PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • collectionsCollections
  • camera_altMedia
  • infoAbout

  • account_boxLogin

Helsinki in 1890-1910

Pictures from the book Helsinki in words and pictures. By The Society of Swedish Literature in Finland.
ari Assmuth , Anne -May Berger, Nora Ervalahti & Marika Rose Power (ed. )

Helsinki in words and pictures

City residents and city life are at the center of this book that SLS out to pay attention to Helsinki celebrates 200 years as the capital. The images were taken from the SLS archives from the period 1890-1910 and are taken by amateur photographers Gustaf Sandberg, Karl Konrad Meinander and Frans Nyberg, but also by professional photographers as Karl Emil Ståhlberg. The photographs are accompanied by quotations from contemporary literary depictions of Helsinki, and the book opens with an article by Laura Kolbe .

Helsinki in words and pictures
150 pp. , Hardcover, price about 34 €, was published in October 2012
ISBN 978-951-583-257-3
slsa1165_566
162 Media in collectionpage 1 of 2

Women in Helsinki, 1906

Pi och Ulla Berg, Pa Nyberg och Elsa Berg på Skatudden ca 1906. .Foto Frans Nyberg..slsa817_35_84.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Katajanokka ( http://en.wikipedia.org/wiki/Katajanokka ) ..Ur boken Helsingfors... more

Helsinki Zoo, Korkeasaari (Högholmen), 1898

Högholmens djurpark. Studenten Kovaleff vid isbjörnsburen 1898..Foto okänd..slsa1050_div38_3.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Korkeasaari ( http://en.wikipedia.org/wiki/Korkeasaari ) ..Ur boken Helsingfors i or... more

Telakkakatu, Hietalahti in the background. Helsinki

Docksgatan, i bakgrunden Sandviken. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_644..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Vanhankaupungin koski rapids, Helsinki

Gammelstadsforsen.Foto Gustaf Sandberg.sls1849_11..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Ships at the harbor of the market square, Helsinki

Skutor vid Salutorget 1906. Traditionellt ordnas strömmingsmarknaden i Helsingfors den första veckan i oktober. .Foto Frans Nyberg..slsa817_35_37..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litterat... more

Roadwork, Helsinki

Gatuarbete. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_160..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Herta Luther with her son at the gate of Eläintarhan huvila (Djurgårdsvillan), Helsinki, 1918

Herta Luther med sin son vid porten till Djurgårdsvillan 8 år 1918. .Foto okänd.sls1403b_18..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshot" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_17_18..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Brändö Casino, Helsinki

Brändö Casinos terrass. .Foto: Gustaf Sandberg.sls1849_657..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The South Harbor and Katajanokka, Helsinki

Vy över Södra hamnen och Skatudden ca 1906. .Foto K.E. Ståhlberg..slsa1070_21_15..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The "Long Bridge" in Helsinki, built in 1912

Långa bron. Den nuvarande stenbron som blev färdig 1912, vykort..slsa1114_15a..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

View over Katajanokankatu, Helsinki, 1911

Utsikt över Skatuddsgatan 1911. .Foto Gösta Schybergson.slsa954_73..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

View over the South Harbour, Helsinki. The lightship Äransgrund in the middle.

Vy över Södra hamnen. Fyrskeppet ”Äransgrund” i mitten. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_428..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

slsa1103_1373

Panorama över Södra hamnen och Skatudden. .Foto Charles Riis & Co...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Ice boat outside Helsinki 1907

Isjakt utanför Brunnsparken 1907. .Foto: okänd.slsa1070_21_7..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Girl selling lottery tickets, Esplanadi Park, Helsinki

Lottförsäljerska i Esplanadparken. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_161..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Sailing boat at Valkosaari (Blekholmen) outside Helsinki South Harbor

Segelbåt vid Blekholmen, i bakgrunden Brunnsparksstranden. .Foto okänd..slsa1070_39_9.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Nyl%C3%A4ndska_Jaktklubben ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nyl%c3%a4ndska_Jaktklubben ) ..Ur... more

