The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Junkers

Junkers Flugzeug und Motorenwerke AGCreated by: PICRYLDated: 1932
Tyskland Tyskt trafikflyg, Junkersplan.
Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG, or Junkers, was founded in 1895 by Hugo Junkers, who was manufacturing boilers and radiators.

Junkers J 1 was the first aircraft with all-metal "total structural" design. Made of steel, it was heavy but fastest aircraft of its day, reaching speeds of 170 km/h, with only a 120 hp engine for power. More "J" aircrafts followed and during World War I the company became famous for its pioneering all-metal aircrafts.

The Treaty of Versailles forbade aircraft construction in Germany for several months. After that only the design of civilian aircraft was permitted so Junkers relocated to the Soviet Union, the Fili suburb of Moscow, where it restarted its manufacturing in 1922. With the expiration of treaty restrictions in 1926, Junkers returned to Germany and introduced the Junkers W33 and Junkers W34 series which found commercial success and set multiple aviation records for flight duration, flight distance, altitude, rocket assisted take-off and inflight refueling.

The corrugated duralumin wing and fuselage "skin" introduced in the J-series became a trademark of Junkers aircraft. In 1922 American engineer William Bushnell Stout, and in 1924, Soviet engineer Andrei Tupolev each adapted the Junkers corrugated duralumin airframe design technologies for their own all-metal aircrafts, the Stout ST twin-engined naval torpedo bomber prototype, and the Tupolev ANT-2 small passenger aircraft.

Ju 52, initially to a two-engined, and later "trimotor", became world-famous commercial success, with over 400 airplanes delivered to various airlines around the world prior to the outbreak of World War II, including the countries of: Finland, Sweden, Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Peru, Mexico, South Africa, Denmark, Norway, Italy, UK, Belgium, Hungary, Estonia, Greece, Spain, and of course, Germany. As a consequence of its rugged design, Spain and France resumed Ju 52 production after cessation of the Second World War.

Around 1931 the company faced financial difficulties. In 1933, the Nazi forced Hugo Junkers to transfer all his patents, and shortly after, Junkers holdings were expropriated. Junkers himself was placed under house arrest and removed from the Company.

During World War II, Junker produced some of the most successful Luftwaffe planes, as well as piston and jet aircraft engines. Ju 90, was one of the first planes specifically designed for scheduled trans-Atlantic flights to the US. Just as the aircraft was being readied for its first commercial flights, World War II began. The most notable design was the Junkers Ju 87 Stuka dive bomber used for precision tactical bombing and as "airborne artillery". It gained notoriety for its use at both Dunkirk and later Stalingrad, where it caused enormous destruction under Field Marshal Wolfram von Richthofen's VIII Air Corps. Perhaps even more successful was the Junkers Ju 88, the primary medium bomber of the German forces.

The Junkers company produced some of the world's most innovative and best-known airplanes over the course of its fifty-plus year history in Dessau, Germany. It survived the Second World War but Junkers name finally disappeared in 1969.
188 Media in collectionpage 1 of 2
Skioptikonbild med motiv från okänd flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv från okänd flygplansverkstad. Byggandet av Ju...

Skioptikonbild med motiv från okänd flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv från okänd flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv från okänd flygplansverkstad. Byggandet av Ju...

Skioptikonbild med motiv från okänd flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Skol- och sportflygplan. Typ Junkers Junior.

Skol- och sportflygplan. Typ Junkers Junior.

Skol- och sportflygplan. Typ Junkers Junior.

Tyskt hydroplan av Junkerstyp.

Tyskt hydroplan av Junkerstyp.

Tyskt hydroplan av Junkerstyp.

Skioptikonbild med motiv från flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv från flygplansverkstad. Byggandet av Junkersf...

Skioptikonbild med motiv från flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Interior of Junkers 'plane
Interior of Junkers 'plane
Junkers 'plane
Interiör av ett Douglas DC 2 trafikflygplan, med ställbara fåtöljer.

Interiör av ett Douglas DC 2 trafikflygplan, med ställbara fåtöljer.

Interiör av ett Douglas DC 2 trafikflygplan, med ställbara fåtöljer.

Finsk Junkers JU 50 "Junior".

