The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Dirck Volckertsz Coornhert

Dirck Volckertszoon Coornhert, Dutch writer, philosopher, translator, politician, theologian and artist. Created by: PICRYL - Public Domain Media Search EngineDated: 1580
Portret van Dirck Volckertsz Coornhert in allegorische omlijsting
As a child Coornhert spent some years in Spain and Portugal.
After learning Latin in 1552, Coornhert published Dutch translations from Cicero, Seneca and Boethius. His 1562 translation of the first twelve books of Homer's Odyssey is one of the first major works of Dutch Renaissance poetry. He was appointed secretary to the city of Haarlem (1562) and secretary to the burgomasters (1564).

Imprisoned at the Hague in 1568, he escaped to Cleves, where he maintained himself by his art. In 1572, he was for a short time secretary of state in the Dutch Republic. Inspired by his time in jail, he wrote a book "Boeventucht" on the causes of crime with ideas for more humane methods of punishment and correction.

Coornhert was famous as a politician, an engraver, and a theologian. He was both against Catholics and Reformers and strove in favor of tolerance, opposing capital punishment for heretics.

Coornhert also wrote a preface to the Dutch grammar published, and a number of poems. By the time he died in 1590, his Dutch translation of the New Testament (following the Latin version of Erasmus) was left unfinished. His collected works, in prose and verse, were published in 1630 in 3 volumes.

Isaac D'Israeli called him "one of the fathers of Dutch literature, and even of their arts."
473 Media in collectionpage 1 of 5
Dirck Volckertsz Coornhert - Roem overwint de dood

Dirck Volckertsz Coornhert - Roem overwint de dood

In de wolken de personificatie van Roem. Ze blaast op een hoorn. Onder haar op de grond ligt het lijk van de Dood, zijn zeis is gebroken. Roem is sterker dan de dood. De prent maakt deel uit van een zesdelige s... More

Overgave van de hertog van Saksen op het slagveld van Mühlberg, 1547

Overgave van de hertog van Saksen op het slagveld van Mühlberg, 1547

Na de slag bij Mühlberg (1547) geeft Johan Frederik, keurvorst van Saksen, zich over aan Karel V. Naast Karel V de hertog van Alva en koning Ferdinand van Oostenrijk. In de achtergrond de veldslag. De prent maa... More

Portret van Dirck Volckertsz Coornhert in allegorische omlijsting

Portret van Dirck Volckertsz Coornhert in allegorische omlijsting

Public domain photograph of portrait print, engraving, book illustration, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dirck Volckertsz Coornhert - Zelfkennis inspireert het geweten met afschuw

Dirck Volckertsz Coornhert - Zelfkennis inspireert het geweten met afs...

De naakte mens kijkt in een spiegel. De roede in zijn handen verwijst naar de afschuw die met zelfkennis komt. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een veertiendelige serie met als onde... More

Judit hakt het hoofd van Holofernes af

Judit hakt het hoofd van Holofernes af

Holofernes ligt op een bed met baldakijn. Judit heeft hem bij zijn haren vast met haar linkerhand, haar rechterhand met het zwaard is opgeheven. Buiten de tent zit haar dienstmaagd op wacht. De prent is deel va... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Dood overwint het Geloof

Dirck Volckertsz Coornhert - Dood overwint het Geloof

In de wolken de gevleugelde Dood met een zeis. Onder hem op de grond ligt het lijk van het Geloof, haar kaars is gebroken. De dood is sterker dan het geloof. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie over... More

Dood van de zonde brengt een nieuw mens tot leven

Dood van de zonde brengt een nieuw mens tot leven

De personificatie van de Dood houdt een mensenhart in zijn rechterhand. In zijn linkerhand heeft hij een speer waarmee hij het hart wilt doorboren. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van ... More

Verkeerde overtuiging vervreemt de wereld van de waarheid

Verkeerde overtuiging vervreemt de wereld van de waarheid

Een man met een zotskap is de personificatie Dwaze Wereld (Mundus Fascinatus). Hij wordt betoverd door Verkeerde Overtuiging (Opinio), een vrouw met twee brillen op het voorhoofd. Zij leest uit een boek toverfo... More

