PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

The Machine Age, Tekniska Museet

The Machines Age, Tekniska Museet, SwedenCreated by: PICRYLDated: Invalid date
DIG107599
The Machines Age from Tekniska museet. The Swedish National Museum of Science and Technology (Swedish: Tekniska museet) is a Swedish museum in Stockholm. It is Sweden’s largest museum of technology, and has a national charter to be responsible for preserving the Swedish cultural heritage related to technological and industrial history. Its galleries comprise around 10,000 square meters, and the museum attracts annually about 350, 000 visitors. The collections consist of more than 50,000 objects and artifacts, 600 shelf metres of archival records and documents, 200,000 drawings, 620,000 images and just over 50,000 books. The National Museum of Science and Technology also documents technologies, processes, stories and memoirs in order to preserve them for generations to come.
1860
1860
slider-holder
1965
slider-holder
1965
341 Media in collectionpage 1 of 4
Solar cooker designed by Auguste Mouchot in the gardens of the Tuileries in Paris. Auguste Mouchot took out a patent in 1861 on a solar cooker that is considered the first practical attempt to use the sun as a heat source for cooking different cooking.

Solar cooker designed by Auguste Mouchot in the gardens of the Tuileri...

Denna solmaskin konstruerad av fransmannen Auguste Mouchot förevisades i Tuilerieträdgården i Paris där den drev en tryckpress som framställde 500 exemplar av tidningen "Soleil-Journal" i timmen. Mouchot-Pifres... more

DIG103471

DIG103471

Sveriges avdelning vid Världsutställningen i Paris 1855, Exposition Universelle eller Paris International 1867.

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Locomotives from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch o...

Lokomotiv från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG22474

DIG22474

Stereobild med motiv från Fransk- Tyska kriget 1870. Armstrong-Kanonen.

DIG22468

DIG22468

Stereobild med motiv från Fransk- Tyska kriget 1870. Kullager (Arsenal von Metz).

B3431

B3431

Klipp från Ny Illustrerad Tidning 1874. Sandvikens Jernverk (Järnverk). Bessemerståltillverkning.

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch office 1870-1880's.

Machine from Graham Brothers. Business from the Stockholm branch offic...

Maskin från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

Stator for Rjukan power station.

Stator for Rjukan power station.

Stator för Rjukanfos kraftstation.

Electrical machinery. The rotor and the stator to a generator for Vargöns power plant. During the building of Asea's workshop. The outer diameter of 11.4 m.

Electrical machinery. The rotor and the stator to a generator for Varg...

Elektriska maskiner. Rotorn och statorn till en generator för Wargöns kraftverk. Under byggnad i Aseas verkstad. Ytterdiametern 11.4 m.

DIG103468

DIG103468

Nationella Industri- och Konstutställningen i Moskva 1882.

DIG106487

DIG106487

Maskinrum vid Skånska Bomullskrutfabriks AB. de Lavals Ångturbin, 110 hkr.

SKC7401

SKC7401

Skioptikonbild med motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Industrihallen.

DIG95592

DIG95592

Hofors Jernverk, interiör. Fotografiet är en gåva till säjaren av Göth Odelberg i september 1901 och tillhör en samling av 13 fotografier.

DIG99531

DIG99531

Halmstads elektricitetsverk 1903.

B8114

B8114

Bild från Fordfabrik. Löpandebandsmontering.

B4087

B4087

På Säfnäs järnväg användes ännu en av de vagnar som tillhörde Kristinehamn-Sjöändans Järnväg. En bil har monterats för järnvägsdrift och sammankopplats med den gamla vagnen, varigenom ett litet bekvämt extratåg... more

DIG92677

DIG92677

Phänomobil i Arvid Nordqvists tjänst.

DIG92625

DIG92625

Ångbil. Stanley car modell 740, 1922.

Lightship "Grisbådarna" in the Bohuslän archipelago. The new ship 1924th

Lightship "Grisbådarna" in the Bohuslän archipelago. The new ship 1924...

Fyrskeppet "Grisbådare" i Bohusläns skärgård. Det nya skeppet 1924.

 Surahammars Bruk. Large cast propeller, 1924th

Surahammars Bruk. Large cast propeller, 1924th

Surahammars Bruk. Större gjuten propeller, 1924.

