The World's Largest Public Domain Media Search Engine

Almquist and Cöster Postcards

The Swedish National Heritage Board holds in its archives a large collection of photo postcards from the Almquist & Cöster CompanyCreated by: PICRYL - Public Domain Media Search EngineDated: 1950
Skrea camping ground, Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige
The collection consists of about 30 000 postcards dating from the 1910s until the late 1960s. The format is mostly clichés of glass or film with text for printing, or original printed postcards, many of them tinted. Different photographers were connected to the company. Still, many of the postcards don’t give the name of the photographer.

The postcards show Swedish holiday resorts, views from the countryside, views from towns and small communities and Swedes in different environments, at leisure or at various occupations. You may view beaches, camping grounds, holiday cottages and ski resorts. Other motifs are ports, power plants, infrastructure as airports and bus stations, and official buildings as schools, hospitals, churches and town halls.
78 Media in collectionpage 1 of 1
The bar at Skrea beach, Falkenberg, Halland, Sweden

The bar at Skrea beach, Falkenberg, Halland, Sweden

The bar at Skrea beach in Falkenberg. ..Skreabaren vid Skrea strand i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County (län): Halland..Photograph b... More

Skrea camping ground, Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige

Skrea camping ground, Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige

The camping ground at Skrea beach in Falkenberg. ..Campingplatsen vid Skrea strand i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County (län): Hallan... More

People and boats, probably Halland or Skåne, Sweden

People and boats, probably Halland or Skåne, Sweden

People and boats at a quay, somewhere in Sweden. Probably on the west coast, in Halland or Skåne (Scania). ..Människor och båtar vid en kaj, någonstans i Sverige. Troligen på västkusten, i Halland eller Skåne.... More

People and animals in a yard in southern Sweden

People and animals in a yard in southern Sweden

People, a horse and a cat in a yard of a dwelling house, possibly in southern Sweden. ..Människor, en häst och en katt på en gårdsplan, troligen i södra Sverige. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap)... More

The ferry berth in Varberg, Halland, Sweden

The ferry berth in Varberg, Halland, Sweden

The ferry berth in Varberg for the "Europe Ferry". The ferry in the picture comes from Oslo, Norway. The car in front is an Auto Union 1000 and the car behind is a Lloyd Arabella...Färjeläget i Varberg för "Eur... More

Washerwomen by a lake, Sweden, National heritage board

Washerwomen by a lake, Sweden, National heritage board

Women washing laundry by a lake, somewhere in Sweden. ..Kvinnor som tvättar vid en sjö, någonstans i Sverige. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municipality (kommun): Unknown .County (l... More

Loftagatan (Lofta street) in Gamleby, Småland, Sweden

Loftagatan (Lofta street) in Gamleby, Småland, Sweden

Loftagatan (Lofta street) in Gamleby. ..Loftagatan i Gamleby...Parish (socken): Gamleby.Province (landskap): Småland.Municipality (kommun): Västervik.County (län): Kalmar..Photograph by: Unknown. Almquist & Cös... More

Sami school in Vaisaluokta, Lappland, Sweden

Sami school in Vaisaluokta, Lappland, Sweden

Sami school in Vaisaluokta, Lapland. Teacher and school children. ..Samisk skola i Vaisaluokta. Lärare och skolbarn. Läs mer om sameskolan på Wikipedia ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Sameskola ) . ..Parish (soc... More

Sami camp at lake Luossajärvi, Lappland, Sweden

Sami camp at lake Luossajärvi, Lappland, Sweden

Sami camp at lake Luossajärvi near Kiruna in Lapland. People, dogs and huts...Sameläger vid sjön Luossajärvi nära Kiruna. Människor, hundar och kåtor. ..Parish (socken): Jukkasjärvi.Province (landskap): Lapplan... More