Gebod der liefde veroorzaakt de dood van de zonde

Gebod der liefde veroorzaakt de dood van de zonde

Mozes met in zijn rechterhand een schedel (de dood) en in zijn linkerhand de stenen tafel met de tien geboden. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een veertiendelige serie met als onde... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Salomo en de koningin van Seba

Dirck Volckertsz Coornhert - Salomo en de koningin van Seba

De koningin van Seba komt aan bij het hof van koning Salomo. Haar knechten dragen allerlei geschenken mee voor de koning. De koningin van Seba test de wijsheid van Salomo door hem allerlei raadsels voor te leggen.

Hendrick Goltzius - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Hendrick Goltzius - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Portret in ovaal van de humanist en kunstenaar Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590), zonder de ornamentomlijsting die op andere versies te zien is (van aparte plaat gedrukt). Randschrift in het Latijn, waari... More

Dirck Volckertsz Coornhert - In het stervensuur baat geen rijkdom

Dirck Volckertsz Coornhert - In het stervensuur baat geen rijkdom

Op het eind van zijn leven wordt de Mens geconfronteerd met de Dood. Hij richt zijn dodelijke pijl op hem. De mens zoekt bescherming achter het beeld van de Hoop, maar de zak met geld begeeft het en valt om. Ee... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Job wordt door Satan gegeseld

Dirck Volckertsz Coornhert - Job wordt door Satan gegeseld

Rechts op de voorgrond zit Job op een steen. Satan geselt hem met een roede en geeft hem zweren. Links wordt Job door zijn vrouw bespot. Op de achtergrond liggen de lijken van Jobs kinderen tussen de brokstukke... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Huwelijksnacht van Tobias en Sara

Dirck Volckertsz Coornhert - Huwelijksnacht van Tobias en Sara

In de slaapkamer knielen Tobias en Sara in gebed om Gods zegen en bescherming over hun huwelijk te vragen. Op de achtergrond vlucht de demon weg door de lever en het hart van de vis die Tobias op het vuur legde.

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus overwint de tijd

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus overwint de tijd

In de wolken Christus. Hij staat op een wereldbol en draagt het kruis. Rondom hem cherubijnen. Onder hem op de grond ligt het lijk van Tijd, zijn staf gebroken. Christus zijn macht is sterker dan dat van de tij... More

Uitnodiging van de profeet aan de godsman

Uitnodiging van de profeet aan de godsman

De godsman zit onder een boom. Een profeet uit Betel komt op een ezel langs en nodigt hem uit om in zijn huis te komen eten (1 Koningen 13: 11-18). Hoewel God hem dit verboden heeft, gaat de godsman akkoord. De... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Ecce Homo

Dirck Volckertsz Coornhert - Ecce Homo

Pontius Pilatus toont de gegeselde Christus aan het Joodse volk. De prent is deel van een dertigdelige serie met prenten over de zondeval en Christus' passie.

Dood van de godsman door een leeuw

Dood van de godsman door een leeuw

Op de terugweg naar huis wordt de godsman aangevallen door een leeuw (1 Koningen 13:24). Op de achtergrond wordt het lijk van de godsman door de oude profeet begraven. De prent heeft een Nederlands onderschrift... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Rebekka ontmoet Eliëzer bij de waterput

Dirck Volckertsz Coornhert - Rebekka ontmoet Eliëzer bij de waterput

Op de voorgrond bidt Eliëzer, de knecht van Abraham, tot God. Hij krijgt te horen dat diegene die hem bij een bron water aanbiedt de geschikte vrouw zou zijn voor Isaak. Op de achtergrond ontmoet Eliëzier Rebek... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Doop van Christus

Dirck Volckertsz Coornhert - Doop van Christus

Christus wordt door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt. Boven hun hoofden de duif van de Heilige Geest. Engelen houden Christus' kleren vast op de oever.