Gustaf Sandberg taking a selfportrait

Gustaf Sandberg har fotograferat sig i dam- och hundsällskap. Observera fjärrutlösaren i hans vänstra hand. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_603..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteraturs... more

"Snapshot" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_13..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Kaisaniemi restaurant, Helsinki, 1862

Kajsaniemi restaurang 1862. .Foto: N.P. Michaelis.slsa1064_1..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Swimtower in Merihaka, Helsinki

Ursins badinrättning vid Havshamnen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_540..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The steamship Arcturus leaving from the South Harbor, Helsinki

Ångfartyget ”Arcturus” avgår från Södra hamnen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_407..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Steamship Oihonna, South Harbor, Helsinki

”Oihonna” i Södra hamnen. .Foto Frans Nyberg.slsa817_35_145..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

South harbor, Helsinki

Södra hamnen. .Foto: okänd.slsa1070_21_10..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

A gathering around the statue of Runeberg in Esplanadi Park

Samling kring Runebergsstatyn i Esplanadparken. .Foto Gustaf Sandberg. .sls1849_285..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

slsa1165_202

Karl Konrad Meinanders fotografi av sig själv hemma på Nervandersgatan 5 år 1915. .Foto K.K. Meinander...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ... more

Pitkäsilta (Långa bron) from Kaisaniemi to Siltasaari, Helsinki

Långa bron. Den gamla träbron med Stenbergska villan till vänster. Den nuvarande granitbron blev klar år 1912..Foto Gustaf Sandberg..sls1849_118..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litterat... more

Stude and Kavaleff in Helsinki Zoo, May 1898

Stude och studenten Kavaleff på Högholmen i maj 1898. .Foto okänd..SLSA 1050 div 38 1..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

St. John's Church, Helsinki

Johanneskyrkan vid Högbergsgatan. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_199 ..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Herta Luther, Porvoonkatu, Helsinki

Herta Luther i trakten av Borgågatan ca 1910. .Foto William Sjöström.sls1403b_20..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The old railwaystation in Helsinki

Gamla järnvägsstationen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_543..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Lisbeth, Rickard and F.R. Faltin at the Helsinki railway station around 1910

Lisbeth, Rickard och F.R. Faltin på järnvägsstationen ca 1910. .Foto: okänd.slsa540_1..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Kaivopuisto see shore in Helsinki 1907

Brunnsparksstranden 1907. .Foto: okänd.slsa1070_21_5..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Restaurang Opera Cellar, Helsinki

Restaurang Operakällarens utescen. .Foto: Gustaf Sandberg.sls1849_714..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Sugar refinery in Töölö, Helsinki

Tölö sockerbruk. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_256..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Erottaja (Skillnaden) and the Helsinki Cathedral

Utsikt från Skillnaden mot Nikolaikyrkan (nuv. Domkyrkan) ca 1870. Brunnen vid Skillnaden i förgrunden. .Foto Eugen Hoffers..slsa1070_21_18a..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursä... more

Aleksanterinkatu, Helsinki

Alexandersgatan. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_226..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Helsinki Senate Square, 3.30 pm, April 18, 1902

Kravaller på Senatstorget den 18 april 1902, vykort. .Foto Emil Rundman..slsa1209_25..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshot" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_15_och_16..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Keskuskatu towards the central railway station. Departmentstore Stockmann to the left

Hagasundsgatan (nuv. Centralgatan) vid Stockmanns varuhus i början av 1920-talet, vykort...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

People gathering outside St Nicholas' Church (today called Helsinki Cathedral)

Folksamling vid Nikolaikyrkan (nuv. Domkyrkan). .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_39..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

On a terass in Helsinki

Uteservering. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_637..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

View towards Katajanokka and Kruunuhaka, Helsinki

Utsikt mot Skatudden och Kronohagen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_439..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Men on a back yard in Helsinki

Foto Gustaf Sandberg.sls1849_666..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Balloons for sale at Yrjönkatu, Helsinki