Skiing at Sömlingshågna in Lofsdalen valley, Härjedalen, Sweden

Skiing at Sömlingshågna in Lofsdalen valley, Härjedalen, Sweden

Skiing at Sömlingshågna in Lofsdalen Valley. ..Skidåkning vid Sömlingshågna i Lofsdalen...Parish (socken): Linsell .Province (landskap): Härjedalen.Municipality (kommun): Härjedalen.County (län): Jämtland..Pho... More

Sami family with reindeer, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden

Sami family with reindeer, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden

Sami family in Lapland, with a sledge, reindeer and a dog. ..Samisk familj med släde, renar och en hund...Parish (socken): Jukkasjärvi.Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna.County (län): N... More

School girls with puppies at the municipal girl's school in Söderhamn, Hälsingland, Sweden

School girls with puppies at the municipal girl's school in Söderhamn,...

School girls with puppies at the municipal girl's school at Kungsgatan (King Street) in Söderhamn. ..Skolflickor med hundvalpar vid Söderhamns kommunala flickskola på Kungsgatan...Parish (socken): Söderhamn.Pro... More

The Square in Haparanda, Norrbotten, Sweden

The Square in Haparanda, Norrbotten, Sweden

The Square in Haparanda. ..Torget i Haparanda...Parish (socken): Haparanda.Province (landskap): Norrbotten.Municipality (kommun): Haparanda.County (län): Norrbotten..Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster.Da... More

Boys fishing, Sweden, National heritage board

Boys fishing, Sweden, National heritage board

Two boys fishing, somewhere in Sweden. In the background a sailing boat. ..Två pojkar som metar, någonstans i Sverige. I bakgrunden en segelbåt. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municip... More

Cleaning up by a roadside, Sweden

Cleaning up by a roadside, Sweden

Man and woman with horse and cart cleaning up by a roadside, somewhere in Sweden. ..Man och kvinna med häst och kärra som gör rent vid en vägkant, någonstans i Sverige. ..Parish (socken): Unknown .Province (la... More

Lysekil harbour, Bohuslän, Sweden

Lysekil harbour, Bohuslän, Sweden

Lysekil harbour with boats. In the background is Lysekil church. ..Hamnen i Lysekil med båtar. I bakgunden Lysekils kyrka...Parish (socken): Lysekil .Province (landskap): Bohuslän.Municipality (kommun): Lysekil... More

Winter in Funäsdalen valley, Härjedalen, Sweden

Winter in Funäsdalen valley, Härjedalen, Sweden

Winter in Funäsdalen valley. ..Vinter i Funäsdalen...Parish (socken): Tännäs .Province (landskap): Härjedalen.Municipality (kommun): Härjedalen.County (län): Jämtland..Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster.... More

Gävle inner harbour, Gästrikland, Sweden, Sverige

Gävle inner harbour, Gästrikland, Sweden, Sverige

Gävle inner harbour, with boats. ..Inre hamnen i Gävle, med båtar. ..Parish (socken): Gävle .Province (landskap): Gästrikland.Municipality (kommun): Gävle .County (län): Gävleborg..Photograph by: Unknown. Alm... More

The Pinnevik bathe in Lysekil, Bohuslän, Sweden

The Pinnevik bathe in Lysekil, Bohuslän, Sweden

Caravans at the Pinnevik bathe in Lysekil. The car furthest to the left is a 1951 Chevrolet. ..Husvagnar vid Pinneviksbadet i Lysekil. Bilen längst till vänster är en Chevrolet 1951. ..Parish (socken): Lysekil ... More

Man and woman by a carriage, Sweden

Man and woman by a carriage, Sweden

Man and woman standing by a carriage, somewhere in Sweden. An ox and horses around. ..Man och kvinna vid en vagn, någonstans i Sverige. En oxe och hästar runt omkring. ..Parish (socken): Unknown .Province (land... More

Reindeer, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden, Sverige

Reindeer, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden, Sverige

A herd of reindeer at Jukkasjärvi in Lapland. Man in a Sami costume. ..Renhjord vid Jukkasjärvi Lappland. Man i samisk dräkt...Parish (socken): Jukkasjärvi.Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): K... More