Dirck Volckertsz Coornhert - Levi

Dirck Volckertsz Coornhert - Levi

Levi, de derde zoon van Jakob. Hij heeft een vlammend zwaard in de hand, het symbool voor gramschap. Uit oncontroleerbare woede hadden Levi en zijn broer Simeon de stad Sichem vernietigd. Levi zit op een beer, ... More

Met rijkdom, macht en genot verleidt de duivel de mens

Met rijkdom, macht en genot verleidt de duivel de mens

De duivel schildert op een groot menselijk hart de afbeelding van een zak geld, een naakte vrouw en enkele kronen en scepters. Een jonge man kijkt gefascineerd toe,en merkt niet dat een naakte vrouw een touw aa... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Kindermoord te Betlehem

Dirck Volckertsz Coornhert - Kindermoord te Betlehem

De soldaten van Herodes vermoorden alle jongens van twee jaar en jonger in Betlehem. De moeders van de kinderen proberen ze tegen te houden. In de achtergrond geeft Herodes het bevel tot het bloedbad.

Wijn verstoort de zintuigen en veroorzaakt geheugenverlies

Wijn verstoort de zintuigen en veroorzaakt geheugenverlies

Bacchus verslaat Minerva, godin van de wijsheid, met een zwaard. Hij duwt haar weg. Achter Bacchus ligt de gewonde personificatie van de zintuigen. Wijn zorgt dus voor geheugenverlies en verstoort de zintuigen.... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Zittende naakte jongeman, van voren gezien. Uit serie van 20 prenten met Michelangelo's naakten in de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Zittende naakte jongeman, in profiel naar links. Uit serie van 20 prenten met Michelangelo's naakten in de Sixtijnse kapel.

The Rich Man on His Deathbed, from The Parable of Lazarus and the Rich Man, plate 2

The Rich Man on His Deathbed, from The Parable of Lazarus and the Rich...

Public domain reproduction of art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Dirck Volckertsz Coornhert - Dorstigen laven

Dirck Volckertsz Coornhert - Dorstigen laven

Een man geeft een kreupele bedelaar zonder arm te drinken uit een kruik. Op de achtergrond drinken meer bedelaars. Op de voorgrond drinkt het Christuskind uit een fles. De prent heeft een Nederlands onderschrif... More

Willem II, hertog van Gelre, onderwerpt zich aan het gezag van Karel V, 1543

Willem II, hertog van Gelre, onderwerpt zich aan het gezag van Karel V...

Tijdens de Vrede van Venlo (1543) knielt de hertog van Gelre, Willem II, voor de troon van keizer Karel V en onderwerpt zich aan zijn macht. Hij overhandigt hem het wapenschild van Gelre. De prent maakt deel ui... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Belegering van de Engelenburcht, 1527

Dirck Volckertsz Coornhert - Belegering van de Engelenburcht, 1527

De belegering van de Engelenburcht in Rome (1527). Clemens VII kijkt vanuit de Engelenburcht naar de bezettingsmacht van Rome. Twee kanonnen op de voorgrond. Op de achtergrond de Tiber en de Engelenburcht. De p... More

Overgave van de hertog van Saksen op het slagveld van Mühlberg, 1547

Overgave van de hertog van Saksen op het slagveld van Mühlberg, 1547

Na de slag bij Mühlberg (1547) geeft Johan Frederik, keurvorst van Saksen, zich over aan Karel V. Naast Karel V de hertog van Alva en koning Ferdinand van Oostenrijk. In de achtergrond de veldslag. De prent hee... More

Dirck Volckertsz Coornhert - De Deugdzame vrouw doet aan naastenliefde

Dirck Volckertsz Coornhert - De Deugdzame vrouw doet aan naastenliefde

De deugdzame vrouw deelt brood uit aan de armen. Een van de bedelaars is de personificatie van Naastenliefde. Op de achtergrond kleedt de deugdzame vrouw de naakten. De prent is gebaseerd op Spreuken 31:20: 'Ha... More

