PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • collectionsCollections
  • camera_altMedia
  • infoAbout

  • account_boxLogin

Geoff Charles from National Library of Wales

Geoff Charles was a photojournalist who worked for over 50 years capturing images of Wales with his camera. From the 1930s onwards he worked extensively in north and mid Wales for newspapers such as The Wrexham Star, The Montgomeryshire Express and Y Cymro. On his retirement in 1975 he gave his collection of about 120,000 negatives to The National Library of Wales.

The work of digitising this enormous collection began in 2000, and at present just over 30,000 of his images of Wales in the 1940s, 1950s and 1960s are available on the National Library's website.
Dolgellau Ambulance Service
725 Media in collectionpage 1 of 8

Man with New Year twin lambs

Teitl Cymraeg/Welsh title: Dyn gyda ŵyn gefeill Flwyddyn Newydd.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 1, 1956.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Refere... more

Criftin's (Dudleston Heath) Show and Sports, including a half-mile bicycle race

Teitl Cymraeg/Welsh title: Sioe a mabolgampau Criftins (Dudleston Heath), yn cynnwys ras beic hanner milltir.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 1, 1947..Cyfrwng/Medium: ... more

Longden Bay Go-cart Racers

Teitl Cymraeg/Welsh title: Raswyr Gwibgerti Longden Bay.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 8, 1953.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (... more

Auction of Carreg farm, Glandyfi

Teitl Cymraeg/Welsh title: Arwerthiant fferm Carreg, Glandyfi.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 10/11/1950.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (g... more

Floods at Buttington, Montgomeryshire

Teitl Cymraeg/Welsh title: Llifogydd yn Nhrewern, Sir Drefaldwyn.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Car in the floods on the Shrewsbury road near Buttington in the autumn of 1940.... more

Gwyneth Richards, the only girl in the YFC taking part in sheep shearing competitions in Wales

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gwyneth Richards, yr unig ferch yn y CFfI i gymeryd rhan mewn cystadlaethau cneifio yng Nghymru.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: June 24, 1944.Cyfrw... more

Children outside air raid shelter, Gresford

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant tu allan i gysgodfa rhag cyrchoedd awyr, Gresfordd.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: November 10, 1939..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film ne... more

Girls carrying water, Anglesey

Teitl Cymraeg/Welsh title: Merched yn cario dwr yn Sir Fon.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 1, 1962. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Referen... more

Fox cubs being sold as household pets

Teitl Cymraeg/Welsh title: Cenawon llwynogod yn cael eu gwerthu fel anifeiliaid anwes.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: June 14, 1956.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negat... more

Gymnasts at Rhos-ddu Junior School

Teitl Cymraeg/Welsh title: Mabolgampwyr yn Ysgol Iau Rhos-ddu.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 28, 1953.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference:... more

Aspects of Amman Valley life before the Urdd Eisteddfod was held there in 1949

Teitl Cymraeg/Welsh title: Agweddau ar fywyd Dyffryn Aman cyn cynnal Eisteddfod yr Urdd yno ym 1949.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: School children playing marbles in the schoo... more

A farmyard picnic

Teitl Cymraeg/Welsh title: Picnic mewn buarth.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 1, 1954..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch06733)... more

[The postman on his round in the mountains between Tregaron and Abergwesyn]

Teitl Cymraeg/Welsh title: Y postmon yn ymweld â rhai o'r ffermydd unig ar y mynydd rhwng Tregaron ac Abergwesyn.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 8, 1955. .Cyfrwng/M... more

Cutting turf at Morfa Harlech to sell for use on playing fields and such like

Teitl Cymraeg/Welsh title: Codi'r tywyrch ym Morfa Harlech i'w gwerthu ar gyfer caeau chwarae a'r cyffelyb.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: November 12, 1959.Cyfrwng/Medium: ... more