Ballongförsäljning på Georgsgatan. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_206..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Vanhankaupunginkoski rapids, Helsinki

Gammelstadsforsen.Foto Gustaf Sandberg..sls1849_10..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

sls1849_539

Ursins badinrättning vid Havshamnen. .Foto Gustaf Sandberg...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshot" taken in Helsinki, 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_18..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Kasarmintori in Helsinki

Kaserntorget i Helsingfors.Signum: slsa1165_321.Foto K.K. Meinander...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshot" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_11..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

slsa1165_566

Herrar på restaurang. .Foto K.K. Meinander...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshot" taken in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_17..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The Bank of Finland and the National Archives, Helsinki

Nikolaigatan (nuv. Snellmansgatan) med Finlands Bank till vänster och Riksarkivet till höger. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_132..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i F... more

"Snapshots" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891..Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_11_och_12..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Steam ship "Arcturus" departure from the South Harbor in Helsinki

Ångfartyget ”Arcturus” avgår från Södra hamnen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_408..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshots" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_13_och_14..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Senate Squere, Helsinki,1902

Kravaller på Senatstorget den 18 april 1902, vykort. .Foto Emil Rundman..slsa1070_34d..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Russian soldiers on Helsinki Senate Square

Ryska militärer på Senatstorget. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_223.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Senate_Square ( http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_Senate_Square ) .en.wikipedia.org/wiki/Helsink... more

North Harbor, Helsinki

Utsikt från Skatudden mot Norra hamnen, vykort..Foto okänd.slsa1070_34_3a..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

View over Helsinki ant the Helsinki Cathedral

Utsikt från Observatorieberget. .Foto Gustaf Sandberg.sls1849_172 ..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

South Harbour, Helsinki

Vy längs Västra kajen (nuv. Södra kajen) mot Senatstorget. I dag domineras samma gatubild i hög grad av bilar och trafik. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_336.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Eteläsatama ( http:/... more

Restaurant Klippan around 1906

Restaurang Klippan ca 1906. .Foto: Frans Nyberg.slsa817_35_275..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Nylands Nation a Swedish-speaking student nation in Helsinki is being built, 1901

Nyländska avdelningens (nuv. Nylands nations) nybyggda hus vid Kaserngatan 40 år 1901. .Foto okänd..slsa1070_21_13.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Nylands_Nation ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nylands_Nation )... more

slsa1226_5

Restaurang Alphyddan ca 1900, vykort...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Island Itätoukki (Östertokan) outside Helsinki

Östertokan i Nordsjö. .Foto Frans Nyberg.slsa817_35_125..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The Kallio church in Helsinki

Berghälls kyrka ca 1915, vykort..slsa1114_15b..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Kaivopuisto (Brunnsparken)

Brunnsparksstranden..Foto Hausen Reinhold.sls883_21..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Ullanlinna (Ulrikasborg), Helsinki

Kaptensgatan, Fabriksgatan i bakgrunden. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_181..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The steam ship "Östra Skärgården" outside the Market Square in Helsinki

Ångbåten ”Östra skärgården” utanför Salutorget. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_165 ..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Eira/Ullanlinna (Ulrikasborg), Helsinki

Vy från Eira mot Ulrikasborg. Skepparegatan, till höger Petersgatan. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_170.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Eira ( http://en.wikipedia.org/wiki/Eira ) .en.wikipedia.org/wiki/Ullanli... more

Katajanokka, Helsinki, 1911

Skatudden 1911. .Foto Gösta Schybergson.slsa954_74..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The statue "Havis Amanda" by Ville Wallgren at Helsinki Market Square

Springbrunnen Havis Amanda på Salutorget. Skulptören Ville Vallgrens mest kända verk avtäcktes 1908 och väckte genast många reaktioner. Havis Amanda blev ändå tidigt en omtyckt symbol för staden. .Foto Gustaf S... more

Kleinehs Hotel, Pohjoisesplanadi 9, Helsinki

Norra esplanaden 9, Kleinehs hotell. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_219..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The Market Square, Helsinki