Paus Clemens VII belegerd in Castel Sant' Angelo, 1527, nr. 4

Paus Clemens VII belegerd in Castel Sant' Angelo, 1527, nr. 4

Paus Clemens VII belegerd in Castel Sant' Angelo, 1527. Soldaten bij geschut gericht vanaf de brug op de vesting. De paus kijkt uit een raam naar buiten. Onderschriften in twee regels Latijn, vier regels Spaans... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Isaak

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Isaak

Op de voorgrond Isaak, rijdend op een dromedaris. In zijn rechterhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel twee boeien als teken van zijn vrijwillige lijdzaamheid. Hij trekt een kar met attributen van zijn... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Dirck Volckertsz Coornhert - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Public domain photo of man portrait art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dirck Volckertsz Coornhert - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Dirck Volckertsz Coornhert - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Public domain photo of man portrait art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Wie begeerte en leugen doodt wordt gelauwerd door waarheid

Wie begeerte en leugen doodt wordt gelauwerd door waarheid

Met behulp van de Waarheid (Operans Veritatem) heeft de mens Blinde Begeerte (Amor Coecus), afgebeeld als cupido, verslagen. Hij doodt hem door middel van een lans tussen de ribben. Ook de schaduwfiguur Leugen ... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Inname van Tunis, 1535

Dirck Volckertsz Coornhert - Inname van Tunis, 1535

Verovering van Tunis, 1535. De keizerlijke troepen trekken de stad binnen. Onderschrift in twee regels Latijn.

Willem II, hertog van Gelre, onderwerpt zich aan het gezag van Karel V, 1543

Willem II, hertog van Gelre, onderwerpt zich aan het gezag van Karel V...

Onderwerping van Willem V van Kleef in 1543. De hertog knielt voor de keizer in zijn legertent. Onderschrift in twee regels Latijn.

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskleding

Dirck Volckertsz Coornhert - Bestraffing van de man zonder bruiloftskl...

Een bruiloftsfeest waar de gasten zich tegoed doen aan een maaltijd. Een man zonder bruiloftskleren wilt zich bij het bruiloftsfeest voegen maar wordt tegengehouden door de koning die het feest heeft georganise... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Dirck Volckertsz Coornhert - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Portret van geleerde, schrijver en kunstenaar Dirck Volckertsz. Coornhert. Onderaan in de marge een drieregelige tekst in het Frans.

Dirk Volckertsz Coornhert - Zebulun, from the series The Twelve Patriarchs

Dirk Volckertsz Coornhert - Zebulun, from the series The Twelve Patria...

Public domain photo of Dutch art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zinnelijke liefde overwint de aardse bezigheden

Dirck Volckertsz Coornhert - Zinnelijke liefde overwint de aardse bezi...

In de wolken de gevleugelde Cupido, pijl en boog in aanslag. Onder hem, verspreid op de grond, liggen de symbolen van wereldse en geestelijke macht (kroon, kardinaalshoed, mijter), van werk (een schoffel, een z... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Dwaasheid van hebzucht en gierigheid

Dirck Volckertsz Coornhert - Dwaasheid van hebzucht en gierigheid

Een zot in zijn kantoor. Hij geeft een goedgevulde beurs aan een gevleugelde hond. De zot staat op een weegschaal (en treedt zo rechtvaardigheid met voeten). Achter hem staat een demon met een pijl en boog en e... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Judit voor Holofernes

Dirck Volckertsz Coornhert - Judit voor Holofernes

Judit zit geknield voor Holofernes en smeekt om genade. Holofernes spaart haar. De prent maakt deel uit van een achtdelige serie die het verhaal vertelt van Judit en Holofernes.

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus en de overspelige vrouw

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus en de overspelige vrouw

In de tempel brengen verschillende farizeeën een vrouw die op overspel betrapt is bij Christus. De farizeeën vragen wat Christus vindt van de wet van Mozes waarin staat dat zulke vrouwen moeten worden gestenigd... More

The Devil Fills the Human Heart with Lust for Riches, Power and Pleasure

The Devil Fills the Human Heart with Lust for Riches, Power and Pleasu...