Kungsgatan (King street) in Avesta, Dalarna, Sweden

Kungsgatan (King street) in Avesta, Dalarna, Sweden

People and cars in Kungsgatan (King street) in Avesta in Dalecarlia. To the right is an EPA department store. ..Människor och bilar på Kungsgatan i Avesta. Till höger ett EPA-varuhus...Parish (socken): Avesta.... More

Fällforsen falls, Nordmaling, Ångermanland, Sweden, Sverige

Fällforsen falls, Nordmaling, Ångermanland, Sweden, Sverige

Man standing at Fällforsen falls in Lögdeälven river in Nordmaling. ..Man vid Fällforsen i Lögdeälven i Nordmaling. ..Parish (socken): Nordmaling.Province (landskap): Ångermanland.Municipality (kommun): Nordmal... More

Part of the upper square in Åsele, Lappland, Sweden

Part of the upper square in Åsele, Lappland, Sweden

Part of the Upper square in Åsele, Lapland. ..Del av Övre torget i Åsele...Parish (socken): Åsele .Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Åsele.County (län): Västerbotten..Photograph by: Unknown. ... More

View of the City Hall, Stockholm, Uppland, Sweden

View of the City Hall, Stockholm, Uppland, Sweden

View from Skinnarviksbergen mountains towards Kungsholmen and Stockholm City Hall, where the banquet for the Nobel Prize is held on December 10th every year...Utsikt från Skinnarviksbergen mot Kungsholmen och S... More

Varberg Fortress, Halland, Sweden, Sverige

Varberg Fortress, Halland, Sweden, Sverige

Varberg fortress, originally from the end of the 13th century. ..Varbergs fästning, ursprungligen från slutet av 1200-talet. ..Parish (socken): Varberg.Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Varbe... More

Sunne Church, Värmland, Sweden, Sverige

Sunne Church, Värmland, Sweden, Sverige

Sunne church, with a history from the 13th century. Rebuilt after a fire in 1886...Sunne kyrka, med en historia från 1200-talet. Återuppbyggd efter en brand 1886...Parish (socken): Sunne.Province (landskap): Vä... More

Oxen pulling a car, Sweden, Sverige

Oxen pulling a car, Sweden, Sverige

Oxen pulling a car, somewhere in Sweden. ..Oxar som drar en bil, någonstans i Sverige. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municipality (kommun): Unknown .County (län): Unknown ..Photogra... More

Storgatan (Main Street) in Falkenberg, Halland, Sweden

Storgatan (Main Street) in Falkenberg, Halland, Sweden

Storgatan (Main Street) in Falkenberg. ..Storgatan i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County (län): Halland..Photograph by: Unknown. Almqu... More

Interior of Sami school in Vaisaluokta, Lappland, Sweden

Interior of Sami school in Vaisaluokta, Lappland, Sweden

Interior of Sami school in Vaisaluokta, Lapland. Pupils at work. ..Interiör av samisk skola i Vaisaluokta, med skolelever i arbete. Läs mer om sameskolan på Wikipedia ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Sameskola ) ... More

The outer harbour in Grundsund, Bohuslän, Sweden

The outer harbour in Grundsund, Bohuslän, Sweden

The outer harbour in Grundsund on the Swedish west coast. Boys on the cliffs...Yttre hamnen i Grundsund på västkusten. Pojkar på berget. ..Parish (socken): Skaftö.Province (landskap): Bohuslän.Municipality (kom... More

On the ice of lake Storsjön, Östersund, Jämtland, Sweden

On the ice of lake Storsjön, Östersund, Jämtland, Sweden

People on the ice of lake Storsjön at Östersund. To the right is Stora kyrkan (the Great church), inaugurated in 1940, designed by architect Lars Israel Wahlman. ..Människor på Storsjöns is vid Östersund. Till ... More

Lysekil Church, Bohuslän Sweden, Sverige

Lysekil Church, Bohuslän Sweden, Sverige

Lysekil church, built in 1899-1901 in neo-Gothic style. ..Lysekils kyrka, byggd 1899-1901 i nygotisk stil...Parish (socken): Lysekil .Province (landskap): Bohuslän.Municipality (kommun): Lysekil.County (län): V... More

