

Förbjuden värld 1959. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Electrical machinery. The rotor and the stator to a generator for Vargöns power plant. During the building of Asea's workshop. The outer diameter of 11.4 m.

Electrical machinery. The rotor and the stator to a generator for Varg...

Elektriska maskiner. Rotorn och statorn till en generator för Wargöns kraftverk. Under byggnad i Aseas verkstad. Ytterdiametern 11.4 m.

Teckniska musset B13336, Stockholm

Teckniska musset B13336, Stockholm

Trattgrammofoner från Primofon Fabriken i Stockholm, på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Teckniska musset DIG107645, Stockholm

Teckniska musset DIG107645, Stockholm

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Teckniska musset DIG107648, Stockholm

Teckniska musset DIG107648, Stockholm

ångmaskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Teckniska musset A4405, Stockholm

Teckniska musset A4405, Stockholm

Reservelektricitetsverk ombord på en pråm vid Stockholmsutställningen 1897. Public domain photograph of ferry, steam boat, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG108154 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG108154 Tekniska museet, Sweden

Tillverkning av kullager vid Svenska Kullagerfabriken, SKF.

Teckniska musset C3987, Stockholm

Teckniska musset C3987, Stockholm

Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK på Drottninggatan i Stockholm.

Machinery DIG110913 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG110913 Tekniska museet, Sweden

8 tum spårfräsningsmaskin. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery B3994 Tekniska museet, Sweden

Machinery B3994 Tekniska museet, Sweden

Christopher Polhems astronomiska ur i sitt fodral av svartmålat furu.

Machinery B7398 Tekniska museet, Sweden

Machinery B7398 Tekniska museet, Sweden

Repro ur Scientific American Fig. 2. Hålkortsmaskin Neg.nr: B 7398

Machinery DIG108552 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG108552 Tekniska museet, Sweden

Bild ur album från Motala Mekaniska Verkstad. Motala Verkstad Nya Aktiebolag.

Machinery Utställningsmaterial Tekniska museet, Sweden

Machinery Utställningsmaterial Tekniska museet, Sweden

39 st. bilder från Teknologiska Institutet. Public domain photograph - group portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG101006 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG101006 Tekniska museet, Sweden

Masugnskransen vid Oxelösunds Järnverks AB. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery D65 Tekniska museet, Sweden

Machinery D65 Tekniska museet, Sweden

Glasblåsning vid Glava glasbruk i Värmland.

Machinery DIG92816 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG92816 Tekniska museet, Sweden

"The smallest railway in the world at Groudle Glen, Isle of Man". Vid tiden för fotografiet, världens minsta järnväg, Groudle Glen, Isle of Man.

Machinery DIG99866 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG99866 Tekniska museet, Sweden

Byggandet av elektricitetsverket i Kirkenes, Norge. Fotografiet ingår i ett album från AB de Lavals Ångturbin, 1909. "The Power Station of Aktieselkabet Sydvaranger i Kirkenes".

Machinery D141 Tekniska museet, Sweden

Machinery D141 Tekniska museet, Sweden

Tråddragning i okänt bomullsspinneri, troligen på 1920-talet.

 Surahammars Bruk. Large cast propeller, 1924th

Surahammars Bruk. Large cast propeller, 1924th

Surahammars Bruk. Större gjuten propeller, 1924. Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG96727 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG96727 Tekniska museet, Sweden

Reseradio med antenn. Foto omkring 1925. Public domain photograph of people at the picnic, in the park, outdoors, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery SKC7636 Tekniska museet, Sweden

Machinery SKC7636 Tekniska museet, Sweden

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som undervisningsmaterial. Bäckström var Sveriges förste professor i fotografi vid Kungliga ... More

Teckniska musset SKC6301, Stockholm

Teckniska musset SKC6301, Stockholm

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch offic...