The winged devil is busy painting a shield with depictions of earthly desires: a sack of money, a nude woman, crowns and sceptres. Meanwhile, the young admirer of the diabolical work of art is being shackled. T... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus voor Herodes

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus voor Herodes

Christus wordt voor Herodes gebracht. Herodus laat Christus een prachtig wit gewaad dragen. De prent is deel van een dertigdelige serie met prenten over de zondeval en Christus' passie.

Uitnodiging van de profeet aan de godsman

Uitnodiging van de profeet aan de godsman

De godsman zit onder een boom. Een profeet uit Betel komt op een ezel langs en nodigt hem uit om in zijn huis te komen eten (1 Koningen 13: 11-18). Hoewel God hem dit verboden heeft, gaat de godsman akkoord. De... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Laatste Avondmaal

Dirck Volckertsz Coornhert - Laatste Avondmaal

Christus en zijn leerlingen rondom een ronde tafel. Christus vertelt zijn apostelen dat een van hen hem zal verraden. De apostelen verwerpen de voorspelling van Christus en discussiëren met elkaar. De prent is ... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Rovers laten de reiziger halfdood achter

Dirck Volckertsz Coornhert - Rovers laten de reiziger halfdood achter

Twee mannen hebben een reizer overvallen, zijn kleren uitgetrokken en laten hem voor halfdood liggen. De prent maakt deel uit van een serie over Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Wetenschap en liefde kunnen de wereld niet beteugelen

Wetenschap en liefde kunnen de wereld niet beteugelen

Een onbeteugeld paard met een wereldbol op zijn rug sleurt Kennis en Liefde mee die het beest probeerden te beteugelen met een touw. Hun dwaasheid wordt aangetoond door de zotskappen die ze dragen. De prent maa... More

Reuben [Genesis 49:3-4], from the series The Twelve Patriarchs

Reuben [Genesis 49:3-4], from the series The Twelve Patriarchs

Public domain photo of Dutch art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Zittende naakte jongeman,van voren gezien. Uit serie van 20 prenten met Michelangelo's naakten in de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Laatste Oordeel

Dirck Volckertsz Coornhert - Laatste Oordeel

Christus met banier op de wolken. Rondom hem engelen die op trompetten blazen. Onder hem de mensen die naar hemel of naar de hel worden geleid door duivels of engelen. De prent heeft een Nederlands onderschrift... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Twee zwaardvechters

Dirck Volckertsz Coornhert - Twee zwaardvechters

Twee naakte zwaardvechters. De prent maakt deel uit van een serie over twee zwaardvechters in een tweekamp.

Dirck Volckertsz Coornhert - Paulus doopt de inwoners van Efeze

Dirck Volckertsz Coornhert - Paulus doopt de inwoners van Efeze

Paulus doopt enkele inwoners van Efeze. De Heilige Geest daalt op hen neer in de vorm van een duif. Op de voorgrond bestuderen de nieuwe christenen het Heilig Schrift. Met een Latijns onderschrift.

Beeldenbinnenplaats in de Casa Sassi te Rome

Beeldenbinnenplaats in de Casa Sassi te Rome

De binnenplaats van de Casa Sassi te Rome, een toentijdse bekende privé-verzameling van antieke beelden. In verschillende niches antieke beeldhouwkunst.

Dirck Volckertsz Coornhert - Bileam (Balaäm) en de engel

Dirck Volckertsz Coornhert - Bileam (Balaäm) en de engel

Een landschap met een ruïne. Centraal Bileam op zijn ezel. De ezel van Bileam weigert verder te gaan omdat een engel met een zwaard het dier bedreigt. Bileam slaat zijn ezel met een stok. De prent heeft een Lat... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Keizerlijk kamp te Ingolstadt, 1546

Dirck Volckertsz Coornhert - Keizerlijk kamp te Ingolstadt, 1546

Keizer Karel V inspecteert zijn troepen te Ingolstadt (1546) en spreekt hen moed in. In de achtergrond komt de graaf van Buren samen met zijn leger aan bij de tent van Karel V. De prent heeft een Latijns, Spaan... More