Finsk Junkers JU 50 "Junior".

Finsk Junkers JU 50 "Junior".

Skioptikonbild med motiv av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv av besättningsmän på ett Junkers flygplan.

Skioptikonbild med motiv av besättningsmän på ett Junkers flygplan.

Skioptikonbild med motiv av besättningsmän på ett Junkers flygplan.

Hugo Junkers
Skioptikonbild med motiv av Junkersflygplan S-AAX som går in för landning.

Skioptikonbild med motiv av Junkersflygplan S-AAX som går in för landn...

Skioptikonbild med motiv av Junkersflygplan S-AAX som går in för landning.

Skioptikonbild med motiv från flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Skioptikonbild med motiv från flygplansverkstad. Byggandet av Junkersf...

Skioptikonbild med motiv från flygplansverkstad. Byggandet av Junkersflygplan.

Kapten Ahrenbergs atlantflygplan. Ett "Junkers-W33" med flottörer och Bristol Jupitermotor, som användes under provflygningarna, till Junkers L5 blev färdig.

Kapten Ahrenbergs atlantflygplan. Ett "Junkers-W33" med flottörer och ...

Kapten Ahrenbergs atlantflygplan. Ett "Junkers-W33" med flottörer och Bristol Jupitermotor, som användes under provflygningarna, till Junkers L5 blev färdig.

Flygmästare Leppänen på det finska Junkersplanet Turko överlämnar Vitö-bilder till stockholmspressens representanter.

Flygmästare Leppänen på det finska Junkersplanet Turko överlämnar Vitö...

Flygmästare Leppänen på det finska Junkersplanet Turko överlämnar Vitö-bilder till stockholmspressens representanter.

Tyskland Deutsches Museum. Junkers flygplan, helt i metall, 1920.

Tyskland Deutsches Museum. Junkers flygplan, helt i metall, 1920.

Deutsches Museum. Junkers flygplan, helt i metall, 1920.

Störtat bombplan, 1938.05.18 B3A 154 (1-24) F1I Köge Bugt, 22’ S Trelleborg, Haveriet har inträffat under hemflygning från Dessau av ett från Junkers Flugzeug- & Motorenwerke AG inköpt bfpl. Kl. 13,44 har fpl passerat Zingst på en flyghöjd av 120m. Därefter synes flygningen ha skett i moln. Fpl har ur moln störtat lodrätt ned i vattnet framför en fiskebåt. Vid nedslaget har fpl totalt söndrats och besättningen- ff, fs och fsig – omedelbart omkommit. Vid draggningar har ett flertal delar av fpl kunnat bärgas, dock ej den vänstra motorinstallationen, med undantag av NACA-kåpan. Orsaken till haveriet har på grundval av återfunna delar icke kunnat bestämmas. Ledamoten av haverikommissionen – fdir Henry Kjellson – har dock ansett, att primärorsaken till haveriet var att söka i den icke återfunna vänstra motorinstallationen, vilken till följd av obalans i propellern kan ha brutits loss och genom kringflygande delar skadat vingar som ff. *) K G Lillier ff: kn/FFSU, N O Björsell fs: kn/FFSU, G Vernhult fsig: fu, Anm. Ff har genomgått GFU år 1920 samt har innehaft aviatördiplom nummer 205, Fs har genomgått GFU år 1924 samt har innehaft aviatördiplom nummer 276. *) =  I fdir 1 (öv tjkl) Henry Kjellsons efterlämnade papper framgår, att haveriorsaken varit, att ff fått huvudet avhugget av ett brustet propellerblad. För att rekonstruera förloppet sökte och erhöll Henry Kjellson tillstånd att göra experiment på lik i Karolinska Sjukhusets obduktionslokal för att bestämma, huru stor kraft som erfodras för att slå huvudet av en männisaka. negativ 14495 Johnsson.

Störtat bombplan, 1938.05.18 B3A 154 (1-24) F1I Köge Bugt, 22’ S Trell...