Anne Adams, Newtown, with a sick swan

Teitl Cymraeg/Welsh title: Anne Adams, Y Drenewydd, gyda alarch sâl.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Anne Adams cradling a cat and kneeling next to the sick swan in it's nest..D... more

Asians visiting Tre-garth as the guests of the vicar, Reverend Eric Edwards

Teitl Cymraeg/Welsh title: Indiaid yn ymweld a Thre-garth yn westeion i'r gweinidog, y Parch Eric Edwards.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: April 27, 1961. .Cyfrwng/Medium: Ne... more

Christopher Wordsworth settling in the Croesor area with his family to write

Teitl Cymraeg/Welsh title: Christopher Wordsworth a’i deulu yn ymsefydlu i lenydda ym ardal Croesor.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 7, 1961. .Cyfrwng/Medium: Negydd... more

A day out in Pwllheli

Teitl Cymraeg/Welsh title: Diwrnod allan ym Mhwllheli.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 1/6/1958.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch19450).R... more

Easter garden in church

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gardd y Pasg yn yr Eglwys.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: April 1, 1961.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch2350... more

First page of 'Y Cymro' for St David's Day

Teitl Cymraeg/Welsh title:Tudalen flaen 'Y Cymro' ar Ddydd Gŵyl Dewi .Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: February 26, 1954..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiri... more

An adaptation of J A Appleton's "Pageant of Light Bearers" performed in Cemmaes Church

Teitl Cymraeg/Welsh title: Addasiad o "Pageant of Light Bearers" gan J A Appleton a berfformiwyd yn eglwys Cemais.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: February 27, 1954.... more

Chaffing Party at Tymawr, Islawdre, with John P Jones, Rhayader

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gweithgareddau cynheuaf, Tymawr, Islawdre, gyda John P Jones, Rhaeadr Gwy.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 1/10/1952.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm /... more

A new machine to clear snow in Nant Ffrancon

Teitl Cymraeg/Welsh title: Peiriant newydd i glirio eira yn Nant Ffrancon.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 15, 1959..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfe... more

A Plaid Cymru rally in Machynlleth in 1949 where the "Parliament for Wales in 5 years" campaign was started

Teitl Cymraeg/Welsh title: Rali Plaid Cymru ym Machynlleth ym 1949 yn rhoi cychwyn i'r ymgyrch "Senedd i Gymru mewn 5 mlynedd".Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 17/10... more

Annual Pancake Day Dance at Trewern

Teitl Cymraeg/Welsh title:Dawns Flynyddol Dydd Mawrth Crempog Trewern.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: February 10, 1940. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeir... more

Advertising feature for J E Lloyd and Son, produce merchants

Teitl Cymraeg/Welsh title: Nodwedd hysbysebu ar gyfer J E Lloyd and Son, gwerthwyr cynnyrch.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 11, 1957.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / ... more

Merthyr v Ipswich football match

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gêm pêl-droed Merthyr yn erbyn Ipswich.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 7/12/1951.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference:... more

Aspects of traditional life...

Teitl Cymraeg/Welsh title: Agweddau o'r hen fywyd traddodiadol ....Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 1, 1960.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Refere... more

Aftermath of the Penmaenmawr train crash (Sept 1950)

Teitl Cymraeg/Welsh title: Canlyniadau damwain trên Penmaenmawr (Medi 1950).Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note:.Dyddiad/Date: 27/8/1950.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negativ... more

A CND two day rally from Criccieth to Blaenau Ffestiniog

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gorymdaith ddeuddydd gan CND o Gricieth i Flaenau Ffestiniog.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 1/3/1962.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative... more

Celebrating St David’s Day in Barmouth

Teitl Cymraeg/Welsh title: Dathlu Gwyl Ddewi yn Abermo.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 10/3/1960.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch21490)... more

Christmas party for evacuees and children in Llanidloes

Teitl Cymraeg/Welsh title: Parti Nadolig ar gyfer faciwîs a phlant lleol yn Llanidloes.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 23/12/1939.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negativ... more