The ski jump in Kiruna, Lappland, Sweden

The ski jump in Kiruna, Lappland, Sweden

The ski jump in Kiruna, Lapland.. .Hoppbacken i Kiruna. ..Parish (socken): Kiruna.Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna.County (län): Norrbotten..Photograph by: G. Carlsson. Almquist & Cös... More

Olofsbo beach, Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige

Olofsbo beach, Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige

People at Olofsbo beach in Falkenberg. ..Människor vid Olofsbo havsbad i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County (län): Halland..Photograp... More

School huts for Sami children, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden

School huts for Sami children, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden

School huts for Sami children, in Jukkasjärvi in Lapland. ..Skolkåtor för samiska barn, i Jukkasjärvi. ..Parish (socken): Jukkasjärvi.Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna.County (län): No... More

Camping ground by Ångermanälven river, Åsele, Lappland, Sweden

Camping ground by Ångermanälven river, Åsele, Lappland, Sweden

The camping ground by Ångermanälven river in Åsele, Lapland. ..Campingplatsen vid Ångermanälven i Åsele...Parish (socken): Åsele .Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Åsele.County (län): Västerb... More

View of Helsingborg harbour, Skåne, Sweden, Sverige

View of Helsingborg harbour, Skåne, Sweden, Sverige

View of Helsingborg harbour with sailing boats. ..Vy över hamnen i Helsingborg med segelbåtar. ..Parish (socken): Helsingborg.Province (landskap): Skåne.Municipality (kommun): Helsingborg.County (län): Skåne..P... More

Kiruna Church, Lappland, Sweden, Sverige

Kiruna Church, Lappland, Sweden, Sverige

Kiruna church, in Lapland, with the Kiirunavaara mountain and mine in the background...Kiruna kyrka med fjället och gruvan Kirunavaara i bakgrunden...Parish (socken): Kiruna .Province (landskap): Lappland.Munic... More

The railway station in Kiruna, Lappland, Sweden

The railway station in Kiruna, Lappland, Sweden

"Electric train at the railway station" in Kiruna, Lapland. D-locomotive from ASEA. ."Elektriskt tåg vid järnvägsstationen" i Kiruna. D-lok från ASEA...Parish (socken): Kiruna.Province (landskap): Lappland.Muni... More

God Jul! - Merry Christmas!, Söderhamn, Hälsingland, Sweden

God Jul! - Merry Christmas!, Söderhamn, Hälsingland, Sweden

Christmas greetings from Söderhamn. ..Julhälsning från Söderhamn...Parish (socken): Söderhamn.Province (landskap): Hälsingland.Municipality (kommun): Söderhamn.County (län): Gävleborg..Photograph by: Unknown. A... More

Skiers in Lofsdalen valley, Härjedalen, Sweden, Sverige

Skiers in Lofsdalen valley, Härjedalen, Sweden, Sverige

Skiers in Lofsdalen valley. ..Skidåkare i Lofsdalen...Parish (socken): Linsell .Province (landskap): Härjedalen.Municipality (kommun): Härjedalen.County (län): Jämtland..Photograph by: Ekholz. Almquist & Cöster... More

The Hammar bathe in Gamleby, Småland, Sweden

The Hammar bathe in Gamleby, Småland, Sweden

The Hammar bathe in Gamleby. ..Hammarsbadet i Gamleby...Parish (socken): Gamleby.Province (landskap): Småland.Municipality (kommun): Västervik.County (län): Kalmar..Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster.Dat... More

Miners in the Kirunavaara mine, Kiruna, Lappland, Sweden

Miners in the Kirunavaara mine, Kiruna, Lappland, Sweden

Miners drilling in the Kiirunavaara mine in Lapland.. .Gruvarbetare som borrar i Kiirunavaara gruva. ..Parish (socken): Kiruna.Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna.County (län): Norrbotte... More