Salutorget med Uspenskijkatedralen och Norrménska huset i bakgrunden. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_347.Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Market_Square,_Helsinki ( http://en.wikipedia.org/wiki/Market_Square,_He... more

Locomotive in Linnunlaulu, towards Helsinki

Ånglokomotiv vid Fågelsången. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_152..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The restaurant Oopperakellari behind Svenska Teatern, Helsinki

Operakällaren i Svenska Teaterns hus, Esplanadparken. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_246..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

View over Punavuori (Rödbergen) and Ullanlinna (Ulrikasborg), Helsinki

Utsikt över taken i Rödbergen och Ulrikasborg. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_218..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Military march in Helsinki around 1900

Marsch på Västra Chausséen (nuv. Mannerheimvägen) ca 1900. .Foto okänd.slsa858_1a..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Rooftops over Helsinki

Utsikt över taken kring Albertsgatan och Stora Robertsgatan. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_721..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http:/... more

slsa1165_324

Godsbangården vid Västra Chausséen (nuv. Mannerheimvägen). .Foto K.K. Meinander...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Helsinki archipelago

Helsingfors skärgård. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_433..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

"Snapshot" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_12..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

1st of May 1902, North Esplanade, Helsinki

Esther Stenbäck och Ester Aspelin på Norra esplanaden första maj 1902. .Foto: okänd.slsa987_2..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://w... more

"Snapshot" in Helsinki, April 1891

Flanörer på Norra Esplanaden i april 1891. .Foto Nils Wasastjerna..slsa1209_20..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Tehtaankatu and Ullankatu, Helsinki

Hörnet av Fabriksgatan och Ulrikagatan. .Foto okänd..slsa1070_39_2..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

The bridge to Seurasaari, Helsinki

Bron till Fölisön. .Foto: Gustaf Sandberg.sls1849_645..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Bruno and Ingrid Aminoff, Katajanokka, Helsinki, 1906

Bruno och Ingrid Aminoff på Skatudden 1906. .Foto Frans Nyberg..slsa817_35_79..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

slsa817_35_279

Det s.k. Edlundska hörnet i korsningen av Norra esplanaden och Unionsgatan ca 1906. .Foto Frans Nyberg...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ... more

slsa817_35_398

Frans Nyberg vid sin grafikpress på Berggatan14 i Borgå i slutet av 1930-talet. .Foto Hjalmar Lindfors...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ... more

slsa817_35_274

Bankfröknar på Klippan i maj 1906. .Foto Frans Nyberg...Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Restaurant Klippan, Helsinki

Restaurang Klippan. .Foto: Gustaf Sandberg.sls1849_484..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Hagnäs hallar market and Bio Hagnäs cinema to the right, Siltasaarenkatu, Helsinki

Broholmsgatan med Hagnäs hallar och Bio Hagnäs till höger. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_128..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://w... more

Central Railway Station in Helsinki

Järnvägsstationen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_329..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Restaurant at Helsinki Zoo, Korkeasaari (Högholmen)

Restaurangen på Högholmen. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_6..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

South Harbor in Helsinki, 1914

Södra hamnen i Helsingfors, 1914..Foto Nils Wasastjerna.sls883_20..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi ) .Foto: Nils Wasastjerna

The restaurant in Seurasaari, Helsinki

Restaurangen på Fölisön. .Foto: Gustaf Sandberg.sls1849_506..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Mikonkatu, Helsinki

Mikaelsgatan. .Foto Gustaf Sandberg..sls1849_166..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Russian military

Ryska militärer. .Foto: Gustaf Sandberg.sls1849_638..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Streetview, Helsinki

I gatuvimlet i Helsingfors.sls1849_205..Ur boken Helsingfors i ord och bild..Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )

Constructionworkes taking a brake, Helsinki

Paus i byggnadsarbetet. .Foto Gustaf Sandberg. .sls1849_564..Ur boken Helsingfors i ord och bild.Utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland, 2012..www.sls.fi ( http://www.sls.fi )