PICRYL
PICRYL

The World's Largest Public Domain Source

  • homeHome
  • searchSearch
  • collectionsCollections
  • camera_altMedia
  • infoAbout

  • account_boxLogin

Historic Maps of Bulgaria and Vicinity

Historic maps of Bulgaria and vicinity from Bulgarian National Library
Richardi de Haldingham seu de Bello Mappamundi inter annos 1276-1283 p. Ch.conspirata Herefordi Angliae consrvata : [Херефордска карта]
71 Media in collectionpage 1 of 1

Thracia et Bulgaria cum viciniis : Карта

В долния ляв ъгъл на картата е гравиран портрет на султан Махмут ІІ. На гърба на картата има подробни сведения за картографираната територия на готиш (gothic) и цифрата 67, изнесена в горния десен ъгъл на листа... more

Walachia, Servia, Bulgaria et Romania : [Стара карта]

Publication: Atlas Minor. Crisply engraved small map of the Eastern Balkans, centered on Bulgaria and including the Bosphorus and Constantinople. It is adorned with decorative title and distance scale cartouche... more

Danubius fluvius Europae maximus, a fontibus ad ostia cum omnibus fluminibus, ab utroque latere in illum fluentibus : [Карта на течението на р. Дунав от изворите до устието с част от българските земи]

Картата е била включена в атласите на Жоан и Гилелмо Блау от средата на ХVІІ в. Възможно е картата, която е във фонда на библиотеката да е отпечатана 1740 г.; Мащаб в германски и италиански мили

[Dobroudja]

Фрагмент от атласа ан F. de Wit "Hungaria", л. 104, Амстердам 1688 г.

Bulgaria et Romania, divisa in singulares sangiacatus Silistriam, Nikopolin, Bodinum, Sardiam, Bysantium, Kirkeliam et Gallipolin, una cum finitimis regionibus Valachia, Servia , etc. : [Карта]

Картата вероятно е лист от Атлас на света на Герард и Леонард Фалк, издаден 1720 г.; Мащаб в унгарски и германски мили

Catre ancienne et moderne des differents etats et pais situez au long du Danube, pour servir a l`intelligence de l`histoire : [Историческа карта]

Репродукция на историческа карта на долнодунавските земи през античността с подробни обяснения от Захариас Шатлен, публикувана в неговия Исторически и модерен атлас, Амстердам 1720 или 1732 г. На картата няма г... more

La Hungarie : Suivant les novelles observation de Mess.rs. de l`Academie Royale des sciences, etc.

Разстояния в унгарски и немски левги

Fluviorum in Europa pricipis Danubii cum adiacentibus regnis nec non totius Graeciae et Archipelagi : Novissima tabula

Най-нова карта на течението на Дунав и прилежащите му страни заедно с Гърция и архипелата от Йохан Баптис Хоман, включена в неговия Нов атлас, Нюрнберг, 1707 г.; М 1:4 100 000; Мащаб в германски и унгарски мили

Theatrum belli ad Borysthenem Tyram [et] Danubium fluvios gesti : [Военна карта]

Карта на военните действия на Балканския полуостров по време на австро-турската война 1737-1739 г. от Жозеф Делил. Заглавие и на холандски и френски език; Мащаб във версти и италиански мили

Totius Danubii cum Adjacentibus Regnis nec non totius Graeciae et Archipelagi : Novissima tabula

Мащаб в германски, италиански, турски и унгарски мили

Turky in Europe and Hungary : Политико-историческа карта

Вероятно е картен лист от атлас; Мащаб в английски мили

Des Koenigreichs Bulgarien : westliche Haelfte

Карта на Франц Райли за нашите земи, обхващаща западната част на Царство България с р. Дунав. Картата е включена като N15 в т. 1. на неговия атлас, излязъл 1789 г. във Виена: Schauplatz Der Funf Theile Der Welt... more

Des Koenigreichs Bulgarien : oestliche Haelfte

Карта на Франц Райли за нашите земи, обхващаща днешна Североизточна България заедно с Добруджа и р. Дунав. Тя е включена като N14 в т. 1. на неговия атлас, излязъл 1789 г. във Виена: Schauplatz Der Funf Theile ... more

Carte generale de la Turquie d'Europe a la droite du Danube ou des beglerbegliks de Roum Jli, Bosna et Moree : dressee d'apres les meilleurs observations astronomiques, itineraires, cartes particulieres, & reconnaissances existantes jusqu'a ce jour