The shipyard in Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige

The shipyard in Falkenberg, Halland, Sweden, Sverige

The shipyard in Falkenberg. ..Varvet i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County (län): Halland..Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster.D... More

Midnight sun at lake Luossajärvi, Kiruna, Lappland, Sweden

Midnight sun at lake Luossajärvi, Kiruna, Lappland, Sweden

Midnight sun at lake Luossajärvi in Lapland...Midnattssol vid sjön Luossajärvi...Parish (socken): Jukkasjärvi .Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna .County (län): Norrbotten..Photograph b... More

Young girls on a footbridge, Sweden, Sverige

Young girls on a footbridge, Sweden, Sverige

Young girls on a footbridge over a stream, somewhere in Sweden...Flickor på en spång över ett vattendrag, någonstans i Sverige...Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municipality (kommun): U... More

"Spektrumhuset" (Spectrum Building) in Umeå, Västerbotten, Sweden

"Spektrumhuset" (Spectrum Building) in Umeå, Västerbotten, Sweden

"Spektrumhuset" (Spectrum Building) at the Railway Square in Umeå. People and cars. A Saab 92, in yellow...Spektrumhuset vid Järnvägstorget i Umeå. Människor och bilar. En Saab 92, i gult. ..Parish (socken): Um... More

The radio station in Halmstad, Halland, Sweden

The radio station in Halmstad, Halland, Sweden

The radio station in Halmstad...Radiostationen i Halmstad...Parish (socken): Halmstad .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Halmstad .County (län): Halland..Photograph by: Unknown. Almquist & Cös... More

The Swedish-Finnish border in Haparanda, Norrbotten, Sweden

The Swedish-Finnish border in Haparanda, Norrbotten, Sweden

The Swedish border to Finland in Haparanda, with a roadsign about right-hand driving in Finland. Finnish town Tornio on the other side. ..Riksgränsen mot Finland i Haparanda, med en vägskylt om högerkörning i F... More

The Bathhouse Park in sunshine, Östersund, Jämtland, Sweden

The Bathhouse Park in sunshine, Östersund, Jämtland, Sweden

"The Bathhouse Park in sunshine", Östersund. .."Badhusparken i sol", Östersund. ..Parish (socken): Östersund.Province (landskap): Jämtland.Municipality (kommun): Östersund.County (län): Jämtland..Photograph by:... More

The retirement home in Oskarström, Halland, Sweden

The retirement home in Oskarström, Halland, Sweden

The retirement home in Oskarström, with a grazing horse nearby. ..Pensionärshemmet i Oskarström, med en betande häst in närheten. ..Parish (socken): Enslöv.Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): ... More

Lindhqvist Hotel & Café in Vittangi, Lappland, Sweden

Lindhqvist Hotel & Café in Vittangi, Lappland, Sweden

Lindhqvist Hotel & Café in Vittangi in Lapland. Bicycles are parked outside and in the door in the middle is a hairdresser's. ..Lindhqvists Hotell & Kondis i Vittangi. Cyklar är parkerade utanför och i dörren i... More

Umeå general hospital, Västerbotten, Sweden, Sverige

Umeå general hospital, Västerbotten, Sweden, Sverige

A car passing near Umeå general hospital (today Norrland's University Hospital). ..En bil passerar nära lasarettet i Umeå (idag Norrlands universitetssjukhus)...Parish (socken): Umeå .Province (landskap): Väste... More

Shoveling snow at Blasieholmen quay in Stockholm city, Sweden

Shoveling snow at Blasieholmen quay in Stockholm city, Sweden

Man shoveling snow in a horse-drawn cart at Blasieholmen quay in Stockholm city. In the background is the Royal Palace to the left and the Swedish Parliament building to the right. ..Man som skyfflar snö på en ... More

Cake shop and café in Halmstad, Halland, Sweden

Cake shop and café in Halmstad, Halland, Sweden

"Cake shop and café of Håkansson's successor" in Halmstad. .."Håkanssons efterträdare. Konditori och Café", i Halmstad. ..Parish (socken): Halmstad .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Halmstad... More