Störtat bombplan, 1938.05.18 B3A 154 (1-24) F1I Köge Bugt, 22’ S Trelleborg, Haveriet har inträffat under hemflygning från Dessau av ett från Junkers Flugzeug- & Motorenwerke AG inköpt bfpl. Kl. 13,44 har fpl p... More

Störtat bombplan, 1938.05.18 B3A 154 (1-24) F1I Köge Bugt, 22’ S Trelleborg, Haveriet har inträffat under hemflygning från Dessau av ett från Junkers Flugzeug- & Motorenwerke AG inköpt bfpl. Kl. 13,44 har fpl passerat Zingst på en flyghöjd av 120m. Därefter synes flygningen ha skett i moln. Fpl har ur moln störtat lodrätt ned i vattnet framför en fiskebåt. Vid nedslaget har fpl totalt söndrats och besättningen- ff, fs och fsig – omedelbart omkommit. Vid draggningar har ett flertal delar av fpl kunnat bärgas, dock ej den vänstra motorinstallationen, med undantag av NACA-kåpan. Orsaken till haveriet har på grundval av återfunna delar icke kunnat bestämmas. Ledamoten av haverikommissionen – fdir Henry Kjellson – har dock ansett, att primärorsaken till haveriet var att söka i den icke återfunna vänstra motorinstallationen, vilken till följd av obalans i propellern kan ha brutits loss och genom kringflygande delar skadat vingar som ff. *) K G Lillier ff: kn/FFSU, N O Björsell fs: kn/FFSU, G Vernhult fsig: fu, Anm. Ff har genomgått GFU år 1920 samt har innehaft aviatördiplom nummer 205, Fs har genomgått GFU år 1924 samt har innehaft aviatördiplom nummer 276. *) =  I fdir 1 (öv tjkl) Henry Kjellsons efterlämnade papper framgår, att haveriorsaken varit, att ff fått huvudet avhugget av ett brustet propellerblad. För att rekonstruera förloppet sökte och erhöll Henry Kjellson tillstånd att göra experiment på lik i Karolinska Sjukhusets obduktionslokal för att bestämma, huru stor kraft som erfodras för att slå huvudet av en männisaka. negativ 14495 Johnsson.

Störtat bombplan, 1938.05.18 B3A 154 (1-24) F1I Köge Bugt, 22’ S Trell...

Störtat bombplan, 1938.05.18 B3A 154 (1-24) F1I Köge Bugt, 22’ S Trelleborg, Haveriet har inträffat under hemflygning från Dessau av ett från Junkers Flugzeug- & Motorenwerke AG inköpt bfpl. Kl. 13,44 har fpl p... More

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella l...

Tyskt flygplan Junkers K 16 civilregistrerat D295 på Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella ...

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923

Haveri. Civilt flygplan Junkers A 20 har kolliderat med en segelbåt, Bris II vid Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923. I bakgrunden syns en militär flyguppvisningsgrupp med flygplan Phönix i luften.

Haveri. Civilt flygplan Junkers A 20 har kolliderat med en segelbåt, B...

Haveri. Civilt flygplan Junkers A 20 har kolliderat med en segelbåt, Bris II vid Internationella luftfartsutställningen ILUG i Göteborg, 1923. I bakgrunden syns en militär flyguppvisningsgrupp med flygplan Phön... More

Civilt flygplan av typ Junkers F 13 SE-AWAA tillhörande AB Aerotransport startar från vattenyta.

Civilt flygplan av typ Junkers F 13 SE-AWAA tillhörande AB Aerotranspo...

Civilt flygplan av typ Junkers F 13 SE-AWAA tillhörande AB Aerotransport startar från vattenyta.

Ett civilt flygplan tillverkat av Junkers står på ett flygfält. Inramat foto.

Ett civilt flygplan tillverkat av Junkers står på ett flygfält. Inrama...

Ett civilt flygplan tillverkat av Junkers står på ett flygfält. Inramat foto.

Ett civilt flygplan Junkers G 24 står på ett flygfält. Inramat foto. En man står vid landingshjulet.

Ett civilt flygplan Junkers G 24 står på ett flygfält. Inramat foto. E...

Ett civilt flygplan Junkers G 24 står på ett flygfält. Inramat foto. En man står vid landingshjulet.

Civilt sjöflygplan Junkers A 35 med registrering S-AABB i luften. Flygplanet tillhörande AB Flygindustri. Inramat foto.