DIG95530

DIG95530

Surahammars Bruk. Interiör av gamla kraftstationen, 1927.

A1459

A1459

Liggande varmluftsmaskin av John Ericssons konstruktion. Använd 1879 vid Hemlingby Tegelbruk för drift av en lerblandare.

The first night mail flights in Europe with the world's first flying mail compartment. Notary of the Royal Academy. General Post Board Olaf Olson at the window. Aero Transports night flight year in 1928.

The first night mail flights in Europe with the world's first flying m...

De första nattpostflygningarna i Europa med världens första flygande postkupé. Notarien i kungl. Generalpoststyrelsen Olav Olson vid fönstret. Från Aerotransports nattflygning år 1928.

B4350

B4350

Flygfoto: Luftskeppet Italia flyger över Stockholm den 3 maj 1928 på sin väg till Spetsbergen.

A1126

A1126

Propeller av John Ericssons konstruktion. Diameter: ca. 1,75 m.

DIG106435

DIG106435

Stålgjuteri vid Domnarvets Järnverk 7 juli 1932. Gjutning av kaplann för Vargöturbinen, bestäld av AB Karlstads Mekaniska Werkstad, Kristinehamn.

DIG106425

DIG106425

Lager av plåt.

DIG108044

DIG108044

Interiör av Stockholms Yllefabrik vid Reimersholme på Södermalm i Stockholm. Fotografiet är taget 1934, det vill säga samma år fabriken gick i konkurs.

DIG3701

DIG3701

Elektriska maskiner. Lumalampans tråddrageri, där volframtråden till glödlampsspiralen drages.

DIG3699

DIG3699

Elektriska maskiner. Bilden är från Lumalampan i Stockholm och visar avsyning av 2 000 watts glödlampor. Lumafabriken tillverkar 40 000 lampor om dagen (1948) och lagerför över 4 000 olika typer: standardlampor... more

Forbidden Planet Movie

Forbidden Planet Movie

Förbjuden värld 1959.

DIG3491

DIG3491

Robot "Vanya".

Telecommunications cab Ball 1965th
DIG107599

DIG107599

Sikttrommel för järnmalm vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG108329

DIG108329

Vattenkraftverk i staden Belle med Körtings gasmaskiner.

DIG108119

DIG108119

Trepunktsmätning av kulor till kullager vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

DIG95744

DIG95744

Gamla götverket, Fagersta Järnbruk.

A3161

A3161

Verk till tonur, förfärdigat 1765 för Maria kyrka i Stockholm vid den av Christopher Polhem på Stjernsunds Bruk i Dalarna grundade urfabriken, den första i Sverige. Uret var i bruk fram till 1910. Tornurets gån... more

Locomotives and wagons with SKF bearings in their transmissions. (The picture is included in the hardback album).

Locomotives and wagons with SKF bearings in their transmissions. (The ...

Lok och vagnar med SKF rullager i sina axellådor. (Bilden ingår i inbundet album).

DIG107623

DIG107623

Ångpump från Graham Brothers. Visitkort från filialen i Stockholm 1870-1880-talet.

DIG108987

DIG108987

Dieselmotor från A B Diesels Motorer, Sickla. Konstruktör: K.J. Hesselman. Omkring 1907. Den första utförd enligt Jonas Hesselman. 40 hkr. Typ K III (äldre).

SKA699

SKA699

Stereobild av män vid tank och ånglok.

Bok, ritning

Bok, ritning

En samling böcker m.m., huvudsakligen rörande värmemotorer, från 1900-talets början. Ett antal ritningar av motorer, kompressorer, kylmaskiner, motorfordon m.m. Märkta: A-D.

DIG108149

DIG108149

Tillverkning av kullager. Polering av kulor vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

SKC7636

SKC7636

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som undervisningsmaterial. Bäckström var Sveriges förste professor i fotografi vid Kungliga ... more

DIG30990

DIG30990

Bild från Otto Cantzlers bok "När radion kom till stan". Bild från Östergötland omkr. 1930.

AB Vapor Accumulator. Ruths.

AB Vapor Accumulator. Ruths.