The Town Hall in Halmstad, Halland, Sweden

The Town Hall in Halmstad, Halland, Sweden

The Town Hall at the Main Square in Halmstad. In the building to the right is a café. ..Rådhuset vid Stora Torg i Halmstad. I byggnaden till höger ett konditori. ..Parish (socken): Halmstad .Province (landskap... More

Fishing in the Kukkola rapids, Norrbotten, Sweden

Fishing in the Kukkola rapids, Norrbotten, Sweden

Fishing whitefish with nets in the Kukkola rapids in Torne river near the Finnish border. ..Sikfiske med nät i Kukkolaforsen i Torne älv nära gränsen till Finland...Parish (socken): Karl Gustav .Province (lands... More

The square in Gamleby, Småland, Sweden, Sverige

The square in Gamleby, Småland, Sweden, Sverige

The square in Gamleby with shops, people and cars. ..Torget i Gamleby med butiker, människor och bilar...Parish (socken): Gamleby.Province (landskap): Småland.Municipality (kommun): Västervik.County (län): Kalm... More

Children on a path, Sweden., Sverige

Children on a path, Sweden., Sverige

Children on a path with a cottage in the background, somewhere in Sweden. ..Barn på en stig med en stuga i bakgrunden, någonstans i Sverige. ..Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Unknown .Municipali... More

Bjuröklubb lighthouse, Västerbotten, Sweden, Sverige

Bjuröklubb lighthouse, Västerbotten, Sweden, Sverige

Bjuröklubb lighthouse at the coast of the Baltic Sea. ..Bjuröklubbs fyr vid Östersjöns kust...Parish (socken): Lövånger .Province (landskap): Västerbotten.Municipality (kommun): Skellefteå .County (län): Väster... More

Overnight cabins at Älgsjögrunnan camping ground in Åsele, Lappland, Sweden

Overnight cabins at Älgsjögrunnan camping ground in Åsele, Lappland, S...

Overnight cabins at Älgsjögrunnan camping ground in Åsele, Lapland. ..Övernattningsstugor vid Älgsjögrunnan campingplats i Åsele...Parish (socken): Åsele .Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Ås... More

Geologgatan street in Kiruna, Lappland, Sweden, Sverige

Geologgatan street in Kiruna, Lappland, Sweden, Sverige

Geologgatan (Geologist street) in Kiruna, Lapland...Geologgatan i Kiruna...Parish (socken): Kiruna .Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna .County (län): Norrbotten..Photograph by: Unknown.... More

The tennis stadium in Falkenberg, Halland, Sweden

The tennis stadium in Falkenberg, Halland, Sweden

Players at the tennis stadium in Falkenberg. ..Spelare på Falkenbergs tennisstadion...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County (län): Halland..Photograp... More

Strandbaden Hotel at the beach in Falkenberg, Halland, Sweden

Strandbaden Hotel at the beach in Falkenberg, Halland, Sweden

Sun glitter at Strandbaden Hotel at the beach in Falkenberg. ..Solglitter vid Hotell Strandbaden i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.County... More

Girl cooking "palt" in a Sami hut, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden

Girl cooking "palt" in a Sami hut, Jukkasjärvi, Lappland, Sweden

Girl in a Sami hut in Lapland, cooking "palt" - a traditional potato dish. ..Samisk flicka som kokar palt i en kåta. ..Parish (socken): Jukkasjärvi.Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna.Co... More

Gåsö island, Bohuslän, Sweden, Sverige

Gåsö island, Bohuslän, Sweden, Sverige

View from the Beach Hotel at Gåsö island on the Swedish west coast. ..Utsikt från Strandhotellet på Gåsö på västkusten. ..Parish (socken): Gåsö .Province (landskap): Bohuslän.Municipality (kommun): Lysekil .Co... More