Картата е монтирана на платно. Първото издание е отпечатано 1818 г.; [М 1:1 337 000]; Lieues de France, de 25 au degre, 30 [=9,8]

Карта пространа на Европаическя Турцiя с надлежащи неы Княжества Унгровлахiя Сербiя и с независимото Княжество на Черня-горя : Издана от Димитрiя Ангелидева

Информацията за мащаба на картата е от: Христо Кънчев Александров "История на триангулацията в България". Шумен, 2010. Картата е монтирана върху платно; [М 1 : 512 000]

Evropske Turecko, Cerna hora, Recko a Jonske ostrovy : Карта

Картата е монтирана върху платно; М 1 : 3 000 000

Карта Австралiя

На картата липсват указания за мащаб и условни знаци; Поселенiя на Южный Валис

Главна карта от Европско Турско

Картата е монтирана на платно. Това е първата географска стенна карта, изработена за нуждите на българските училища; М 1:1 000 000

Главна карта от Европско Турско

Първото издание е от 1863г. Картата е монтирана на платно и е една от първите стенни карти, изработени за нуждите на българските училища; М 1:100 000

Карта предьявленная Константинопольской конференцiи 1876 года : Историческа и демографска карта

На картата няма година на издаване. Информацията е от: Дора Белчева - Попсавова " Обзор на картографската сбирка, съхранявана в Народна библиотека "Кирил и Методий", Известия на Народна библиотека "Кирил и Мето... more

Die Donau-Lander und die Balkan-Halbinsel : Theatre of the war between the Russia and the Turkey in Europe

Картата е монтирана върху платно и е подвързана в твърда подвързия. В горния ляв ъгъл има печат за дарение от П. Т. Пантелеев, София 1930 г.; М 1: 500 000; Разстояния в немски мили

Княжество България с близоседны-те независимы княжества Сърбiя, Черна-Гора, Ромънiя и останалы-те чясти от Европ.[ейска] Турцiя

Картата е монтирана на платно. Вероятно е отпечатана във Виена; М 1:1 000 000; Мащаб в нем., фр., англ. мили и тур. часове

[Устия на р. Дунав]

На картата липсват издателски данни и година на издаване. Вероятно е част от Карта на Балканския полуостров на А. Кривошиев. Монтирана е на платно в твърда подвързия; М 1:420 000; Разстояния в английски дюйм версти

Карта на Железните врата и новия канал : Изработена по данни от Австрийското параходно дружество

На картата липсват сведения за място и година на издаване. Монтирана е на платно в папка с твърди корици; М 1:4 000

Monialium Ebstorfensium Mappamoundi [annos 1280-1290] quae exeunte saeculo XIII. videtur picta. Hannoverae nunc adservaturq edidit Conradus Miller : [Ебсторфска карта]

Манастирска карта (Мапа Мунди), намерена в Ебсторфския манастир в Германия през XIX в. Създадена от неизвестен средновековен автор вероятно между 1280-1290 г. За "център" на плоската кръгла земя е възприет, съо... more

Carte du Danube et de ses embranchements entre Braila et la mer levee en 1870-1871 : Commission Europenne du Danube

Картните листове са монтирани на платно; М 1:73 000; Мащаб в морски мили

Richardi de Haldingham seu de Bello Mappamundi inter annos 1276-1283 p. Ch.conspirata Herefordi Angliae consrvata : [Херефордска карта]

Репродукция на една от най-известните световни карти, наречена на името на Hereford Cathedral в Англия, където оригиналът се съхранява и до днес. Вероятен създател или спонсор на тази манастирска карта е Ричард... more

"По пет на нож!" : [Карта Балканска война 1912]

На картата липсват сведения за година на издаване, за мащаб и за условни знаци. Вероятно е издадена 1912 г. Във фонда на библиотеката е влязла 1943 г.

Danubii fluminis (hic ab urbe Belgrado, per Mare Nigrum usque Constantinopolim defluentis exhibiti) pars infima, in qua Transylvania, Walachia, Moldavia, Bulgaria, Servia, Romania et Bessarabia cum vicinis regionibus ostenduntur... : [Карта на долното течение на Дунав с България и част от Черно море]

Картата е била включена в атласа на Йохан Баптист Хоман, издаден средата на ХVІІІ в.; М 1:2 000 000; Мащаб в унгарски, италиански и германски мили

Black sea. Varna bay : From the russian survey of 1829

Мащаб в морски мили. Нанесени дълбочини.