Farmers helping each other to round up Glan Meryn's sheep, Machynlleth

Teitl Cymraeg/Welsh title: Cymwynasgarwch ar fynyddoedd Cymru, hel defaid Glan Meryn, Machynlleth.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 11/6/1954.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Fi... more

Mrs Margaret Price, Taulan Fawr, Ffarmers at 100 years of age

Teitl Cymraeg/Welsh title: Mrs Margaret Price, Taulan Fawr, Ffarmers yn 100 mlwydd oed.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Mrs Margaret Price of Taulan Fawr, Ffarmers, who had gone... more

Llangedwyn School Concert

Teitl Cymraeg/Welsh title: Cyngerdd Ysgol Llangedwyn.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 26/12/1956.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch10441).... more

Blacksmith at Llwyn-mawr

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gof yn Llwyn-mawr..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 1, 1955..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch08605)... more

Drovers' Arms, Cefncoedycymer, and house threatened by new A465 Heads of the Valleys road

Teitl Cymraeg/Welsh title: Drovers' Arms, Cefncoedycymer, a thŷ dan fygythiad gan y ffordd A465 newydd.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 21, 1951..Cyfrwng/Medium: Ne... more

Evacuees in Montgomeryshire

Teitl Cymraeg/Welsh title: Faciwis yn Sir Drefaldwyn.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 9, 1939..Cyfrwng/Medium: Negydd / Negative.Cyfeiriad/Reference: (gcc00933).Rhi... more

Gower Show

Teitl Cymraeg/Welsh title: Sioe Gŵyr.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 7, 1951..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch02152).Rhif cof... more

Fred and George Owen putting a rim on a wheel at Glanrafon, Tanat Valley, Montgomeryshire

Teitl Cymraeg/Welsh title: Fred a George Owen yn cylchu olwyn yng Nglanrafon, Dyffryn Tanat, Sir Drefaldwyn..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 5, 1947.Cyfrwng/Medium: ... more

Flooding in the Severn Valley

Teitl Cymraeg/Welsh title: Llifogydd yn Nyffryn Hafren.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 22/3/1947.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gcc03988)... more

Conditions in Newtown, Caersws and Ellesmere during the severe winter of 1939-40

Teitl Cymraeg/Welsh title: Golygfeydd o'r Drenewydd, Caersws ac Ellesmere yn ystod gaeaf oer 1939-40.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Skating on the frozen mere at Ellesmere..Dy... more

Celebrating the Old New Year in Cwm Gwaun

Teitl Cymraeg/Welsh title: Dathlu'r Calan Hen yng Nghwm Gwaun.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 19/1/1961.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gc... more

Kayser Bondor Ladies' Underwear Factory at Merthyr Tydfil

Teitl Cymraeg/Welsh title: Ffatri dillad isaf merched Kayser Bondor ym Merthyr Tudful.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 19/10/1951.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative... more

Llanffestiniog fair - one of Wales's traditional fairs

Teitl Cymraeg/Welsh title: Ffair Llanffestiniog - un o ffeiriau traddodiadol Cymru.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 1/11/1958.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyf... more

Circus elephant steals cabbages from a garden in Chirk

Teitl Cymraeg/Welsh title: Eliffant syrcas yn dwyn bresych o ardd yn y Waun.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 1/6/1947.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/R... more

Billy Meredith, the famous Welsh footballer, with Glynceiriog team members

Teitl Cymraeg/Welsh title: Billy Meredith, y pel-droediwr Cymreig enwog, gyda aelodau o dîm Glynceiriog.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 18/2/1950.Cyfrwng/Medium: Negydd ffil... more

A Welshman who hitchhiked his way round the world

Teitl Cymraeg/Welsh title: Cymro a fodiodd ei ffordd rownd y byd.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Islwyn Roberts of Llanbedr, Merionethshire, who had hitchhiked his way around t... more