Skiing on lake Storsjön, Östersund, Jämtland, Sweden

Skiing on lake Storsjön, Östersund, Jämtland, Sweden

Woman skiing on the snow covered ice of lake Storsjön at Östersund. ..Kvinna åker skidor på Storsjöns snötäckta is vid Östersund. ..Parish (socken): Östersund.Province (landskap): Jämtland.Municipality (kommun)... More

The senior high school in Kiruna, Lappland, Sweden

The senior high school in Kiruna, Lappland, Sweden

The senior high school in Kiruna, Lapland...Läroverket i Kiruna...Parish (socken): Kiruna .Province (landskap): Lappland.Municipality (kommun): Kiruna .County (län): Norrbotten..Photograph by: Unknown. Almquist... More

View of Hedemora town, Dalarna, Sweden, Sverige

View of Hedemora town, Dalarna, Sweden, Sverige

Hedemora and lake Hönsan in Dalecarlia, viewed from "the town mountain". ..Hedemora och sjön Hönsan, sett från Stadsberget...Parish (socken): Hedemora.Province (landskap): Dalarna.Municipality (kommun): Hedemor... More

Umeå Airport, Västerbotten, Sweden, Sverige

Umeå Airport, Västerbotten, Sweden, Sverige

Umeå airport with two aircraft - from Swedish airline Linjeflyg and Finnish airline Finnair. ..Umeå flygplats med två flygplan - från svenska Linjeflyg och finska Finnair. ..Parish (socken): Umeå .Province (lan... More

Work with sugar beets, Skåne, Sweden, Sverige

Work with sugar beets, Skåne, Sweden, Sverige

A man working with sugar beets, probably in the province of Skåne in southern Sweden...En man som arbetar med sockerbetor, troligen i Skåne...Parish (socken): Unknown .Province (landskap): Skåne .Municipality (... More

The dam of Porjus water power plant, Jokkmokk, Lappland, Sweden

The dam of Porjus water power plant, Jokkmokk, Lappland, Sweden

The dam of Porjus water power plant in Stora Luleälven river in Lapland. The power station was inaugurated in 1915. ..Dammen vid Porjus vattenkraftverk i Stora Lule älv. Kraftstationen invigdes 1915. ..Parish (... More

The control room at Porjus water power plant, Jokkmokk, Lappland, Sweden

The control room at Porjus water power plant, Jokkmokk, Lappland, Swed...

The control room of Porjus water power plant in Stora Luleälven river in Lapland. The power station was inaugurated in 1915. ..Kontrollrummet vid Porjus vattenkraftverk i Stora Lule älv. Kraftstationen invigdes... More

The café at Skrea beach, Falkenberg, Halland, Sweden

The café at Skrea beach, Falkenberg, Halland, Sweden

The "Kaffestugan" (Coffee cottage) café at Skrea beach in Falkenberg. .."Kaffestugan" vid Skrea strand i Falkenberg...Parish (socken): Falkenberg .Province (landskap): Halland.Municipality (kommun): Falkenberg.... More

The harbour at Fredriksskans, Gävle, Gästrikland, Sweden

The harbour at Fredriksskans, Gävle, Gästrikland, Sweden

The harbour at Fredriksskans in Gävle. Cranes and boat. The sign says: "Do not walk under hanging cargo." ..Hamnen vid Fredriksskans i Gävle. Kranar och båt. ..Parish (socken): Gävle .Province (landskap): Gäs... More

A family in Åsele, Lappland, Sweden, Sverige

A family in Åsele, Lappland, Sweden, Sverige

A family in Kyrkgatan (Church street) in Åsele, Lapland. To the left a grocery...En familj på Kyrkgatan i Åsele. Till vänster en livsmedelsaffär. ..Parish (socken): Åsele .Province (landskap): Lappland.Municipa... More

The bus station in Umeå, Västerbotten, Sweden

The bus station in Umeå, Västerbotten, Sweden

The bus station in Umeå. ..Busstationen i Umeå...Parish (socken): Umeå .Province (landskap): Västerbotten.Municipality (kommun): Umeå .County (län): Västerbotten..Photograph by: Unknown. Almquist & Cöster.Date:... More