AB Vaporackumulator. Ruths.

DIG103405

DIG103405

Kolbrytning vid Höganäs-Billesholms AB.

DIG108957

DIG108957

Elektrodregulator anläggning (Bilden ingår i ett fotoalbum med rubriken Bildalbum visande Regulator A - Bol. Armas tillverkningsutveckling sedan 1923 på begäran tillägnat Tekniska museet 1936).

DIG106800

DIG106800

AB Avancemotor, 1920.

DIG97889

DIG97889

ASEAs högtryckslaboratorium i Robertsfors. Invigt 1 september 1965. Högtryckskammaren för isostatisk komplettering. Arbetstryck 3200 atö.

DIG95543

DIG95543

Surahammars Bruk. Dubbelugn. Tunnplåtverket, 1919.

DIG96674

DIG96674

110 nom. hkrs Ångmaskin nr 654-656 för herr Tagijeff, Bako (Baku). Högtryckscylindernas diameter 25 sv. v. tum. Lågtryckscylindrarnas diameter 44 sv. v tum. Slaglängdscylindrarnas diameter 26 sv.v. tum. Ångtryc... more

A1551

A1551

Manne Siegbahnlaboratoriet vid Stockholms Universitet.

DIG95640

DIG95640

Tubdrageriet vid A.B. Svenska Metallverken i Västerås.

D141

D141

Tråddragning i okänt bomullsspinneri, troligen på 1920-talet.

DIG95582

DIG95582

Surahammars Bruk. Svarvning av skivhjulpar, 1924.

DIG97877

DIG97877

ASEA i Västerås.

B3626

B3626

Telefonstation i Bollnäs, april 1901.

DIG100231

DIG100231

Sandvikens Järnverk (Sandvikens Jernverk).

DIG103170

DIG103170

Morteltillverkning vid Fropptorps Marmor AB. Över 40 000 levererades varje år, enbart till den svenska marknaden.

DIG109156

DIG109156

Svetsning. Med fotografiet deltaog fotografen i Tefas pristävlan 1941.

When shooting the world's most tires. 2900 kg. Manufactured by Firestone supplied tires to the special vägmaskinsbjässar. 2.8 meters high and 1.3 meters wide, with a tread depth of 15 centimeters. Sitting in the deck is Mary Morgoan.

When shooting the world's most tires. 2900 kg. Manufactured by Firesto...

Vid fotograferingstillfället världens mesta däck. 2900 kg. Tillverkat vid Firestone som levererade däcken till speciella vägmaskinsbjässar. 2,8 meter högt och 1,3 meter brett, med ett mönsterdjup på 15 centimet... more

DIG99355

DIG99355

Bergsunds Mekaniska verkstad i Stockholm.

DIG108984

DIG108984

Interiör från 3 klass tågkupé i Mora-Venerns järnvägs personboggivagn nr 8.

28 cm turrets at Bofors.

28 cm turrets at Bofors.

28 cm kanontorn vid Bofors.

DIG95402

DIG95402

Vy från hamnen i Göteborg. Foto: K.T.

36 tonne forging porridge by AB Bofors.

36 tonne forging porridge by AB Bofors.

36 tons smidesgöt vid AB Bofors.

B13336

B13336

Trattgrammofoner från Primofon Fabriken i Stockholm, på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

DIG103518

DIG103518

Porträtt av uppfinnare Martin Wiberg och den av honom konstruerade räknemaskinen 1875.

D3207

D3207

Svetsarbete, okänd plats.

Electrical machinery. The impeller into one of the four Kaplan turbines, manufactured at the workshop Kristinehamn Swiranläggningen in Russia, in 1932. One of the world's largest power plant. It depicted the impeller, which is the largest in the world and will be surpassed in size only by the running wheels of the turbines to the Swedish State, under construction, power plant at Vargön. Susisaari consume 300 000. liters / sec. If the opinion and 37,500 hp. Impeller diameter amounts to 7.4 meters. 75 rev / min. Weight 152 tons. The four meters löphjulsskovlarna are made of Swedish stainless steel and weighs each about 10 500 kg, and is probably the biggest piece so far by such material. The picture shows the chief engineer for Swir facility, Professor H. Graftio.