Comic football match in aid of St Martins Parish Church Appeal Fund

Teitl Cymraeg/Welsh title:Gêm bêl-droed digri er budd Cronfa Apêl Eglwys Plwyf St Martins.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 14, 1955..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / ... more

1959 Election in Merioneth

Teitl Cymraeg/Welsh title: Etholiad 1959 ym Meirion..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Gwynfor Evans (Plaid Cymru) talking at Bryncrug..Dyddiad/Date: October 1, 1959.Cyfrwng/Med... more

"Blithe Spirit" by Noel Coward, performed at Wem, October 1948

Teitl Cymraeg/Welsh title:"Blithe Spirit" gan Noel Coward, a berfformiwyd yn Wem, Hydref 1948..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: October 22, 1948..Cyfrwng/Medium: Ne... more

Meini Hirion, Cwm Parc

Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Image of Mr and Mrs John Roberts in the kitchen of Meini Hirion, Cwm Parc; they were leaving Meini Hirion to retire to Bala after more than 45 h... more

Children building an igloo in the snow

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant yn codi iglw yn yr eira.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 1, 1955.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (g... more

Bellis Brothers Ltd strawberry farm at Holt

Teitl Cymraeg/Welsh title: Fferm mefus Bellis Brothers Ltd yn Holt.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 4, 1953.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Refere... more

Mrs Jones, Ponciau, Rhosllannerchrugog, mother of T W Jones, MP, and Idwal Jones, MP

Teitl Cymraeg/Welsh title: Mrs Jones, Ponciau, Rhosllannerchrugog, mam T W Jones, AS, a Idwal Jones, AS..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: March 24, 1955..Cyfrwng/Medium: Negy... more

Llandrindod Wells Children's Carnival

Teitl Cymraeg/Welsh title: Carnifal y Plant, Llandrindod.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: The children in fancy dress..Dyddiad/Date: 5/1/1950.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Fil... more

Llangeitho School children

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant Ysgol Llangeitho.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 26/11/1959 .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch21193).Rh... more

A Tailor at Work

Teitl Cymraeg/Welsh title: Teiliwr wrth ei waith.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: March 31, 1955..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch07985)... more

Bomb damage in Wales

Teitl Cymraeg/Welsh title: Difrod gan ffrwydro yng Nghymru.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 27, 1940. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: ... more

Ellesmere Gas Works

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gwaith Nwy Ellesmere.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).modyn/Note: Dynion yn trwsio gollyngiad nwy ar y stryd / Men fixing a gas leak in the street .Dyddiad/Date: ... more

Hilary Evans, who intended travelling 3,000 miles in a fortnight - on a bike

Teitl Cymraeg/Welsh title: Hilary Evans, oedd yn bwriadu teithio 3,000 o filltiroedd mewn pythefnos - ar gefn beic..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: An image of Hilary Evans of ... more

[1959 Aberteifi Eisteddfod]

Teitl Cymraeg/Welsh title: Eisteddfod Aberteifi.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: May 14, 1959..Cyfrwng/Medium: Negydd / Negative.Cyfeiriad/Reference: (gch20332).Rhif cofnod /... more

Geoff Charles' children wearing their St David's Day leeks

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant Geoff Charles yn gwisgo'u cennin Dydd Gŵyl Dewi..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: March 1, 1957..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative... more

A feature on schools in the Wrexham area

Teitl Cymraeg/Welsh title: Nodwedd ar ysgolion yn ardal Wrecsam..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 28, 1953..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Refere... more

Llangefni children enjoying the sun with their pet rabbit

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant Llangefni yn mwynhau yr haul gyda'u gwningen anwes.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 1, 1964.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative... more

Lambing at Tŷ Mawr, Llysfaen

Teitl Cymraeg/Welsh title: ŵyna yn Tŷ Mawr, Llysfaen..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 18, 1964.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch... more