Dirck Volckertsz Coornhert - De Deugdzame vrouw spint

Dirck Volckertsz Coornhert - De Deugdzame vrouw spint

De deugdzame huisvrouw spint wol en linnen. Haar dienstmaagden helpen haar. De prent is gebaseerd op Spreuken 31:12: 'De deugdzame vrouw zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde'. De afbeelding he... More

Dirck Volckertsz Coornhert - De Deugdzame vrouw spint

Dirck Volckertsz Coornhert - De Deugdzame vrouw spint

De deugdzame huisvrouw spint wol en linnen. Haar dienstmaagden helpen haar. De prent is gebaseerd op Spreuken 31:12: 'De deugdzame vrouw zoekt wol en linnen uit, en spint en weeft met vreugde'. De afbeelding he... More

De deugdzame vrouw als een kroon voor haar man

De deugdzame vrouw als een kroon voor haar man

De deugdzame vrouw plaatst een kroon op het hoofd van haar man, die voor haar zit. Op de achtergrond de oudsten van de stad die in bewondering naar de man kijken. De afbeelding is gebaseerd op Spreuken 12:4: 'E... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Ontzet van Wenen, 1529, nr. 5

Dirck Volckertsz Coornhert - Ontzet van Wenen, 1529, nr. 5

Ontzet van Wenen. De legers van Karel V dwingen de Turken onder leiding van sultan Süleyman I de Grote het beleg van Wenen op te geven, 1529. Ridders met pieken te paard. Onderschriften in twee regels Latijn, v... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Job

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Job

Op de voorgrond Job, rijdend op een schildpad. In zijn rechterhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel een weegschaal, een gevleugeld hart en een vlammend zwaard dat het hart lossnijdt van de wereld. Acht... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Waarheid leert de mens God aanbidden

Dirck Volckertsz Coornhert - Waarheid leert de mens God aanbidden

De Ware Gelovige (Adorator Verus) wordt door Waarheid begeleid. Zij wijst hem het stralende licht van God dat vanachter duistere wolken tevoorschijn komt. Door zich te laten leiden door Waarheid, wordt de Ware ... More

Overgave van de landgraaf van Hessen, 1547

Overgave van de landgraaf van Hessen, 1547

De onderwerping Filips landgraaf van Hessen, 1547. De graaf knielend voor de keizer. Onderschrift in twee regels Latijn.

Dirck Volckertsz Coornhert - Eerste voorwendsel: de nieuwe akker

Dirck Volckertsz Coornhert - Eerste voorwendsel: de nieuwe akker

De boodschapper komt bij de eerste gast en nodigt hem uit voor het feest. De gast verontschuldigt zich met het voorwendsel dat hij een nieuwe akker heeft gekocht. Hij wijst naar de akker op de achtergrond. De p... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Tweede voorwendsel: de nieuwe kudde

Dirck Volckertsz Coornhert - Tweede voorwendsel: de nieuwe kudde

De boodschapper van de koning komt bij de tweede gast en nodigt hem uit voor het bruiloftsfeest. De gast verontschuldigt zich met het voorwendsel dat hij een nieuwe kudde vee heeft gekocht. De man wijst naar de... More

Hendrick Goltzius - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Hendrick Goltzius - Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert

Portret in ovaal van de humanist en kunstenaar Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590), met ornamentomlijsting (van aparte plaat gedrukt). Opschrift in het Nederlands en onderschrift in het Latijn in de ornamen... More

Uit godsvruchtigheid doet de mens zijn plicht

Uit godsvruchtigheid doet de mens zijn plicht

De personificatie van Vroomheid (Pietas) geeft een bedelaar een aalmoes. Als attribuut houdt ze een brandend altaar in de hand. In de achtergrond uitingen van godsvruchtig leven: ziekenbezoek als een van de wer... More

Van hoog tot laag wordt de mens beloond voor zijn deugdzaamheid

Van hoog tot laag wordt de mens beloond voor zijn deugdzaamheid

De personificatie van Gunst (Favor) beloont ieder deugdzaam mens. In haar handen een hart met een schep (liefde voor de arbeider) en een hart met een scepter (liefde voor de heerser). In de achtergrond wordt de... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

Dirck Volckertsz Coornhert - Voorbereidingen voor het bruiloftsfeest

Een koning geeft zijn dienaar de opdracht gegeven om de bruiloftsgasten uit te nodigen voor het bruiloftsfeest van zijn zoon. Op de voorgrond slachten knechten het beste mestvee voor het feestmaal. Midden boven... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Six Sayings about Fortune

Dirck Volckertsz Coornhert - Six Sayings about Fortune

Picryl description: Public domain image of an artwork, female nude figure, free to use, no copyright restrictions.