Civilt sjöflygplan Junkers A 35 med registrering S-AABB i luften. Flyg...

Civilt sjöflygplan Junkers A 35 med registrering S-AABB i luften. Flygplanet tillhörande AB Flygindustri. Inramat foto.

Tyskland Tyskt trafikflyg, Junkersplan.

Tyskland Tyskt trafikflyg, Junkersplan.

Tyskt trafikflyg, Junkersplan.

Junkers 'plane, George Grantham Bain Collection

Junkers 'plane, George Grantham Bain Collection

Photograph shows a German Junker airplane.(Source: Flickr Commons project, 2016) Title from data provided by the Bain News Service on the negative. Forms part of: George Grantham Bain Collection (Library of Con... More

Junkersplan i Sverige 1927.

Junkersplan i Sverige 1927.

Junkersplan i Sverige 1927.

Junkersplan G 31, 1927.

Junkersplan G 31, 1927.

Junkersplan G 31, 1927.

Ahrenberg (på bryggan) anländer till Bergen vid sitt Atlantflygningsförsök 1929.

Ahrenberg (på bryggan) anländer till Bergen vid sitt Atlantflygningsfö...

Ahrenberg (på bryggan) anländer till Bergen vid sitt Atlantflygningsförsök 1929.

Interiör från flygverkstäderna i Limhamn.

Interiör från flygverkstäderna i Limhamn.

Interiör från flygverkstäderna i Limhamn.

F6 Karlsborg. Flygplan JU52-interiör. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet, samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg. Flygplan JU52-interiör. Albumet är en del av en donation...

F6 Karlsborg. Flygplan JU52-interiör. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet, samt som Word-dokument.

Ett civilt flygplan Junkers Ju 52 tankas. Inramat foto.

Ett civilt flygplan Junkers Ju 52 tankas. Inramat foto.

Ett civilt flygplan Junkers Ju 52 tankas. Inramat foto.

Amiral A. Lindman flyfärdig. Till vänster kapten C. Florman, 1930.

Amiral A. Lindman flyfärdig. Till vänster kapten C. Florman, 1930.

Amiral A. Lindman flyfärdig. Till vänster kapten C. Florman, 1930.

Aankomst van het vliegtuig met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs voor een bezoek aan de leprozerie Pelantoengan

Aankomst van het vliegtuig met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs ...

Aankomst van het vliegtuig van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs voor een bezoek aan de Semarang-leprozerie in Pelantoengan in mei 1931. Los... More

Vertrek van de delegatie van gouverneur A.H. Neijs na het bezoek aan de leprozerie Pelantoengan

Vertrek van de delegatie van gouverneur A.H. Neijs na het bezoek aan d...

Vertrek van de delegatie van gouverneur A.H. Neijs na het bezoek aan de Semarang-leprozerie in Pelantoengan in mei 1931. De leden van de delegatie aan boord van het vliegtuig van de Koninklijke Nederlandsch-Ind... More

Aankomst van het vliegtuig met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs voor een bezoek aan de leprozerie Pelantoengan

Aankomst van het vliegtuig met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs ...

Aankomst van het vliegtuig van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs voor een bezoek aan de Semarang-leprozerie in Pelantoengan in mei 1931. Los... More

Vertrek van de delegatie van gouverneur A.H. Neijs na het bezoek aan de leprozerie Pelantoengan

Vertrek van de delegatie van gouverneur A.H. Neijs na het bezoek aan d...

Vertrek van de delegatie van gouverneur A.H. Neijs na het bezoek aan de Semarang-leprozerie in Pelantoengan in mei 1931. De leden van de delegatie gaan aan boord van het vliegtuig van de Koninklijke Nederlandsc... More

Aankomst van het vliegtuig met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs voor een bezoek aan de leprozerie Pelantoengan

Aankomst van het vliegtuig met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs ...

Aankomst van het vliegtuig van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij met de delegatie van gouverneur A.H. Neijs voor een bezoek aan de Semarang-leprozerie in Pelantoengan in mei 1931. Los... More

Junkersplan i Orienten, omkring 1934.

Junkersplan i Orienten, omkring 1934.

Junkersplan i Orienten, omkring 1934.