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Teckniska musset DIG107636, Stockholm

Teckniska musset DIG107636, Stockholm

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Machinery B5391 Tekniska museet, Sweden

Machinery B5391 Tekniska museet, Sweden

Enköpings Elverk. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery SKC1868 Tekniska museet, Sweden

Machinery SKC1868 Tekniska museet, Sweden

Bild från Teknologiska Institutet. Verkstad. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Carl J. Larsson - Teckniska musset SKC531, Stockholm

Carl J. Larsson - Teckniska musset SKC531, Stockholm

Ljusbild, fotografi av telefon från L.M. Ericsson & Co, Stockholm.

Machinery DIG107614 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG107614 Tekniska museet, Sweden

Ångmaskin från Graham Brothers. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG106299 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG106299 Tekniska museet, Sweden

Stora maskinhallen vid Svenska Maskinverken. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Queen Victoria of Sweden, Tekniska museet, Sweden

Queen Victoria of Sweden, Tekniska museet, Sweden

Drottning Victoria bilder. Troligen HMS Drott. Public domain image of a British navy ship, steamship, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG108993 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG108993 Tekniska museet, Sweden

Tvåtakts Marin Diesel Polar motor, 500 eff. hkr. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG92206 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG92206 Tekniska museet, Sweden

Marabou Chokladfabrik i Sundbyberg. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG96796 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG96796 Tekniska museet, Sweden

Växeltelefonist vid okänt kontor. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG106427 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG106427 Tekniska museet, Sweden

Automatisk våg vid Thomaskvarnen. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG106901 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG106901 Tekniska museet, Sweden

Repro av tryckt bild. Motiv av automobil av märket Humber Sport tourer modell 1910.

Machinery SKC1065 Tekniska museet, Sweden

Machinery SKC1065 Tekniska museet, Sweden

Skioptikonbild med motiv från Baltiska utställningen i Malmö 1914, konstindustri och hantverksutställning.

Machinery DIG106800 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG106800 Tekniska museet, Sweden

AB Avancemotor, 1920. Public domain image of Industry in 20th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG100636 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG100636 Tekniska museet, Sweden

Claes Johanssons & Co väveri i Krokslätt. Andra sträcken av bomull. Bild från Göteborgsutställningens samlingar 1923.

Machinery DIG108901 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG108901 Tekniska museet, Sweden

Gamla veteverkets valsstolar. (Mjölkvarnen) Bilden ingår ett fotoalbum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets snart 65-åriga verksamhet och visa de ind... More

Machinery DIG97892 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG97892 Tekniska museet, Sweden

ASEAs högtryckslaboratorium i Robertsfors. Invigt 1 september 1965. 5000 tons Quintuspress för kallsmidning.

Weylandt engine. E. Hubendicks collection.

Weylandt engine. E. Hubendicks collection.

Weylands motor. E. Hubendicks samling. Public domain photograph of a ship, sailing ship, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Teckniska musset DIG107535, Stockholm

Teckniska musset DIG107535, Stockholm

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Ljungaverk. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG31616 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG31616 Tekniska museet, Sweden

Ståltappning vid Hofors Järnbruk i Gästrikland.

Machinery DIG101729 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG101729 Tekniska museet, Sweden

Glasbruksarbete vid Kosta glasbruk. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG95739 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG95739 Tekniska museet, Sweden

Kransen vid Fagersta Järnbruk. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tyskland Machinery DIG96685 Tekniska museet, Sweden

Tyskland Machinery DIG96685 Tekniska museet, Sweden

Ur tillverkning på fabrik i Tyskland. (För mer info se originalet för text på Tyska).

Machinery DIG97879 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG97879 Tekniska museet, Sweden

ASEA i Västerås. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG96429 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG96429 Tekniska museet, Sweden

Köksinteriör. Spis. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Göteborg, Sweden DIG92733, Tekniska museet, Sweden

Göteborg, Sweden DIG92733, Tekniska museet, Sweden

Sadelmakeriavdelningen vid Volvo AB, Göteborg. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery B15431 Tekniska museet, Sweden

Machinery B15431 Tekniska museet, Sweden

Montering av cyklar i verkstaden. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Chrome leather factory, Tekniska museet, Sweden

Chrome leather factory, Tekniska museet, Sweden

Hissmaskineri vid Klippans Chromläderfabrik. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery B2012 Tekniska museet, Sweden

Machinery B2012 Tekniska museet, Sweden

Mottagningen vid Ramhälls gruva. Maskingruvekran. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery DIG112500 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG112500 Tekniska museet, Sweden

Uppbyggnadet av Hellekis Cementfabrik. Förkrossen sprängd till större djup. Markplanet bakom förkrossen utfylld till större delen.