Mawddach Estuary

Teitl Cymraeg/Welsh title: Aber Mawddach.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002) .Dyddiad/Date: 1/7/1953.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch04795).Rhif cofnod /... more

[Anglesey Eisteddfod 1959]

Teitl Cymraeg/Welsh title: Eisteddfod Môn 1959.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date:May 21, 1959..Cyfrwng/Medium: Negydd / Negative.Cyfeiriad/Reference: (gch20375).Rhif cofnod / R... more

A collection of old ballads and poems by William Jones, Rhoshirwaun, in possession of his nephew John

Teitl Cymraeg/Welsh title: Casgliad o hen faledi a cherddi a wnaed gan William Jones, Rhoshirwaun, sy'n meddiant ei nai John.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 4, 1962. ... more

Derek Hopley, winner of the Midland Area final of the National Association of Boys Clubs flyweight championship

Teitl Cymraeg/Welsh title: Derek Hopley, enillwr rownd derfynnol y canolbarth yng nghystadleuaeth pwysau pryf y Gymdeithas Cenedlaethol o Glybiau Bechgyn..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).D... more

Geoff Charles' children wearing their St David's Day leeks

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant Geoff Charles yn gwisgo'u cennin Dydd Gŵyl Dewi.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: March 1, 1957..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.... more

Harrison's toffee factory at Penrhyndeudraeth

Teitl Cymraeg/Welsh title: Ffatri Taffi Harrison ym Mhenrhyndeudraeth.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: 1/7/1959.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Referen... more

German Junkers 88 brought down near Mallwyd on a raid to Liverpool

Teitl Cymraeg/Welsh title: Awyren Junkers 88 Almaenig a saethwyd i lawr ger Mallwyd ar ei ffordd i Lerpwl.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: August 31, 1940. .Cyfrwng/Medium: N... more

Celebrating St David's Day in Barmouth

Teitl Cymraeg/Welsh title: Dathlu Gwyl Ddewi yn Abermo.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: March 10, 1960..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch... more

Golden Wedding celebrations at the Orthopaedic Hospital, Gobowen

Teitl Cymraeg/Welsh title: Dathliad Penblwydd Priodas Aur yn yr Ysbyty Orthopedig, Gobowen.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Image of the golden wedding celebration of Mr and Mrs... more

Aberaman Miners' Training Centre

Teitl Cymraeg/Welsh title: Canolfan Hyfforddi Glowyr Aberaman.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: October 5, 1951.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Referenc... more

Fête at Arddleen

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gŵyl yn Arddlîn.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: May 1, 1952..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch03043).Rhif co... more

Collection of scrap aluminium in Welshpool by the Women's Voluntary Service

Teitl Cymraeg/Welsh title: Gwasanaeth Gwirfoddol y Menywod yn casglu alwminiwm sgrap yn y Trallwng.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: July 27, 1940. .Cyfrwng/Medium: Negydd ff... more

Centenary of Capel Deunant, Aberdaron

Teitl Cymraeg/Welsh title: Can-mlwyddiant Capel Deunant, Aberdaron.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: May 26, 1960. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Refe... more

Brownie Revels at Ellesmere

Teitl Cymraeg/Welsh title: Miri'r Brownies yn Ellesmere.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: June 30, 1954.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch0... more

Children of Moss Valley, near Wrexham

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant o Ddyffryn Moss, ger Wrecsam.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: August 25, 1953.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Referenc... more

Gypsies camping - probably Swansea

Teitl Cymraeg/Welsh title: Sipsiwn yn gwersylla - mwy na thebyg yn Abertawe. .Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: June 1, 1953..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfe... more

Combined Newbridge and Pontypool Team versus the Springboks

Teitl Cymraeg/Welsh title:Cyfuniad o dimau Trecelyn a Phont-y-pŵl yn erbyn y Springboks.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: October 26, 1951..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film... more

Bob Owen, Croesor, with his wife and some of his books

Teitl Cymraeg/Welsh title:Bob Owen, Croesor, gyda'i wraig ac ychydig o'i lyfrau.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 25, 1958.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negativ... more