Flygplan TP 2A flygambulans märkt nummer 5 flyger över kustlinje.

Flygplan TP 2A flygambulans märkt nummer 5 flyger över kustlinje.

Flygplan TP 2A flygambulans märkt nummer 5 flyger över kustlinje.

Flygplan TP 2A flygambulans vid landning på vatten vid F 2 Hägernäs.

Flygplan TP 2A flygambulans vid landning på vatten vid F 2 Hägernäs.

Flygplan TP 2A flygambulans vid landning på vatten vid F 2 Hägernäs.

Vlucht van de Pelikaan van Amsterdam naar Batavia in 1933

Vlucht van de Pelikaan van Amsterdam naar Batavia in 1933

Het vliegtuig de Pelikaan vliegend boven een plattegrond waarop de route Amsterdam-Batavia is gemarkeerd.

Flygplan Trp 2 framför hangar. Tre militärer vid flygplanet.

Flygplan Trp 2 framför hangar. Tre militärer vid flygplanet.

Flygplan Trp 2 framför hangar. Tre militärer vid flygplanet.

Hangar 81 med påbyggt flygledartorn på F 3 Östgöta flygflottilj, 1930-tal. Ett civilregistrerat flygplan Junkers W 43 från Deutsche Lufthansa står framför hangaren.

Hangar 81 med påbyggt flygledartorn på F 3 Östgöta flygflottilj, 1930-...

Hangar 81 med påbyggt flygledartorn på F 3 Östgöta flygflottilj, 1930-tal. Ett civilregistrerat flygplan Junkers W 43 från Deutsche Lufthansa står framför hangaren.

National Air Races, from 1928 through 1939

National Air Races, from 1928 through 1939

Cliff Henderson Collection image. Clifford "Cliff" Henderson (1896-1984) was one of the early organizers of the National Air Races, and managed the races from 1928 through 1939. Please tag these images so that... More

National Air Races, from 1928 through 1939

National Air Races, from 1928 through 1939

Cliff Henderson Collection image. Clifford "Cliff" Henderson (1896-1984) was one of the early organizers of the National Air Races, and managed the races from 1928 through 1939. Please tag these images so that... More

National Air Races, from 1928 through 1939

National Air Races, from 1928 through 1939

Cliff Henderson Collection image. Clifford "Cliff" Henderson (1896-1984) was one of the early organizers of the National Air Races, and managed the races from 1928 through 1939. Please tag these images so that... More

Exteriör av hangar på F 2 Roslagens flygflottilj sett från vattnet, 1935. Brygga, slip, hangar och flygplan

Exteriör av hangar på F 2 Roslagens flygflottilj sett från vattnet, 19...

Exteriör av hangar på F 2 Roslagens flygflottilj sett från vattnet, 1935. Brygga, slip, hangar och flygplan

Nio stycken bombflygplan B 3 flyger i V-formation. Vy nedifrån.

Nio stycken bombflygplan B 3 flyger i V-formation. Vy nedifrån.

Nio stycken bombflygplan B 3 flyger i V-formation. Vy nedifrån.

Startplatsen i Lindarängens flyghamn för Finlandsflyget intill den 16 december 1936.

Startplatsen i Lindarängens flyghamn för Finlandsflyget intill den 16 ...

Startplatsen i Lindarängens flyghamn för Finlandsflyget intill den 16 december 1936.

Översikt av slip vid F 2 Hägernäs, 1936. Lysbojar längre ut på vattnet. Vid brygga syns en samling män. Militärt flygplan S 5 samt civilt flygplan Junkers F 13 SE-ACK.

Översikt av slip vid F 2 Hägernäs, 1936. Lysbojar längre ut på vattnet...

Översikt av slip vid F 2 Hägernäs, 1936. Lysbojar längre ut på vattnet. Vid brygga syns en samling män. Militärt flygplan S 5 samt civilt flygplan Junkers F 13 SE-ACK.

Bombflygplan B 3 i luften. Vy nedifrån; silhuettbild.

Bombflygplan B 3 i luften. Vy nedifrån; silhuettbild.

Bombflygplan B 3 i luften. Vy nedifrån; silhuettbild.