Machinery DIG99306 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG99306 Tekniska museet, Sweden

Knut Gadelius, svensk handelsman i Fjärrna Östern. På Taisho-utställningen i Tokio (Tokyo) 1914.

Teckniska musset DIG100009, Stockholm

Teckniska musset DIG100009, Stockholm

Interiör från fabriken AB Stockholms Glödlampfabrik, metalltrådsfabriken före 1916. Public domain image of Industry in 20th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image -... More

Machinery A616 Tekniska museet, Sweden

Machinery A616 Tekniska museet, Sweden

Oljeslageri i Trollhättan, 1920, Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Machinery SKC965 Tekniska museet, Sweden

Machinery SKC965 Tekniska museet, Sweden

Skioptikonbild med motiv från Göteborgsutställningen 1923. Maskinhallen, Bolinders montrar. Public domain image of Industry in 20th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions... More

Machinery DIG108956 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG108956 Tekniska museet, Sweden

Tryckregulator vid ångcentral. (Bilden ingår i ett fotoalbum med rubriken Bildalbum visande Regulator A - Bol. Armas tillverkningsutveckling sedan 1923 på begäran tillägnat Tekniska museet 1936).

Machinery DIG96675 Tekniska museet, Sweden

Machinery DIG96675 Tekniska museet, Sweden

Ångmaskin. A.B. Fogelfors Bruk. Tillverkad av Jönköpings Mekaniska verkstad.

Machinery Sliperiet. Tekniska museet, Sweden

Machinery Sliperiet. Tekniska museet, Sweden

Sliperiet. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hyttkransen vid Forsbacka Jernverks A. B.

Hyttkransen vid Forsbacka Jernverks A. B.

Hyttkransen vid Forsbacka Jernverks A. B.

Stockholms Superfosfat Fabriks AB

Stockholms Superfosfat Fabriks AB

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Stockviksverken söder om Sundsvall. Maskineri för kväveframställning ur luft.

Utvändig slipning av kullager, Tekniska museet, Sweden

Utvändig slipning av kullager, Tekniska museet, Sweden

Utvändig slipning av kullager med en maskin som är tillverkad i SKF:S egna mekaniska verkstäder.

Axel Sjöberg - Laboratorium vid Skånska Superfosfat-

Axel Sjöberg - Laboratorium vid Skånska Superfosfat-

Laboratorium vid Skånska Superfosfat- och Svavelsyrefabriks AB i Limhamn, Malmö.

Direkt omkastbar marinmotor, 75 hk.

Direkt omkastbar marinmotor, 75 hk.

Direkt omkastbar marinmotor, 75 hk. Tillverkad vid Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

Bild från Teknologiska Institutet.

Bild från Teknologiska Institutet.

Bild från Teknologiska Institutet. Mekanisk verkstad. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Turbinlöphjul med 14 ingjutna skovlar för Imatra Kraftverk i Finland.

Turbinlöphjul med 14 ingjutna skovlar för Imatra Kraftverk i Finland.

Turbinlöphjul med 14 ingjutna skovlar för Imatra Kraftverk i Finland. Levererad till AB Karlstads Mekaniska Verkstad, Kristinehamn.

Machinery D60 Tekniska museet, Sweden

Machinery D60 Tekniska museet, Sweden

Glava glasbruk i Värmland. Public domain image of 20th century Sweden, Industrial history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK

Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK

Dokumentation av byggandet av matematikmaskinen BESK på Drottninggatan i Stockholm. Remsstans.

Previous

of 4

Next