Mrs Lettice Rees harvesting cockles on Cefn Sidan beach, Pembrey

Teitl Cymraeg/Welsh title: Mrs Lettice Rees yn hel cocos ar draeth Cefn Sidan, Pen-bre.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: August 23, 1962.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film ne... more

Morda Hospital Fête, Oswestry

Teitl Cymraeg/Welsh title: Ffair Ysbyty Morda, Croesoswallt.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: September 22, 1954..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Refere... more

Freezing conditions at Welshpool in the severe weather around Christmas 1940

Teitl Cymraeg/Welsh title: Rhew ac eira yn y Trallwng yn ystod y tywydd gwael adeg Nadolig 1940.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 1, 1941..Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm... more

Boys of the Newtown Scout troop collecting waste paper

Teitl Cymraeg/Welsh title: Bechgyn mintai sgowtiaid y Drenewydd yn casglu papur gwastraff..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: November 4, 1939.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Fi... more

A campaign trip by Penparcau Freedom from Hunger to Austria

Teitl Cymraeg/Welsh title:Taith ymgyrch Rhyddid Rhag Newyn Penparcau Aberystwyth i Awstria.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: June 20, 1963. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Fil... more

Freshers in St Mary’s College, Bangor.

Teitl Cymraeg/Welsh title: Y glasfyrfyrwyr yng Ngholeg y Santes Fair, Bangor.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: October 5, 1961. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.C... more

Boys in wigwams, Barmouth

Teitl Cymraeg/Welsh title: Bechgyn mewn wigwams, Bermo.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 1, 1953.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gc... more

Cricket Coaching School at Oswestry

Teitl Cymraeg/Welsh title: Ysgol Hyfforddiant criced yng Nghroesoswallt.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Images of George Watson, former Leicestershire County cricketer coaching... more

Floods at Llanrwst, January 1965 after a dam on an old lead mine reservoir burst

Teitl Cymraeg/Welsh title: Llifogydd yn Llanrwst, Ionawr 1965 ar ôl i argae ar gronfa mwynglawdd plwm hen byrstio.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: January 1, 1965.Cyfrwng/Medi... more

Cwm Pennant

Teitl Cymraeg/Welsh title: Cwm Pennant.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 1, 1961.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfeiriad/Reference: (gch25916).Rhif cof... more

B. S. Bacon (Games) Ltd toy factory in Llanrwst

Teitl Cymraeg/Welsh title: Ffatri Deganau B. S. Bacon (Games) Ltd, yn Llanrwst.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Image shows some of the 25 young people employed at the factory i... more

[Evacuees enjoying a nature lesson in Caersws]

Teitl Cymraeg/Welsh title: Faciwis yn mwynhau gwers natur yng Nghaersws.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: October 28, 1939. .Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negative.Cyfei... more

Meirion Dairy, Rhydymain

Teitl Cymraeg/Welsh title: Hufenfa Meirion, Rhydymain.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Nodyn/Note: Image shows workers grading eggs..Dyddiad/Date: January 15, 1954.Cyfrwng/Medium: Negydd f... more

[A split second high speed flash picture at the Oswestry Fun Fair of the "Whirling Whip", 1948]

Teitl Cymraeg/Welsh title: Llun flash cyflym hanner eiliad o'r "Whirling Whip" yn Ffair Croesoswallt, 1948.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: March 10, 1948. .Cyfrwng/... more

Llanfair Caereinion Girl Guides camping at Llangyniew

Teitl Cymraeg/Welsh title: Geidiaid Llanfair Caereinion yn gwersylla yn Llangynyw.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: August 23, 1941.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negativ... more

Children of West Felton Methodist Church performing the Nativity Play

Teitl Cymraeg/Welsh title: Plant Eglwys Methodistaidd West Felton yn perfformio Drama'r Geni..Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: December 21, 1955.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm ... more