Vliegtuig voor vertrek voor een vlucht over de Grand Canyon, Verenigde Staten
Gezicht in de Black Canyon of de Grand Canyon, Verenigde Staten, vanuit een vliegtuig
F 2 Hägernäs flygstation med hangar 81. Sex stycken sjöflygplan S 5 vid kaj. Vid hangaren syns, från vänster, ambulansflygplan Trp 2 samt två stycken flygplan S 5C.

F 2 Hägernäs flygstation med hangar 81. Sex stycken sjöflygplan S 5 vi...

F 2 Hägernäs flygstation med hangar 81. Sex stycken sjöflygplan S 5 vid kaj. Vid hangaren syns, från vänster, ambulansflygplan Trp 2 samt två stycken flygplan S 5C.

Airport Tempelhof in Berlin, Germany 1937

Airport Tempelhof in Berlin, Germany 1937

Flygplatsen Tempelhof i Berlin år 1937..Photograph by: unknown..Date: 1937.Photo Nr: 2068-48.sparvagsmuseet.sl.se ( http://sparvagsmuseet.sl.se )

Airport Tempelhof in Berlin, Germany 1937

Airport Tempelhof in Berlin, Germany 1937

Flygplatsen Tempelhof i Berlin år 1937..Photograph by: unknown..Date: 1937.Photo Nr: 2068-49.sparvagsmuseet.sl.se ( http://sparvagsmuseet.sl.se )

Flygdag på F 3 Malmen, 1930-tal. Flygfält fullt med besökare samt flygplan B 3 och S 6. I bakgrunden syns en hangar.

Flygdag på F 3 Malmen, 1930-tal. Flygfält fullt med besökare samt flyg...

Flygdag på F 3 Malmen, 1930-tal. Flygfält fullt med besökare samt flygplan B 3 och S 6. I bakgrunden syns en hangar.

Närbild av bombflygplan B 3 märkt nummer 47, med snurrande propellrar. Reproduktion av kolorerat vykort.

Närbild av bombflygplan B 3 märkt nummer 47, med snurrande propellrar....

Närbild av bombflygplan B 3 märkt nummer 47, med snurrande propellrar. Reproduktion av kolorerat vykort.

Bombflygplan B 4 och B 3 från F 1 Hässlö på Hästholmens flygfält. Reproduktion från vykort.

Bombflygplan B 4 och B 3 från F 1 Hässlö på Hästholmens flygfält. Repr...

Bombflygplan B 4 och B 3 från F 1 Hässlö på Hästholmens flygfält. Reproduktion från vykort.

Civilt passagerarflygplan Junkers Ju 52 nummer SE-AFD tillhörande AB Aerotransport på Bromma flygpla

Civilt passagerarflygplan Junkers Ju 52 nummer SE-AFD tillhörande AB A...

Civilt passagerarflygplan Junkers Ju 52 nummer SE-AFD tillhörande AB Aerotransport på Bromma flygpla

Interiör av kabinen i en Junkers G 38.

Interiör av kabinen i en Junkers G 38.

Interiör av kabinen i en Junkers G 38.

Flygplan B 3 märkt nummer 21 från F 1 Hässlö står på flygfältet på F 3 Malmen. I bakgrunden syns en

Flygplan B 3 märkt nummer 21 från F 1 Hässlö står på flygfältet på F 3...

Flygplan B 3 märkt nummer 21 från F 1 Hässlö står på flygfältet på F 3 Malmen. I bakgrunden syns en

Bombflygplan B 3, militära fordon och flygvapenpersonal på Hästholmens flygfält. Reproduktion från vykort.

Bombflygplan B 3, militära fordon och flygvapenpersonal på Hästholmens...

Bombflygplan B 3, militära fordon och flygvapenpersonal på Hästholmens flygfält. Reproduktion från vykort.

Ett flertal flygplan av Junkers-typ står på Bromma flygplats. Vy ovanifrån. Människor i rörelse.

Ett flertal flygplan av Junkers-typ står på Bromma flygplats. Vy ovani...

Ett flertal flygplan av Junkers-typ står på Bromma flygplats. Vy ovanifrån. Människor i rörelse.

Interiör av kabinen i en Junkers G 38.

Interiör av kabinen i en Junkers G 38.