Dirck Volckertsz Coornhert - Judaskus en arrestatie van Christus

Dirck Volckertsz Coornhert - Judaskus en arrestatie van Christus

Judas kust Christus op de wang. De soldaten omsingelen en arresteren hem. Petrus probeert Christus te verdedigen en valt een van de soldaten aan.. De prent is deel van een dertigdelige serie met prenten over de... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Kruisafneming

Dirck Volckertsz Coornhert - Kruisafneming

Christus wordt het kruis afgenomen door Jozef van Arimatea en Nikodemus. Anderen helpen. De prent is deel van een dertigdelige serie met prenten over de zondeval en Christus' passie.

Uitnodiging van de profeet aan de godsman

Uitnodiging van de profeet aan de godsman

De godsman zit onder een boom. Een profeet uit Betel komt op een ezel langs en nodigt hem uit om in zijn huis te komen eten (1 Koningen 13: 11-18). Hoewel God hem dit verboden heeft, gaat de godsman akkoord. De... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus in de hof van Getsemane

Dirck Volckertsz Coornhert - Christus in de hof van Getsemane

Christus bidt tot God in de hof van olijven. Zijn drie leerlingen slapen ondertussen. In de wolken verschijnt een engel om hem te troosten. In de achtergrond wijst Judas de soldaten de plek waar Christus bidt. ... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Thuiskomst van de verloren zoon

Dirck Volckertsz Coornhert - Thuiskomst van de verloren zoon

De verloren zoon keert terug naar huis. Hij wordt daar opgewacht door zijn vader, die hem hartelijk verwelkomt. Op de achtergrond wordt een kalf geslacht voor een feestmaal om de terugkeer van de zoon te vieren.

Dirck Volckertsz Coornhert - Bespotting van Christus

Dirck Volckertsz Coornhert - Bespotting van Christus

Christus wordt bespot door de soldaten in de gevangenis. Hij is geblinddoekt en gebonden. Soldaten slaan, spotten, en vernederen hem. De prent is deel van een dertigdelige serie met prenten over de zondeval en ... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Annunciatie

Dirck Volckertsz Coornhert - Annunciatie

Maria zit op de knieën voor haar bed en leest een boek. Ze wordt bezocht door de engel Gabriël. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal baren die Christus zal heten. Boven in de wolken het gezicht van God die de H... More

Dirck Volckertsz Coornhert - God verschijnt voor Abraham

Dirck Volckertsz Coornhert - God verschijnt voor Abraham

God verschijnt voor Abraham en bespreekt met hem het verbond dat hij wil aangaan met het volk van Abraham. Op de achtergrond worden Ismaël en alle mannelijke leden van de stam besneden, een van de voorwaarden v... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Geboorte van Peres en Zerach

Dirck Volckertsz Coornhert - Geboorte van Peres en Zerach

Tamar ligt op het kraambed. Ze heeft net een tweeling gebaard: Peres en Zerach. De vroedvrouwen verzorgen de baby's. De prent maakt deel uit van een serie over de geschiedenis van Juda en Tamar

Dirck Volckertsz Coornhert - Abraham en Sara trekken Kanaän binnen

Dirck Volckertsz Coornhert - Abraham en Sara trekken Kanaän binnen

Abraham en Sara trekken Kanaän binnen met hun gevolg. Op de achtergrond bidden de twee voor een altaar dat Abraham heeft opgetrokken ter ere van God. De prent maakt deel uit van een serie over de geschiedenis v... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob

Dirck Volckertsz Coornhert - Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan...