Карта на Новата България с естествените граници : [Историческа карта]

На картата няма година на издаване, липсват и данни за условни знаци. Вероятно е издадена през 1913 г. На картата, в кръгли медальони, са графичните портрети на балканските монарси : Сръбският крал Петър І (вля... more

[Карта на България] : [Топографска карта]

Картните листове са монтирани върху платно; М 1:42 000; 1 верста в 1 английски дюйм

Le cours du Danube des la source jusqu`a les Embouchures en 3 feuilles dont la I comprend pays Germaniques... : [Карта на течението на р. Дунав]

На картата няма година на издаване. Вероятно е отпечатана през 18 в.; Мащаб в унгарски, германски и италиански мили

Карта на Балканската освободителна война : [Историческа карта]

На картата няма година на издаване. Вероятно е издадена през 1913 г.Липсват данни за условни знаци. Под заглавието, в елипсовидни медалиони, са изрисувани портретите на балканските монарси; М 1:1 700 000

Usine hydro-electrique de Danube a Ybbs-Persenbeug : Carte generale

На картата няма година на издаване; М 1:25 000

[Карта на България] : [Топографска карта]

Подвързана в твърда подвързия. Липсват заглавни данни; М 1 : 42 000

Turcicum Imperium : Карта

Заглавие и на немски език; Мащаб в германски мили

Етнографска карта на Балканския полуостров според В. Кънчев и най - новата статистика на България : Етнографска карта

Картата е монтирана върху платно. На картата няма година на издаване; М 1 : 4 000 000

Българско Княжество : [Военна карта]

Използван е картен лист, който допълнително е оцветен с моливни бои в червено, зелено и синьо. Римски и арабски цифри са нанесени върху картата на ръка с черно мастило. Под рамката на картата има забележка, нан... more

Daciarum Moesiarum et Thraciae Vetus et nova Descriptio : Историческа карта

Вероятно старо копие на карта на Дакия, Мизия и Тракия в античността от Филип Клувериус (1580-1622)

Поправена и попълнена карта на България. 1899-1911. : Топографска карта

Част от предвижданите за изработване картни листове не са отпечатани. Картата е с липси. Върху някои от картите с моливни бои са нанасяни цветове; М 1 : 40 000

[Карта на долното течение на р. Дунав] : [Фрагмент от карта]

Заглавие и текст на гръцки език. Вероятно това е фрагмент от Велика карта на Гърция от Ригас Фереос (1757-1798), известен още като Ригас Велестинлис и като Константинос Ригас - национален герой на Гърция. Карта... more

България през Общоевропейската война : Оригинална карта към Алманах Царство България.

Текст в горния ляв ъгъл над рамката на картата : "Границите с розова боя са преди войната. Границите с виолетова боя са през войната (включ. заетите земи)". В десния ъгъл е отпечатан същият текст на немски език... more

Bulgarien : [Историческа карта]

На картата няма година на издаване; М 1:1 000 000

Das ist die Mapamundi und alle Land un Kungkreich wie sie ligend in der ganze Welt, [1480]

Репродукция на стара манастирска карта в кръгла форма, чийто оригинал е изработен около 1480 г. В центъра е разположен Ерусалим, на изток, в горния край, е Райската градина. На запад, в долния край, е Средиземн... more

Скица на земетръсната област в Южна България на 14 и 18 04 1928 г. : Карта

Заглавие и условни знаци и на френски език; М 1 : 500 000

A koezepso es also Duna-medencek attekinto terkepe keszuelt 1926-ban. : Attekinto terkepe keszuelt 1926-ban.

Карта на среден и долен басейн на р. Дунав, изготвена по данни към 1926; М 1 : 600 000

Карта на река Дунав

На картата няма година на издаване. Постъпила е във фонда на библиотеката през 1936 г. Картата е монтирана на платно и проследява течението на реката само на територията на България; М 1:400 000

България от Сан Стефано до Ньой. 1878-1919. : Историческа карта

Издава се по случай 60 - годишнината от Санстефанския договор; М 1 : 1 000 000

Български носии : Карта с разпределени по нея типичните за съответния район носии

Картата представлява пощенска картичка - известие за излязлата от печат книга на Христо Вакарелски и Д. Иванов "Български народни носии сега и в миналото". Текст и на немски език