Interiör av kabinen i en Junkers G 38.

Nio stycken bombflygplan B 3 flyger i formation över ett flygfält där ett stort antal flygplan J 8 står på linje.

Nio stycken bombflygplan B 3 flyger i formation över ett flygfält där ...

Nio stycken bombflygplan B 3 flyger i formation över ett flygfält där ett stort antal flygplan J 8 står på linje.

Civilt passagerarflygplan Junkers Ju 52 nummer SE-AFA tillhörande AB Aerotransport på Bromma flygpla

Civilt passagerarflygplan Junkers Ju 52 nummer SE-AFA tillhörande AB A...

Civilt passagerarflygplan Junkers Ju 52 nummer SE-AFA tillhörande AB Aerotransport på Bromma flygpla

Flygplan B 3 på marken vid flygets dag F 3 Malmen, 1939. 8 stycken flygplan på linje.

Flygplan B 3 på marken vid flygets dag F 3 Malmen, 1939. 8 stycken fly...

Flygplan B 3 på marken vid flygets dag F 3 Malmen, 1939. 8 stycken flygplan på linje.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står på ett fält med motorn igång vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står på ett fält med motorn igång v...

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står på ett fält med motorn igång vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Två militärer i arbete vid flygplansvinge.

Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren...

Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Två militärer i arbete vid flygplansvinge.

Duitse soldaten in een vliegtuig

Duitse soldaten in een vliegtuig

Duitse soldaten in een vliegtuig, waarschijnlijk een Junker 52. De linker soldaat heeft een verrekijker om. Achterop de foto staat dat zij op 10 mei 1940 op weg zijn naar Den Haag: Am 10.Mai auf dem Wege nach D... More

Flygplan Junkers F-13 startas med handvev vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Flygplan Junkers F-13 startas med handvev vid F 19, Svenska frivilligk...

Flygplan Junkers F-13 startas med handvev vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Begraafplaats Duitse militairen

Begraafplaats Duitse militairen

Een begraafplaats met Duitse militairen aan de voet van de ruïne van een kerk. Rechts verzorgen een paar militairen de graven. Op de kruizen staat de naam, 1940 en soms JU52. Piloten van JUnker 52? Achterop sta... More

Flygfält på den tidigare sovjetiska jaktflygbasen i Märkäjärvi. I förgrunden flygplansvinge på flygplan Junkers F-13. I bakgrunden byggnader och flygplan. Efter krigsslutet vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19.

Flygfält på den tidigare sovjetiska jaktflygbasen i Märkäjärvi. I förg...

Flygfält på den tidigare sovjetiska jaktflygbasen i Märkäjärvi. I förgrunden flygplansvinge på flygplan Junkers F-13. I bakgrunden byggnader och flygplan. Efter krigsslutet vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19.

Flygförare Gunnar Rissler sitter i förarplatsen på flygplan Junkers F-13 under flygning. Vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Flygförare Gunnar Rissler sitter i förarplatsen på flygplan Junkers F-...

Flygförare Gunnar Rissler sitter i förarplatsen på flygplan Junkers F-13 under flygning. Vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Motorarbete på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Mekaniker Sture Krook står på en stege vid motorn.

Motorarbete på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren ...

Motorarbete på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Mekaniker Sture Krook står på en stege vid motorn.

Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre personer i arbete.

Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska friv...

Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre personer i arbete.

Flygplan TP 5 från F 4 Frösön står på ett flygfält. Sidovy.

Flygplan TP 5 från F 4 Frösön står på ett flygfält. Sidovy.

Flygplan TP 5 från F 4 Frösön står på ett flygfält. Sidovy.

Duitse soldaten in een gevechtsvliegtuig

Duitse soldaten in een gevechtsvliegtuig

Duitse soldaten, infanteristen, in het ruim van een gevechtsvliegtuig, een Junker 52. Allen dragen een legerpet en hebben een verrekijker omhangen en een geweer bij zich. Achterin ligt een deel van hun uitrusti... More

Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i anslutning till flygplanet.

Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Fi...

Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i anslutning till flygplanet.