Esau, gekleed als jager, heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jakob voor een bord linzen. Hij doet zich te goed aan de linzen. Jakob zit tegenover hem. De prent maakt deel uit van een serie over de geschi... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Simeon

Dirck Volckertsz Coornhert - Simeon

Simeon, de tweede zoon van Jakob. Een kater zit naast hem. Simeon wordt afgebeeld met helm en zwaard. Hij kijkt naar het standbeeld van Afgunst (Invidia), symbool voor de jaloezie van Simeon tegenover zijn broe... More

Dirk Volckertsz Coornhert - Benjamin, from the series The Twelve Patriarchs

Dirk Volckertsz Coornhert - Benjamin, from the series The Twelve Patri...

Public domain photo of Antique sculpture, Europe, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Visioen van de rijke man in de hel

Visioen van de rijke man in de hel

De rijke man in de hel. Hij wordt geplaagd door helse vlammen, demonen en duivels. De muil van het hellebeest probeert hem op te slokken. In een visioen ziet hij de arme Lazarus op de schoot van Abraham. De aar... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Zittend naakt uit de Sixtijnse kapel.

Zittende naakte jongeman, in profiel naar links. Uit serie van 20 prenten met Michelangelo's naakten in de Sixtijnse kapel.

Dirck Volckertsz Coornhert - Wijn brengt de mens uit balans

Dirck Volckertsz Coornhert - Wijn brengt de mens uit balans

Terwijl de dronkaard uit een kelk drinkt tracht Bacchus hem uit balans te brengen door zijn rechtervoet op te heffen. In de achtergrond draagt een sater een druiventros aan. De prent maakt deel uit van een vier... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Twee worstelaars

Dirck Volckertsz Coornhert - Twee worstelaars

Twee naakte worstelaars. De prent maakt deel uit van een serie over twee worstelaars in gevecht.

Dirck Volckertsz Coornhert - Twee worstelaars

Dirck Volckertsz Coornhert - Twee worstelaars

Twee naakte worstelaars. De prent maakt deel uit van een serie over twee worstelaars in gevecht.

Dirck Volckertsz Coornhert - Onderwerping van zes Duitse steden, 1547

Dirck Volckertsz Coornhert - Onderwerping van zes Duitse steden, 1547

Zes duitse steden onderwerpen zich aan Karel V in 1547 na de Slag bij Mühlberg. De leiders van de steden knielen voor de troon van Karel V. In hun handen de sleutels van hun stad. De prent heeft een Latijns, Sp... More

Geloof zuivert de harten van de mens met het bloed van Christus

Geloof zuivert de harten van de mens met het bloed van Christus

Christus vult het bassin van de genadebron met bloed uit zijn zijwonde. In het bassin drijven de harten van de mens. De personificatie van het Geloof reinigt met een kruisvormige bezem de harten met het bloed v... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Jozef

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Jozef

Op de voorgrond Jozef, rijdend op een rund. In zijn linkerhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel een bijenkorf, gedragen door een Phoenix, symbool voor zijn kuisheid. Achter Jozef probeert de vrouw van ... More

No Shield Protects against Misfortune; The Greater your Fortune, the Bigger your Sorrows

No Shield Protects against Misfortune; The Greater your Fortune, the B...

Most of the sayings in the series warn the viewer of the whims of fate and the uselessness of striving for worldly goods.

No Shield Protects against Misfortune; The Greater your Fortune, the Bigger your Sorrows

No Shield Protects against Misfortune; The Greater your Fortune, the B...

Most of the sayings in the series warn the viewer of the whims of fate and the uselessness of striving for worldly goods.

Voor de ware gemeente Gods staat de hemel open

Voor de ware gemeente Gods staat de hemel open

De Waarheid begeleidt de Gemeente Gods (Ecclesia Dei: een vrouw met een rond kerkgebouw op haar hoofd) naar de poorten van de hemel, die worden opengehouden door een engel. De prent heeft een Latijns en een Ned... More

Previous

of 5

Next