Electrical machinery. The impeller into one of the four Kaplan turbine...

Elektriska maskiner. Löphjulet till en av de fyra Kaplanturbiner, som tillverkats vid verkstaden Kristinehamn för Swiranläggningen i Ryssland, 1932. Ett av världens största kraftverk. Det avbildade löphjulet, s... more

SKC1475

SKC1475

Ljusbild gällande tillverkning av aluminium och lättmetall i slutet av 1920- talet. Man i verkstad.

DIG108174

DIG108174

Sfäriska radialrullager. AB Svenska Kullagerfabriken SKF, Göteborg.

SKC7774

SKC7774

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som undervisningsmaterial. Bäckström var Sveriges förste professor i fotografi vid Kungliga ... more

DIG108298

DIG108298

Kapsylringsmaskin vid AB Stockholms Bryggerier.

DIG107536

DIG107536

Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Ljungaverk.

DIG101938

DIG101938

Tillverkningen av stora, cylindriska arbetsobjekt underlättas genom att använda rullbockar. Svetsaren kan utan annan hjälp vrida det tyngsta arbetsobjekt, vilket ger snabbare svetsning, bättre svetskvalitet och... more

DIG101601

DIG101601

Carl Richard Nyberg, kallad Flyg-Nyberg (näst längst till höger i bilden)), tillsammans med flera personer på en färja. Bilden lämnad till Tekniska Museet av fru Greta Broberg, Stockholm, genom filmhistoriska s... more

SKC7160

SKC7160

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... more

DIG96060

DIG96060

En av trikåsalarna vid Norrköpings Textilinstitut 1949.

DIG108552

DIG108552

Bild ur album från Motala Mekaniska Verkstad. Motala Verkstad Nya Aktiebolag.

Wagon, probably a fire truck. (The picture is included in the hardback album, a gift from officials at Tidaholms Bruks AB to Use Managing Director Ivar Barthen).

Wagon, probably a fire truck. (The picture is included in the hardback...

Vagn, troligen brandvagn. (Bilden ingår i innbundet album, en gåva från tjänstemän vid Tidaholms Bruks AB till Bruksdisponenten Ivar Barthen).

SKC1098

SKC1098

Bild med motiv från cellulosa och papperstillverkning.

DIG100291

DIG100291

Aktiebolaget Formator.

B3563

B3563

Hyttkransen vid Forsbacka Jernverks A. B.

DIG96429

DIG96429

Köksinteriör. Spis.

A3488

A3488

Reklambild av "6 hk 2cyl. Daimler - Lastvagn för 2000kg belastning". "Levererad till J.A Pripps & Son, Göteborg år 1898". Sveriges första lastautomobil.

SKC1889

SKC1889

Bild från Teknologiska Institutet. Mekanisk verkstad.

C11655

C11655

Drottning Victoria bilder. Troligen HMS Drott.

DIG97945

DIG97945

Finverk vid Forsbackaverken. I förgrunden den fotocellstyrda flygande saxen.

DIG108131

DIG108131

Tillverkning av kullager. Spårslipning av innerring till sfäriskt kullager vid Svenska Kullagerfabriken, SKF, Göteborg.

DIG96795

DIG96795

Reklam. Litet barn pratar i telefon.

A616

A616

Oljeslageri i Trollhättan, 1920,

SKC965

SKC965

Skioptikonbild med motiv från Göteborgsutställningen 1923. Maskinhallen, Bolinders montrar.

DIG107919

DIG107919

Tvåans maskin tillverkad 1910 vid Jönköpings mekaniska verkstad (Jönköpings Mekaniska Werkstads AB).

DIG107603

DIG107603

250 tons excenterpress med dubbelslidor vid Arboga Mekaniska Verkstad.

DIG96308

DIG96308

Liten amerikansk traktor med plog.

DIG95585

DIG95585

Surahammars Bruk. Skivhjulverket, 1922.

DIG108900

DIG108900

Ångmaskinen. Bilden tagen året före övergången till elektrisk drift (Mjölkvarnen) Bilden ingår i ett fotoalabum Upsala Ångqvarns ab. (På första sidan står skrivet "Följande fotografier är hämtade från bolagets ... more