German Junkers 88 brought down near Mallwyd on a raid to Liverpool

German Junkers 88 brought down near Mallwyd on a raid to Liverpool

Teitl Cymraeg/Welsh title: Awyren Junkers 88 Almaenig a saethwyd i lawr ger Mallwyd ar ei ffordd i Lerpwl.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: August 31, 1940. .Cyfrwng/Medium: N... More

Närbild av nosparti av militärt flygplan TP 5.

Närbild av nosparti av militärt flygplan TP 5.

Närbild av nosparti av militärt flygplan TP 5.

Flygplan TP 5 landar på flygfält på F 3 Östgöta flygflottilj.

Flygplan TP 5 landar på flygfält på F 3 Östgöta flygflottilj.

Flygplan TP 5 landar på flygfält på F 3 Östgöta flygflottilj.

Varmkörning av motor på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En grupp militärer står vid sidan om flygplanet.

Varmkörning av motor på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivil...

Varmkörning av motor på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En grupp militärer står vid sidan om flygplanet.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19,...

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge av flygplan Junkers F-13 i förgrunden.

Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivill...

Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge av flygplan Junkers F-13 i förgrunden.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19,...

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Personal vid F 19 står på ett flygfält i Märkäjärvi, vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. I bakgrunden syns flygplan B 4 Hawker Hart, Junkers F-13, Waco ZQC-6 samt stabsbilen.

Personal vid F 19 står på ett flygfält i Märkäjärvi, vid Svenska frivi...

Personal vid F 19 står på ett flygfält i Märkäjärvi, vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. I bakgrunden syns flygplan B 4 Hawker Hart, Junkers F-13, Waco ZQC-6 samt stabsbilen.

Flygfotografi av tre stycken tyska flygplan Junkers Ju 52 i luften över hav.

Flygfotografi av tre stycken tyska flygplan Junkers Ju 52 i luften öve...

Flygfotografi av tre stycken tyska flygplan Junkers Ju 52 i luften över hav.

Neergeschoten Duits vliegtuig

Neergeschoten Duits vliegtuig

Langs de kant van een autoweg ligt een neergeschoten Duits gevechtvliegtuig, met een swastika op de staart, een Junker 52. Er bij staat een personen auto. Op de weg zijn vrachtauto's te zien en op de vluchtstro... More

Flygplan TP 5 flyger över moln.

Flygplan TP 5 flyger över moln.

Flygplan TP 5 flyger över moln.

Tankning av flygplan Junkers F-13 OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker tankar vid vingen. I förarsits står flygförare Björn Bjuggren.

Tankning av flygplan Junkers F-13 OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkå...

Tankning av flygplan Junkers F-13 OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker tankar vid vingen. I förarsits står flygförare Björn Bjuggren.

Civilt flygplan Junkers W 34ho märkt SE-AKI tillhörande Svensk flygtjänst står i en hangar.

Civilt flygplan Junkers W 34ho märkt SE-AKI tillhörande Svensk flygtjä...

Civilt flygplan Junkers W 34ho märkt SE-AKI tillhörande Svensk flygtjänst står i en hangar.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett från sidan.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står i värn vid F 19, Svenska frivi...

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett från sidan.

Nederland gezien vanuit een Duits vliegtuig

Nederland gezien vanuit een Duits vliegtuig

Een stuk Nederland gezien vanuit een Duits gevechtsvliegtuig, een Junker 52, vermoedelijk genomen tijdens de inval in Nederland op 10 mei 1940. Beneden is een stuk van de Maas te zien, een weg en rechthoekige p... More

F6 Karlsborg 1940. I organisationsplanen för eskaderövningar ingick en Ju52 ur ABA:s luftflotta. Denna uthyrdes till flygvapnet i perioder under 1939-1944 och var då tillfälligt målad i flygvapen-dekor. Albumet är en del av en donation från Karl-Axel Hansson, Karlsborg. Förteckning över hela donationen finns i albumet samt som Word-dokument.

F6 Karlsborg 1940. I organisationsplanen för eskaderövningar ingick en...

F6 Karlsborg 1940. I organisationsplanen för eskaderövningar ingick en Ju52 ur ABA:s luftflotta. Denna uthyrdes till flygvapnet i perioder under 1939-1944 och var då tillfälligt målad i flygvapen-dekor. Albumet... More

Previous

of 2

Next